Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  مکانیابی پارکینگ در هسته قدیمی شهر تبریز

نویسنده (نویسندگان): مهدی رهبرقاضی
ايجاد مراكز خدماتي جديد، مستلزم صرف هزينه هاي زياد مي باشد و تعيين مكان بهينه اين مراكز به نحوي كه همه شهروندان از آن بهره مند شوند، مهم است . يكي از اين مراكز خدماتي پاركينگهاي عمومي هستند. با توجه به افزايش جمعيت و رشد غير اصولي شهرها از يك طرف و ...

240230 | مقاله, حمل و نقل و ترافیک شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  جانپناه ایمنی ترافیک عابرین پیاده بدون تخریب

نویسنده (نویسندگان): منصور هنرور محجوبین
عابرين پياده بهنگام عبور از عرض معابر سوار رو در ميانه مسير وضعيت امني ندارند لذا با احداث جانپناه هندسي، عابرين مي توانند پس از عبور از نيمي ا ز خيابان در وسط راه توقف و سپس بصورت ايمن از نيم ديگر معبر عبور نمايند. مشکل روش جاری (موجود) اجرای جانپن...

239033 | اختراع, حمل و نقل و ترافیک شهری |