Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  تدوین الگوی محله محوری در مدیریت شهری

نویسنده (نویسندگان): محمد نادری بوانلو- پروین پرتوی
لزوم رويارويي با چالش هاي جديد شهرنشيني، موجب دگرگوني اساسي در ديدگاه هاي مديريت شهري شده است . در اين زمينه مي توان رويكردي فراگير را شناسايي كرد كه با تأكيد بيش از پيش بر سطوح پايين و ابعاد ملموس زندگي شهري، به دنبال روش هايي است كه ادار ه فرا...

235315 | مقاله, دولت محلی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  امکان سنجی تحقق رویکرد محله محوری در مدیریت شهری

نویسنده (نویسندگان): محمد نادری بوانلو
هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های اصلی رویکرد محله محور در مدیریت شهری، تطبیق آن با شرایط ایران و شهر مشهد، ارائه الگویی برای تحقق محله محوری در این شهر و سنجش امکان تحقق این الگو است و در این راستا به پرسش های زیر پاسخ می گوید: 1) رویکرد محله محوری...

234761 | پایان نامه و رساله دکتری, دولت محلی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مديريت واحد شهری عبورازحاکمیت دولتی به حکمروایی

نویسنده (نویسندگان): رسول منتظری
مقاله حاضر با هدف بررسي نحوه تحول در رابطه دولت و شهرداریها، در پی تبیین شرایط و بسترهای گذار از حاکمیت به حکمروایی خوب شهری است و سعی دارد که ضمن تشریح چگونگي تغيير و تحول حاکمیت شهری به حکمروایی شهری، به شناسایی سیستم حکومت محلی و جایگاه شهرداریها...

231633 | مقاله, دولت محلی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آموزش مدیریت سرای محلات

نویسنده (نویسندگان): مجتمع فنی تهران
آموزش هاي الکترونيکي مديران سراي محلات مباحث مديريتي که عناوين آنها در زير ذکر شده¬اند،  از طريق محتواي الکترونيکي بسيار جذاب و غني که شامل درس و مطالعات موردي (Case Study) است، همراه با کلاس¬هاي آنلاين هم¬زمان توسط مجرب¬ترين اساتيد مديريت کشور...

186546 | طرح های پژوهشی, دولت محلی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  محله محوری ، حرکتی برای ابقاء هویت محله‌ای با جانمائی محدوده محلات شهر شیراز

نویسنده (نویسندگان): مهدی سبحانی نژاد
تعامل و مشاركت اجتماعی به انحاء گوناگون تاریخی و فرهنگی در ایران دارای تناقضی ریشه‌دار است. این تناقض نشان می دهد كه ایرانیان در عرصه های غیررسمی سخت مشاركت جو بوده‌اند، ولی در عرصه های رسمی، مشاركت جو نیستند.

234188 | مقاله, دولت محلی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مبانی نظری حکمرانی خوب شهری

نویسنده (نویسندگان): جعفر عسگری- نسرین افتخاری
با توجه به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر تهران به عنوان یکی از کلان شهرهای بزرگ جهان، طراحی، تدوین و استقرار روش مدیریت نوین براساس اصول و ارزشهای حکمرانی خوب ضروری به نظر می رسد. برای تحقق روش مدیریت حکمرانی خوب ضرورت دارد که اولا نظام حسابها...

26752 | دولت محلی شهری, مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تبیین نقش شورای اسلامی شهر در توزیع فضایی قدرت سیا

نویسنده (نویسندگان): زهرا پیشگاهی، سید موسی پورموسوی، سلمان انصاری زاده
نحوه اعمال اراده سیاسی و چگونگی توزیع قدرت سیاسی در سطح فضای درون یک واحد سیاسی یا ناحیه سیاسی، از مهمترین مباحث جغرافیای سیاسی است که تحت عنوان نظام سیاسی یا نظام فرمانروایی مطرح می گردد. مطالعه حاضر توزیع فضایی قدرت سیاسی از طریق شورای اسلامی شهر ...

218236 | مقاله, دولت محلی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  توزیع فضایی قدرت سیاسی در کلان شهر تهران

نویسنده (نویسندگان): سلمان انصاری زاده
نحوه اعمال اراده سیاسی و چگونگی توزیع قدرت سیاسی در سطح فضای درون یک واحد سیاسی یا ناحیه سیاسی، از مهمترین مباحث جغرافیای سیاسی است که تحت عنوان نظام سیاسی یا نظام فرمانروایی مطرح می گردد. هدف پژوهش حاضر مطالعه توزیع فضایی قدرت سیاسی در کلان شهر تهر...

218205 | پایان نامه و رساله دکتری, دولت محلی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آسیب شناسی دولت محلی

نویسنده (نویسندگان): هادی ویسی
واگذاری امور عمومی محلی به شهروندان و رضایتمندی عمومی که پیامد آن مشروعیت حکومت و توسعه دموکراسی در قالب نظام عدم¬تمرکز است، مهمترین تئوری اداره امور عمومی در عصر حاضر می¬باشد. این دیدگاه که فلسفه خود را از سرشت آزاد انسان، تعلق مکانی و حق اداره قلم...

216095 | پایان نامه و رساله دکتری, دولت محلی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی تطبیقی انجمنهای محلی با شوراهای اسلامی ...

نویسنده (نویسندگان): محمدرضا حافظ نیا و هادی ویسی
پس از انقلاب مشروطه، قانون‌گذاران ایران در میان نهادهای سیاسی، به انجمنها و شوراهای محلی به‌عنوان راه حل مناسبی برای توسعه دموکراسی توجه کردند. در مقاله حاضر، قبض و بسط قانون‌گذاری در این خصوص طی يک قرن اخير مطالعه شده است. بدین منظور قوانين و اسناد...

215327 | مقاله, دولت محلی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  چهارچوب نهادی مدیریت شهری متکی به شهروندان

نویسنده (نویسندگان): نسرین سلطانمرادی
در راستاي تغییرات گريز ناپذير شهرها و افزایش جمعیت،کلان شهرهامتحول گردیدند، پيامدهاي اين تغییرات تأثير فراواني برمدیریت شهری و روابط اجتماعي ساکنان داشته است. این مسائل زمینه ساز شکل گیری سازمانی به عنوان شهرداری جهت قبول مسئولیت اداره ی امور زندگی ...

24400 | مقاله, دولت محلی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر