Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  نگاهی بر شهر مجازی

نویسنده (نویسندگان): سکینه رمضانی - قدسیه رمضانی
شهر مجازي در واقع شهری غير فيزيکي است که انجام امور شهري آن بصورت مجازي و بطور شبانه روزي و با امنيت و کيفيت بالا با استفاده از تکنولوژي هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي انجام مي شود،  انجام فعاليت هاي شهري در فضاي غير فيزيکي باعث شد تا انديشه ايجاد بس...

238519 | مقاله, شهر مجازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  خدمات الکترونیک برای شهروندان دارای معلولیت

نویسنده (نویسندگان): موسسه فناوری های آموزشی منجی
جامعه ی معلول به دلیل محدودیت های فیزیکی که د ر راه جامعه پذیری آنهاست در اغلب موارد درتعاملات اجتماعی دچار جامعه گریزی می شوند اما در virtual environmentباگسست محدودیت های فیزیکی و پنهان سازی این محدودیت ها در تعاملات الکترونیکی بر مبنای وب می توان...

35617 | شهر مجازی, اختراع |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آموزش مجازی و آنلاین مهارتهای زندگی و دیگر دوره ها

نویسنده (نویسندگان): مجتمع فنی تهران
آموزش الکترونیکی آموزش فارغ از زمان و مکان امروزه مجموعه مناسبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاکم بر جهان، انفجار تقاضا در عرصه آموزش را در پي داشته است. نياز به اشتغال و بحران بي¬کاري، هم¬زمان با نياز بازار کار به نيروي کار عالم و ماهر، نياز به آمو...

27410 | شهر مجازی, طرح های پژوهشی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزیابی نظام آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران

نویسنده (نویسندگان): محمود اهرپور فیض نیا
استفاده روز افزون از یاددهی/یادگیری الکترونیکی در حال تبدیل شدن به ابزاری اثر بخش برای تربیت نیروهای کارآزموده در کشور است. راه اندازی و گسترش نظام آموزش الکترونیکی سبب گردیده تا سازمانها به درجات مختلفی از استانداردهای گوناگون برای انجام تعلیم و تر...

182199 | پایان نامه و رساله دکتری, شهر مجازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آموزش الکترونیکی: فرصتی برای بروز نوآوری در تولید

نویسنده (نویسندگان): محمود اهرپور/نرگس ایمانی پور/یزدان منصوریان
پژوهش حاضر با مبنا قراردادن ویژگی های موجود در استاندارد ملی آموزش الکترونیکی به بررسی نظام آموزش مجازی دانشگاه تهران پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش آمیخته به هم تنیده و با استفاده از ابزارهای مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است. ابتدا...

182000 | مقاله, شهر مجازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شهر الكترونيك بمثابه پل ارتباطي زنان مدرن شهرهاي

نویسنده (نویسندگان): مهدي جمالي نژاد - سيد محمد رضا طلاكش
"شهر الكترونيك بمثابه پل ارتباطي زنان مدرن شهرهاي اسلامي با مباني ناب اسلامي عفاف (با توجه به روايات منسوب به حضرت زهراي اطهر (س)) بفناوری اطلاعات با ایجاد فضاهای مجازی و کاربرد صحیح از آن ، موجب  خلوت گزيني ، ارتقاء امنیت و آسایش شده و زمينه ...

56584 | مقاله, شهر مجازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شهر مجازی توریستی تاریخی تهران، نیازسنجی و راهبرده

نویسنده (نویسندگان): مرضیه خلقتی
"شهرهاي مجازي به امكان ارايه خدمات آنلاين شهري اطلاق ميشود. در اين پايان نامه هدف ما ارايه راهبردهايي براي طراحي شهر مجازي توريستي تاريخي تهران مبتني بر نيازسنجي توريست هاست. با ايجاد اين شهرها تمامي خدمات شهري توريستي و تاريخ شهر به صورت آنلاين در ا...

51477 | پایان نامه و رساله دکتری, شهر مجازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  اقتصاد خلاق

نویسنده (نویسندگان): سید علی حسین پور
Strategic Study and Analysis of Knowledge Based Network Economy in Governmental Organizations

159742 | مقاله, شهر مجازی |  مشاهده جزئیات بیشتر