Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  Measuring objective accessibility to neighborhood facilities in the city (A case study: Zone 6 in Tehran, Iran)

نویسنده (نویسندگان): Sedigheh Lotfi, Mohammad Javad Koohsari
Access to public spaces could be one of the important factors in their use. Whilst measuring accessibility to public spaces has received considerable attention, there are few studies outside the Anglophone world, especially in developing countrie...

2305054 | مقاله, طراحی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی ارتباط شکل شهر بر رفتار سفرهای غیر کاری شهروندان اصفهان

نویسنده (نویسندگان): ایران پناه/حسین بهبودی/محمودی/میرزایی
جهان امروز با چالش های فراوانی در حوزه جابجایی از جمله مصرف بالای سوخت، آلودگی هوا، ترافیک خیابان ها، کاهش فعالیت فیزیکی و ناامنی عابرین روبرو است. بسیاری از این مشکلات ناشی از وابستگی به اتومبیل بوده و ریشه و علل اصلی آن را می توان در ضعف روابط بین ...

240485 | مقاله, طراحی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی محله باغملی شهرضا با رویکرد توسعه پایدار

نویسنده (نویسندگان): شیما دهقان زاد
محلات شهری علیرغم اهمیت در نظام دهی به الگوی سکونت شهری، امروزه اهمیت خود را از دست داده اند؛ در حالی که در چند دهه اخیر، دیدگاه توسعه پایدار حل مشکلات شهری را در احیای مجدد محلات می بیند. در پایان نامه حاضر، با توجه به دو رویکرد توسعه پایدار و احیا...

239472 | پایان نامه و رساله دکتری, طراحی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی منظر درمحله باغملی شهرضابارویکردتوسعه پایدار

نویسنده (نویسندگان): شیما دهقان زاد
محلات شهری علیرغم اهمیتی که در گذشته در نظام دهی به الگوی سکونت شهری داشته اند، امروزه اهمیت خود را از دست داده اند؛ در حالی که در چند دهه اخیر، دیدگاه توسعه پایدار حل مشکلات شهری را در احیای مجدد محلات می بیند. در مقاله حاضر، با توجه به دو رویکرد تو...

237815 | مقاله, طراحی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  سنت گرایی در بافت(با بررسی در محله های جوباره و امام زاده اسماعیل)

نویسنده (نویسندگان): شیرین کیانی-رخساره مقبل اصفهانی
در پروژه مطالعاتی پیش رو  برآن شدیم که ضمن تامین نیاز مادی شهروندان با تکیه بر حس تعلق و زنده کردن هویت شهری و با مد نظر قرار دادن سنت به عنوان  نقطه ای کلیدی در تشکیل هویت به جسم زندگی مادی رنگ و بویی معنوی بخشیده و حیات اطرافمان را در غالب فضای شه...

237371 | مقاله, طراحی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تبیین مولفه های سرمایه اجتماعی در فضاهای عمومی شهر

نویسنده (نویسندگان): سید مجید نادری
نتايج بدست آمده از رساله  مويد اين موضوع است که سرمايه اجتماعي در سطح 99 درصد اطمينان با تمام ابعاد کيفيت فضاهاي شهري رابطه مثبت و معني داري دارد.  بر اساس اطلاعات  مستخرج بعد ريخت شناسي و عملکردي با 504% بيشترين شدت همبستگي را با سرمايه اجتماعي دارن...

233719 | پایان نامه و رساله دکتری, طراحی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طرح توسعه و ساماندهی اراضی بوستان ولایت

نویسنده (نویسندگان): گروه مهندسین مشاور نگین شهر آینده و فضای موزون مهر
طرح توسعه و ساماندهی بوستان ولایت در سه گام به شرح زیر تدوین شده است: الف) گرایشات توسعه و تعریف مفهومی پروژه شامل مطالعات مدل توسعة اراضی مبتنی بر گرایشات همه جانبه فراملی، ملی، شهر و محلی ب) برنامة راهبردی و طراحی شهری که با سنجش شرایط سایت به تدو...

226530 | طراحی شهری, طرح های پژوهشی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تحلیل اجتماعی طراحی و ساخت خیابان: مطالعه‌ی موردی

نویسنده (نویسندگان): شركت نقش كليك
"احداث خيابان 35 متری اندرزگو به عنوان شریان اصلی منطقه یک که نقش مهمی در ارتباط شرق-غرب منطقه ایفا می‌کند که به دلیل گستردگی آن (به طول تقریباً 3 کیلومتر) و همجواری با نقاط مهم شهری (میادین، تفریحگاه‌ها، و بزرگراه‌های مهم شهر تهران) و نیز ساکنان و م...

230606 | مقاله, طراحی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی عوامل موثر بر طراحی شهری محورهای دید شاخص شه

نویسنده (نویسندگان): علی رضا صادقی
  به نظر می¬رسد امروزه قابليت ذاتي ادراک بصری تا حدودی در شهروندان پژمرده شده است. چرا که عمل ديدن به معناي دريافت الگوهاي ساختاري بامعناست، نه ثبت مكانيكي اجزا و عناصر. این امر هم به عدم آشنایی شهروندان با اصول ابتدایی ادراک بصری و هم به عدم وجو...

206687 | پایان نامه و رساله دکتری, طراحی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحي شهري و کيفيت فضاهاي شهري

نویسنده (نویسندگان): هومن مسگريان
يکي از مهمترين اهداف مدیریت شهرِی دستيابی ساکنين شهري به کیفیت زندگی مناسب و پايدار است.کيفيت زندگي شهري يکي از اهداف اصلي توسعه پايدار بوده و داراي دو دسته شاخص ذهني و عيني است.نگراني هاي بشر در دارا بودن يك محيط زندگي خوب، آرام وداراي ساختار مناسب...

204137 | مقاله, طراحی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی شهری:رودخانه مسیل باختر

نویسنده (نویسندگان): پوپک نیک طلب
حاشیه ی رودخانه ها بهترین فضای  برای ایجاد فضای شهری است. بسیاری از شهرهای زیبای دنیا در حاشیه رودخانه ها شکل گرفته اند چون این مکان ها نه تنها آب و هوای مساعدی دارند بلکه ایجاد مناظر زیبا از پتانسیل های آنهاست. متاسفانه در تهران به جای اینکه از رودخ...

176165 | مقاله, طراحی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  امنیت روانی شهروندان در طراحی شهری

نویسنده (نویسندگان): هومن مسگريان
مكان زندگي جايي است كه انسان در دوره زندگي خود بيشترين زمان را درآن سپري خواهد نمود.هرچه اين مكان با طراحي،ساخت ومديريت مناسب تري اداره شود به همان ميزان كيفيت زندگي انسان نيز در آن افزايش خواهد يافت.بخش قابل توجهي از فضاي شهرها را واحدهاي مسكوني ورا...

172156 | مقاله, طراحی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزیابی عملکردعوامل موثر بر محیط زیست با استفاده ا

نویسنده (نویسندگان): محسن رستمی مال خلیفه- سوسن روشن ضمیر
"در طول سه دههی اخیر میزان توجه عمومی به مسائل زیست محیطی به نحو چشمگیری افزایش یافته است . در این راستا یکی از مسائل مهم، اندازهگیری کارایی زیست محیطی میباشد. تحلیل پوششی دادهها برای ارزیابی عوامل زیست محیطی، در این مطالعه سعی شده علاوه بر ارزیا...

88042 | مقاله, طراحی شهری, محیط زیست و توسعه پایدار |  مشاهده جزئیات بیشتر


  راهنمای نورپردازی مکانهای شهری

نویسنده (نویسندگان): الهام سوری، جهانشاه پاکزاد
نورپردازی فضاهای شهری یکی از مهمترین اقدامات در راستای ارتقای کیفی فضاها در هماهنگی با ضرباهنگ تحرکات اجتماعی شبانه به شمار می رود. اغلب از نورپردازی فضاهای شهری مفهوم روشنایی برداشت می شود. نورپردازی فعالیتی است میان رشته ای که با مفاهیم، ایده ها و...

26326 | کتاب, طراحی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر