ورود به سایت  --- 
 
بررسي زيرساختهاي ارتباطي درپياده سازي سيستمهاي هوشمند حمل ونقل

» بررسي زيرساختهاي ارتباطي درپياده سازي سيستمهاي هوشمند حمل ونقل

درسالهاي اخير بكارگيري فن آوريهاي نوين در حمل ونقل يعني پياده سازي سيستم هاي هوشمند حم ل ونقل بعنوان يكي ازمكانيزمهاي مطرح بمنظور پاسخگويي به نيازهاي حمل ونقل درعصر م درن مطرح گرديده است . از طرفي مي توان گفت درراستاي تحقق شهرداري الكترونيك شناخته شد ه است،دربخش حمل ونقل،سيستم هاي هوشمند حمل ونقل به عنوان يكي ازابزارهاي مؤثردر مديريت شهري شناخته شده اند. (Intelligent Transportation System)مستلزم فراه م نمودن پيش نيازها و زيرساختهاي ارتباطي لازم در اين ITS اين مقاله با توجه به اينكه تحقق و پياده سازي و ITS زمينه مي است، ضمن معرفي اجمالي اين سيستم،به اهميت ارتباطات بعنوان يكي از اركان مهم درارائه خدمات خواهدپرداخت

. در ادامه با توجه به ITS معرفي انواع ارتباطات و معيارهاي مورد نياز در انتخاب تكنولوژي ارتباطات در محدوديتهاي موجود در زمينه ايجاد ، توسعه و بازسازي شبكه هاي فيبرنوري در دنيا و علي الخصوص كشور ما وهمچنين را كه بعنوان يك بستربي WiMax تكنولوژي بي سيم باند پهن در نسل آينده با نام ، ITS ماهيت ارتباطات مورد نياز در شناخته شده است معرفي نموده و طراحي يك شبكه بي سيم ITS سيم امن وقابل اطمينان در شهرها جهت ارائه خدمات شهري براساس اين تكنولوژي را در قالب يك برنامه استراتژيك پيشنهاد مي نمايد.
 

مينا پورحيدر
مركز مديريت وكنترل ترافيك شهرداري اصفهان R&D كارشناس ارشد مهندسي مخابرات سيستم، مسئول واحد
 


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/12/1 تعداد مشاهده: 571  | چاپ مطلب : print