Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  سالمندی جمعیت شهر تهران

نویسنده (نویسندگان): موسسه سنجش از دور عرش كاوش
مقاله حاضر به بررسی روند سالخوردگی جمعیت شهر تهران بر اساس شاخص‌های جمعیتی نظیر، نسبت جنسی، سرپرستی خانوار، وضع زناشویی و شاتغال افراد بالای 65 سال در مناطق 22گانه شهر تهران طی سال‌های 85 – 1365 می‌پردازد. اطلاعات و داده‌های مورد استفاده طی دوره 50 س...

239610 | مقاله, جامعه و فرهنگ شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  برنامه ریزي راهبردي و سازماندهی حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز

نویسنده (نویسندگان): علیرضا شاهرخیان
زمینه این طرح پژوهشی، ناشی از مسائل اجتماعی نظیر افزایش پدیده ها و آسیبها، قانون گریزي شکستن هنجارهاي اجتماعی، گسترش محلات فقیرنشین و در نتیجه، خسارات وارده به فرهنگ عمومی می باشد که امروزه در کلانشهرها مشکلات زیادي به وجود آورده است و باید توسط دس...

234220 | مقاله, جامعه و فرهنگ شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی در مدیریت شهری با رویکرد فرهنگی در محله سلسبیل جنوبی

نویسنده (نویسندگان): دکتر رضا ترکاشوند - مهناز ميرزايي
اين تحقيق با هدف بررسي زمينه¬ها و امكانات موجود براي بهره¬گيري از الگوهاي مشاركتي در اداره امور شهرها انجام مي¬گيرد. تلاش بر اين بوده است كه در پرتو نظريه¬هاي معتبر به شناخت وضع موجود پرداخت و با استفاده از تجربيات محققان و افكار شهروندان راهكارهاي ...

23474 | جامعه و فرهنگ شهری, مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شناسایی آسیب های اجتماعی شهری و دریافت مشکلات شهری

نویسنده (نویسندگان): حمید مسعودی
این پژوهش در راستای شناخت آسیب‌های اجتماعی محلات، در محله‌های شهرداری منطقه یازده مشهد انجام گرفته است. این پژوهش در هفت محور اصلی به ارزیابی موضوع پرداخته و در هر هفت محور با ارائه‌ی گویه‌هایی سعی در تدقیق یافته‌ها داشته است. در مجموع ۱۰۵ گویه در مح...

132442 | طرح های پژوهشی, جامعه و فرهنگ شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تابلو یادگاری

نویسنده (نویسندگان): مالک علی پور
"با سمه تعالی  متاسفانه بازدید مردم از آثار تاریخی و طبیعی ، در کشور ما و بیشتر کشور های جهان بعضی از افراد دوست دارند از خود در این مکان ها یادگاری نوشته و از خود به نحوی اثری قرار دهند که این کار باعث آسیب رساندن به آن اثر گشته و مورد تخریب واقع...

125461 | طرح های پژوهشی, جامعه و فرهنگ شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تبیین نسلی اعتماد اجتماعی

نویسنده (نویسندگان): مریم حسنی
"پژوهش حاضر به بررسی تفاوت میزان اعتماد دربین سه نسل از ساکنان منطقه دو تهران پرداخته است .این پژوهش مبنای خود را بر این پرس آغازین نهاده است که ""آیا اعتماد اجتماعی در بین نسل های مختلف مورد بررسی متفاوت است؟در صورت متفاوت بودن  میزان اعتماد اجتماعی...

109945 | مقاله, جامعه و فرهنگ شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شهر به مثابه ماشین سرگرمی

نویسنده (نویسندگان): زهره کدیور
کتاب حاضر به تحلیل این امر می¬پردازد که چگونه مصرف و سرگرمی با سیاست¬ها و توسعه¬ی شهری ارتباط می¬یابند. مردم در شهرها هم کار می¬کنند و هم زندگی. این انتخابِ محل و شرایط زندگی است که تعیین می¬کند افراد کجا و چگونه زندگی کنند.

51276 | کتاب, جامعه و فرهنگ شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  جای خا لی معماری و منظر شهری در نقوش تمبر

نویسنده (نویسندگان): رسا صدفيان
احیای فرهنگی در تحلیل شیوه های الگویی و بیانی در مناظر شهری با تأکید بر مشاهده تفسیری در قالب ( دیداری ) تمبر ؛ و تنوع اجتماعی ، اقتصادی که در مهمترین بخش آن تنوع در فرهنگ با توجه به فقدان – به فراموشی نهادن – یک مدیریت جامع و دارای اقتدار و همچنین ج...

50721 | مقاله, جامعه شناسی شهری, جامعه و فرهنگ شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزيابي تاثيرات اجتماعي مرمت و بازسازي گلدسته‌هاي

نویسنده (نویسندگان): احمدرضا قاسمی
گلدسته‌ها از جمله مصنوعات فرهنگ ایرانی اسلامی تلقی می‌گردند که ریشه در ارزش‌ها و باور‌های بنیادین این ملت در رهگذر سالیان دور دارند. از این رو مساجد و نماد آن گلدسته‌ها در زمره برجسته‌ترین نماد‌های فرهنگ و معماری اسلامی می‌باشند. در واقع بازسازي و مر...

16798 | طرح های پژوهشی, جامعه و فرهنگ شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر