Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  طرح نوسازي بافت فرسوده ي شهري با تاكيد بر توسعه ي درونزا (محله فرحزاد)

نویسنده (نویسندگان): مهشيد تاجديني
بافت هاي فرسوده شهري يكي از مهمترين مسائل پيش روي مدیریت شهری در جامعه جهانی است و مختص محدوده یا کشور خاصی نمی باشد. این فرایند غیرقابل اجتناب با گذر زمان رخ می دهد که شدت و ضعف آن منوط به شرایط محیطی ، قدمت ، نوع مصالح و کیفیت ساخت و ساز بناها می ب...

238226 | مقاله, بافت فرسوده شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بافت فرسوده شهری و جایگاه مدیریت شهری در احیای آن

نویسنده (نویسندگان): نغمه محمدپورلیما، مهدیه محمدی
تفاوت بسیاری بین مفاهیم حفاظت، بازسازی، بهسازی و نوسازی شهری وجود دارد که هر یک در ارتباط با ویژگیهای بافت، سطحی از مداخله طراح یا برنامه ریز را ایجاب می نماید، اما عناوین مختلف بافت فرسوده، بافت متروکه، بافت مسئله دار و یا بافت آسیب پذیر همگی به بخ...

203171 | مقاله, بافت فرسوده شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر