Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  The Impact of Family and Social Class on Efficiency of Arts Education and Learning

نویسنده (نویسندگان): Mohammadjavad Mahdavinejad , Abdolbaghi Moradchelleh
The most important aim that the families and school authorities pursue in educating the children and adolescents is discovering and educating their creativity. Because creativity is the main basis of human being progress and creativity is occurre...

2305073 | مقاله, جامعه شناسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  A SOCIOLOGICAL REVIEW OF THE REFLECTIONS AND DIMENSIONS OF QUALITY OF LIFE OF THE WIDOWS IN TEHRAN

نویسنده (نویسندگان): MOHAMMAD TAGHI SHEYKHI
The article explores some of the theoretical perspectives on widows, followed by empirical findings on the issue in Tehran. Widowhood transition being pursued by drop in relations, is observed and examined from various dimensions, with the hope...

2305029 | مقاله, جامعه شناسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شهرداری فرهنگ ساز

نویسنده (نویسندگان): محمدحسن نخجوانی
فرهنگسازی تنها منحصر به سازمانهای آموزشی و فرهنگی نمیشود. شرکتها و سازمانها نیز با عملکرد خود میتوانند بر فرهنگ مردم تاثیرگذارباشند. در این میان نقش شهرداری تهران در تاثیرگذاری بر فرهنگ مردم کشور قابل توجه است.

238758 | مقاله, جامعه شناسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی جمعیتی و جامعه شناختی کارتن خواب ها درشهر تهران

نویسنده (نویسندگان): مریم میری
موضوع این مطالعه بررسی ويژگي هاي جمعيتي – اجتماعي کارتن خواب های شهر تهران بوده است. این مطالعه با هدف شناخت متغیرهای موثر بر میزان کارتن خوابی این جامعه آماری انجام شده است. چشم اندازهای نظری مختلف در خصوص عوامل موثر بر بروز و گسترش بی خانمانی مورد...

235190 | مقاله, جامعه شناسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  روش سنجش افکار عمومی

نویسنده (نویسندگان): محمدعلی زکریایی / علیرضا تاجداری
افکار عمومی پدیده ای روانی اجتماعی و خصلتی جمعی است و عبارت از ارزیابی مشترک روش و نظر مشترک گروهی اجتماعی در مسائله ای است که همگان به آن توجه و علاقه دارند و در لحظه معینی بین عده زیادی از افراد اقشار طبقات یا سراسر اجتماع عمومیت نسبی می یابد و عا...

234487 | کتاب, جامعه شناسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مفاهیم فرآیند و روش های ارزیابی تاثیر اجتماعی

نویسنده (نویسندگان): محمدعلی زکریایی / علی حاجلی
ویراست سوم مجموعه کتاب راهنمای اجتماع برای ارزیابی تاثیرات نوشته رابل جی بارج در سال 2004 از سوی Socia; Ecology press روانه بازار شد. این دو کتاب حاصل سه دهه تدریس وپژوهش بر روی ارزیابی تایر اجتماعی و زیست محیطی توسعه روستایی و اجتماعی و تاثیرات توس...

234476 | کتاب, جامعه شناسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  سبک مصرف کتاب و وضعیت کتابخانه های عمومی در شهر

نویسنده (نویسندگان): احمد غیاثوند
در این کتاب به بررسی میزان کتابخوانی شهروندان تهرانی در قالب سبک مصرفی کتاب و به سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات 74 کتابخانه های عمومی تحت پوشش شهرداری تهران پرداخته است.

187177 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آسیب های اجتماعی در کلانشهر تهران

نویسنده (نویسندگان): نوروز هاشم زهی
این اثر به موضوع آسیب های اجتماعی در کلانشهر تهران در دو بخش طلاق و حاشیه نشینی  در شهر تهران می پردازد.

187168 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  زنان، شهر و اخلاق شهروندی در قرآن

نویسنده (نویسندگان): مسعود گلچین
این اثر با تاکید بر سه مفهوم کلیدی زنان، شهر یا محیط شهری و اخلاق اجتماعی یا اخلاق شهروندی، آیان قرآن مجید را مورد کاوش و بررسی قرار داده است و آموزه ها و مضامین کتاب آسمانی ما را در این خصوص به عنوان زمینه نظری هرگونه مطالعه احتمالی پیرامون اخلاق د...

187156 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ورزش در شهر تهران

نویسنده (نویسندگان): بهرام قدیمی
کتاب حاضر با هدف بررسی پژوهش های مرتبط با ورزش،جامعه، فرهنگ و با تاکید بر ورزش جوانان، بانوان  و سالمندان تدوین شده است. در کتاب تلاش شده است، مطالعات مختلف ورزش در حوزه جامعه شناسی با هدف یکپارچگی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها مورد مطالعه قرار گیرد...

187141 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ورزش همگانی و شهروندان تهرانی

نویسنده (نویسندگان): علی اصغر سعیدی / مجید حیدری چروده / بهرام قدیمی
هدف اصلی از این پژوهش درک زمینه های اجتماعی چگونگی ایجاد نیازها و تقاضای ورزش همگانی در میان شهروندان تهرانی است.

187106 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  خانواده سالم و آموزش های فرآموز

نویسنده (نویسندگان): علی اصغر اسماعیل زاده
این کتاب به موضوع اثر بخشی کلاس های خانواده سالم و کلاس ها مرکز فرآموز در شهر تهران برگزار شده است می پردازد.

187088 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آناتومی رفاه اجتماعی

نویسنده (نویسندگان): جعفر هزار جریبی / رضا صفری شالی
در این کتاب ابتدا به بررسی مفهوم رفاه اجتماعی و تعامل رفاه اجتماعی  با تامین اجتماعی و سیسات اجتماعی پرداخت شده و در ادامه ابعاد رفاه اجتماعی( شهروندی کیفیت زندگی سلامت اجتماعی نشاط و امید فقر و محرومیت عدالت آزادی برابری و امنیت تشریح شده است. ...

234359 | کتاب, جامعه شناسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  کارآفرینی فرهنگی در تهران

نویسنده (نویسندگان): سید جلال موسوی بازرگانی
مطالعه فعلی با هدف مساعدت به ارتقای دانش علاقمندان به موضوع کارآفرینی فرهنگی در شهر تهران می پردازد. و تلاش شده است تا علاوه بر تعیین وضعیت سه دسته عوامل انگیزشی، توانمندی و امکانات محیطی برای شروع و تاسیس کسب و کارهای فرهنگی، مجموعه از سیاست ها برا...

187038 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شهر و تکاپوی کارآفرینی

نویسنده (نویسندگان): علی ملک پور / امید علی احمدی
در این کتاب در بخش اول کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و سپس در بخش دوم خصایص، اقدامات، موانع، فرصت ها اقدامات و راهکارهای توسعه کارآفرینی در بین دانش آموختگان پنج منطقه از مناطق شهر تهران مطالعه و مقایسه شده اند. این ...

187011 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  فراتحلیل مطالعات کارآفرینی و اشتغال

نویسنده (نویسندگان): هوشنگ ظهیری
این فراتحلیل به بررسی 57 مطالعه در حوزه کارآفرینی و 35 مطالعه در حوزه اشتغال اهتمام داشته است. هدف فراتحلیل حاضر دستیابی به نتنایج کاربردی برای برنامه ریزان شهرداری تهران جهت رفع موانع کارآفرینی و اشتغال می باشد.  

186958 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  وضعیت مهاجرت در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران

نویسنده (نویسندگان): مازیار طلایی، مریم توحیدی، فاطمه کاکویی،/حسن عماری
از دیدگاه جمعیت شماختی مهاجرت یکی از سه مولفه تغییرات جمعیت در کنار باروری و مرگ و میر است. که می تواند حجم، توزیع و ترکیب جمعیت را در هر دو منطقه مبدا و مقصد به شیوه ای متفاوت تحت تاثیر قرار دهد. در این گزارش وضعیت مهاجران ده ساله و نیز مهاجران در ط...

234328 | کتاب, جامعه شناسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  توسعه کارآفرینی شهری در تهران

نویسنده (نویسندگان): پویا علاء الدین
با عنایت به تغییر دیدگاه های مدیریت شهری در سطح بین المللی از یک سو و اهمیت یافتن مسائل اقتصادی پایتخت ایران از سوی دیگر ، شهرداری تهران در چند سال گذشته به امیر توسعه کارآفرینی توجه ویژه ای نموده است. از مهمترین اقدامات شهرداری تهران در این زمینه ا...

186778 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تحلیل فاز اعتماد اجتماعی

نویسنده (نویسندگان): علی ساعی
با توجه به موضوع مهم اعتماد اجتماعی، این کتاب اعتماد شهروندان را نسبت به شهرداری مورد تحلیل قرار داده است.

186769 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مشارکت شهروندان و برنامه های اوقات فراغت

نویسنده (نویسندگان): سید موسی پور موسوی
این اثر به موضوع مشارکت شهروندان تهرانی و برنامه های اوقات فراغت در کلانشهر تهران می پردازد.

186761 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  توسعه محله ای در راستای پایداری کلانشهر تهران

نویسنده (نویسندگان): سلمان معصومی
تلفیق دو نظریه توسعه پایدار و مکتب محیط گرایان فرهنگی منجر به تبیین دیدگاهی با عنوان توسعه محله ای پایدار گردیده است. این دیدگاه مبین این اصل است که محلات شهری دارای دورنمایه عظیم اجتماعی و فرهنگی هستند که تنها بازآفرینی فرهنگ شهروندی و توجه به محلا...

186692 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مشارکت های مردمی و امور شهری

نویسنده (نویسندگان): غلامرضا غفاری / ابراهیم جمشیدزاده
این کتاب به بررسی موانع، مشکلات و راهکارهای توسعه مشارکت های مردمی در امور شهری کلانهشر تهران می پردازد.

186661 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  کلانشهر تهران و تکدی گری

نویسنده (نویسندگان): جمال ادهمی مهدی ترکمان سمیرا کلهر عقیل دغاقله
این اثر به بررسی وضعیت متکدیان شهر تهران می پردازد با هدف شناخت علل و شرایط احتمالی گرایش یا عدم گرایش به تکدی گری و ارائه راهکارهای ساماندهی آن ها انجام شده است. نتایج به دست آ»ده در بخش توصیف نشان داد که بیش از دو سوم متکدیان اظهار کردهاند تمایل ب...

186412 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  سلامت در زندگی اجتماعی - فرهنگی شهر

نویسنده (نویسندگان): ابوعلی وادادهیر / سید محمدهانی ساداتی
سلامت در زندگی اجتماعی - فرهنگی شهر اثری روشن و دقیق درباره تعیین کننده های اجتماعی فرهنگی سلامت در زندگی شهری است. این کتاب در واقع تلاشی است برای معرفی و کاربست رویکردی اجتماعی - فرهنگی درباره سلامت و ناخوشی شهروندان. از این منظر ، عوامل یا تعیین ...

186374 | جامعه شناسی شهری, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تعیین میزان اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری

نویسنده (نویسندگان): عبدالرسول فلاح زاده
بسياري از پژوهش¬گران و صاحب نظران اجتماعي بر اهميت اعتماد در جامعه تأكيد نموده اند؛ مدیریت شهری و به معنای خاص شهرداري به عنوان يكي از بزرگترين سازمان های اجتماعي هنگامي مي تواند از كارايي و بهره‌وري بيشتري برخوردار باشد كه اعتماد شهروندان را به عنو...

214725 | پایان نامه و رساله دکتری, جامعه شناسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 2نخست   قبلي   [1]  2  بعدي   آخرين