Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  A survey of challenges in reducing the impact of geological hazards associated with earthquakes in Iran

نویسنده (نویسندگان): Kambod Amini Hosseini
Most of the recent earthquakes in Iran were associated with some types of geological hazards that were the cause of additional damage and casualties in the earthquake-affected areas. In order to reduce the impacts of geo-hazards, several policies and...

2305031 | مقاله, برنامه ریزی مخاطرات محیطی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  رابطة ساخت اجتماعي شهرها و ميزان آسيب‌پذيري در برابر خطر زلزله

نویسنده (نویسندگان): دكتر محمود قديري، دكتر عبدالرضا افتخاري
شناخت ميزان آسيب‌پذيري نسبت به مخاطرات طبيعي و ريشه‌يابي علل تفاوتهاي اجتماعي- فضايي آن، براي نيل به جامعه‌اي پايدار ضروري است. بر اين اساس، مسئله اين است كه «ميزان آسيب‌پذيري خانوارهاي محله‌هاي جنوبي با خانوارهاي محلات شمالي شهر تهران تفاوت داشته و...

240530 | مقاله, برنامه ریزی مخاطرات محیطی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  پهنه بندی خطر سنگ ریزش با استفاده از روش FAHP

نویسنده (نویسندگان): شهباز قیم
  مطالعات پیشین در ارتباط با عدم تعادل دامنه¬ای نشانگر این مهم است که ریزش¬های دامنه¬ای به صورت تصادفی رخ نمی¬دهند. بر این اساس مناطق دارای ریسک بالای ریزش می¬توانند بر مبنای شواهد اقلیمی و ژئومورفولوژیکی موجود شناسایی و طبقه بندی شوند. بنابراین ...

239284 | مقاله, برنامه ریزی مخاطرات محیطی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  خطرها و بحران های احتمالی تهران

نویسنده (نویسندگان): سعید فراهانی
در این مقاله خطرها و بحران های احتمالی شهر تهران و میزان آسیب پذیری و آمادگی این شهر در برابر رخدادهای ناگوار بررسی شده و راهکارهای لازم برای کاهش تاثیر خطرهای این حوادث معرفی گردیده است تا بتوان از نتایج آن در راستای تحقق مدیریت بحران مناسب استفاده...

236738 | مقاله, برنامه ریزی مخاطرات محیطی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  استقرار سامانه مديريت بهداشت، ايمنی و محيط زيست

نویسنده (نویسندگان): مریم علی نبریزی سمانه نادری مهسا جولائیان
یکی از موارد مهم در مبحث مدیریت فضای سبز و بوستانها، حفظ سلامت و ایمنی استفاده کنندگان در کنار حفظ کیفیت محیط زیست است. مسئله ايمني و بهداشت در بوستانها ضرورت اتخاذ خط مشي و راهكارهايي ماندگار را الزام آور مي سازد، كه بايد بررسي و تحليل شرايط موجود ...

228360 | مقاله, برنامه ریزی مخاطرات محیطی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تخمین حرکات زلزله آینده تهران

نویسنده (نویسندگان): حمید زعفرانی
با توجه به فقدان رکوردهاي ثبت شده حرکات قوي زمين در گستره تهران (ناشي از فعاليت گسلهاي پيرامون) تخمين حرکات محتمل زلزله‌هاي آينده به چالشي بزرگ تبديل شده است. واقع شدن شهر تهران در مجاورت (حوزه نزدیک) گسلهایی فعال اهمیت تخمین حرکات زلزله آینده با رو...

226688 | مقاله, برنامه ریزی مخاطرات محیطی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی الگوهای ساماندهی تفکیک زباله از مبدأ: مطالعه موردی منطقه ۱

نویسنده (نویسندگان): شركت نقش كليك
طرح تفکیک زباله از مبدأ به عنوان یکی از عناصر اصلی سلسله مراتب مدیریت پسماند از سال 1384 در بیشتر شهرداریهای مناطق شهر تهران به اجرا گذاشته شده است. این طرح با مشارکت بخش خصوصی (شرکت پیمانکار آراستگان گل گندم) اجرا شده و موفقیت آن مستلزم مشارکت هر چه...

230639 | مقاله, برنامه ریزی مخاطرات محیطی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزیابی LST در محیط زیست شهری

نویسنده (نویسندگان): مرتضی دیناروندی
در این مطالعه، توزیع مکانی و گرادیانت تغییرات دمای سطح و همچنین شاخص پوشش گیاهی NDVI در منطقه ی شهری تهران با استفاده از تصویر ماهواره ای لندست ETM+7 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد بر خلاف انتظار، حداكثرهاي دمايي سطح در پهنه هاي متراكم شهري...

110209 | مقاله, برنامه ریزی مخاطرات محیطی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  واکنش اضطراري به رخداد زلزله با استفاده از فناوری

نویسنده (نویسندگان): عباس باقری
واکنش اضطراري به  رخداد زلزله با استفاده از فناوري اطلاعات در ايران؛ مطالعه موردي كلان‌شهر تهران اين پژوهش در پي آن است تا از فناوري اطلاعات در واكنش اضطراري به رخداد زلزله در ايران استفاده كرده و چگونگي بهره مندي سازمان هاي مرتبط در كشور براي ...

35163 | پایان نامه و رساله دکتری, برنامه ریزی مخاطرات محیطی |  مشاهده جزئیات بیشتر