Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  چگونگی مشارکت مردم در بازسازی مسکن پس از سانحه

نویسنده (نویسندگان): فرناز بابایی
اهمیت انتخاب رویکرد مناسب بازسازی مسکن پس از سانحه در ارتباط با مشارکت مردم، این موضوع را به عنوان یکی از مهمترین چالش های کشورهای سانحه خیز از جمله ایران مطرح کرده است. در تحقیق حاضر سعی شده تا به شناسایی دامنۀ تحقق مشارکت سانحه دیدگان، مهمترین عوا...

237608 | پایان نامه و رساله دکتری, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مشارکت شهروندان در ارتقاء محيط زیست شهر تهران از طریق سامانه مدیریت شهری

نویسنده (نویسندگان): فردین تیزخان
شهروندان سرمایه و ساختار اصلی یک شهر را تشکیل می دهند و یاد آور مدنیت و قانون مندی در اجتماعات بشری می باشند . یکی از بارزترین مولفه های شهروندی ، حق مسئولیت و مشارکت است . مشارکت اجتماعی یکی از انواع مهم مشارکت ها می باشد که در قالب مشارکت های شه...

234446 | پایان نامه و رساله دکتری, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مشارکت اجتماعی شهروندان در مدیریت محله ای

نویسنده (نویسندگان): محمد طالبی
با پيشرفت جوامع، روند افزاش جمعیت، رشد شهرنشینی، گستره فعالیت‌های صنعتی و تغییر الگوی زندگی و دیدگاه‌های اجتماعی و هزینه‌های بسیار زیاد در نگهداری و توسعه فضای کالبدی شهر و جهان پیچیده آینده، توانا سازی آحاد مردم و مشارکت فعال آنها در تمام عرصه‌هاي ...

234103 | پایان نامه و رساله دکتری, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی جامعه شناختی نقش مشارکت اجتماعی در توسعه محل

نویسنده (نویسندگان): حامد موحدنسب
«مشارکت اجتماعی» یکی از قدیمی‌ترین مفاهیمی است که از بدو خلقت آدمی وجود داشته و اکثر جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران حوزه علوم انسانی در جهان، پیرامون «روابط انسان» و نقش این روابط در «جامعه انسانی» نظرات متعددی را ارائه داده‌اند. در جهان امروز، بدون شک ...

229980 | پایان نامه و رساله دکتری, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی طرح مدیریت محله ای در شهرداری منطقه 7 تهران

نویسنده (نویسندگان): مهدی پورعاشور
در عصر حاضر «شهرنشینی» به مثابه یکی از پدیده های اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی به حساب می آید. زندگی شهری جهت گسترش، تداوم و بقای خود مستلزم همکاری و همیاری تمامی مردم در تمام سطوح و از هر طبقه می باشد. جهت توسعه شهری و توسعه پایدار شهرها، بهره بردن...

216963 | پایان نامه و رساله دکتری, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مشاركت شهروندي رويكردي جديد در تغيير جايگاه مديريت

نویسنده (نویسندگان): شمسي شيراني-هانيه اسلامي- زهرا احمدي-عليرضا شهركي
شهر، شهروند و مديريت شهري به عنوان مفاهيمي هستند كه ارتباط بسيار تنگاتنگ و نزديكي با يكديگر دارند. چرا كه شهر فضاي سكونت با كاربرد و وي‍ژگي خاص خود را تداعي مي كند. شهروندان به عنوان ساكنان اين فضا تلقي مي شوند و شهروندي جايگاهي اجتماعي است كه در راب...

52668 | مقاله, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی و رتبه بندی عوامل کلیدی تاثیر گذار بر مشارکت

نویسنده (نویسندگان): رسول اسمعیلی
از گذشته های دور محلات شهر به عنوان سلول های حیاتی نقش اساسی در زندگی ساکنان آن داشته اند. عوامل گوناگونی سبب ساز هویت و شناخت محلات در بافت های به هم تنیده در دور تا دور شهر ها می شده اند. ویژگی های قومی، نژادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... از جمله...

93400 | پایان نامه و رساله دکتری, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شناسایی عوامل موثر بر بروز شهر یادگیرنده در منطقه

نویسنده (نویسندگان): سوده بیات
یادگیری از جمله مفاهیمی است که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از محققان سازمان و مدیریت را به خود جلب نموده است. در پایان نامه حاضر به بررسی مفهوم شهر یادگیرنده پرداخته شده است و تلاش می‌شود تا عوامل موثر بر ایجاد شهر یادگیرنده در منطقه 6 شهرداری تهران...

38120 | پایان نامه و رساله دکتری, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی و رتبه بندی عوامل کلیدی تاثیر گذار بر مشارکت

نویسنده (نویسندگان): رسول اسمعیلی
Evaluation and ranking of key factors influencing

47975 | مقاله, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شناسایی عوامل موثر در بروز شهر یادگیرنده

نویسنده (نویسندگان): سوده بیات
بسیاری از سیستم‌های سازمانی هم اکنون بر اساس منطق یادگیرنده بودن طراحی می‌شوند. چرا که سازمان‌ها متوجه شده‌اند که یادگیری مستمر در سازمان می‌تواند ارزش افزوده فراوانی را به دنبال داشته باشد و شانس بقای سازمان را در محیط‌های پر رقابت عصر کنونی افزایش ...

46385 | مقاله, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شورایاری ساز و کاری برای مشارکت شهروندان با مدیری

نویسنده (نویسندگان): رضا شادمان فر/ مهدی وکیل پور
"شوراياري انجمني داوطلبانه ، غيردولتي ، غيرسياسي و با هدف مشاركت در مديريت شهري براي حل مسائل و مشكلات مختلف شهري در سطح محله ها و حركت سازمان مديريت شهري به سمت محله محوري و مشاركت دادن شهروندان در موضوع نظارت و تصميم گيري در امور شهري مي باشد. ب...

45285 | کتاب, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحي و توسعه الگوي نظارت همگاني در شهرداري تهران

نویسنده (نویسندگان): سيد روح اله قرشي
در اين پژوهش مبتني بر الگوهاي موجود در زمينه مشاركت عمومي و مصاحبه با مديران مركز نظارت همگاني شهرداري تهران و بررسي نامه هاي اداري امام علي (ع) در نهج البلاغه، الگوي نظارت همگاني در شهرداري تهران طراحي شده و نحوه توسعه آن تشريح گرديده است.

44510 | پایان نامه و رساله دکتری, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  سازوکارهای تغییر به سوی یادگیرندگی در سیستم مدیریت

نویسنده (نویسندگان): سوده بیات/ حمزه خواستار
در عصر حاضر با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و رقابت جهانی توجه به نیروی انسانی و یادگیری در سازمان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما مفهوم یادگیری در چرخه سیاست گذاری شهری کمتر مورد توجه بوده است. در جهان دانشی مدیران محلی و منطقه‌ای نیز درک کرد...

42029 | مقاله, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر