ورود به سایت  --- 
 
رفتار شهروندی سازمانی(مفاهیم و عوامل موثر برآن)

» رفتار شهروندی سازمانی(مفاهیم و عوامل موثر برآن)
رفتار شهروندی سازمانی موضوع جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن بیان دقیق تعریف رفتار شهروندی سازمانی، به عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی که شامل ده عامل  رضايت شغلي، رهبري، ارزش هاي اخلاقي سازمان، اخلاق كاركنان، هیجان ، عدالت سازمانی، ويژگي هاي شخصيتي كاركنان، فضاي سياسي سازمان، معنويت در محيط كار واعتماد می باشد، پرداخته شده است.  

   

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی، عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی
  

عباس علی رستگار(استاد دانشگاه تهران)
امید رهنما (  کارشناسی ارشد مدیریت   MBA دانشگاه سمنان و رئیس واحد تنقیح اداره کل تدوین قوانین و مقررات)
کبری رفعتی آلاشتی ( کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی)

  


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/12/1 تعداد مشاهده: 1359  | چاپ مطلب : print