Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  High Urban Densities in Developing Countries: A Sustainable Solution?

نویسنده (نویسندگان): Dave, Seema
High-density developments are widely claimed to make an important contribution to achieving sustainable growth of cities in developed countries. The compact city model is claimed to be a suitable model for such cities. How far the high-density compac...

2305082 | مقاله, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  Urban planning and development in Tehran

نویسنده (نویسندگان): Ali Madanipour
With a population of around 7 million in a metropolitan region of 12 million inhabitants, Tehran is one of the larger cities of the world. This paper charts its planning and development through the ages, particularly since the mid-20th century, a...

2305078 | مقاله, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  کاربرد اندیشه های اسلامی در تکامل طرح های راهبردی

نویسنده (نویسندگان): صالح شکوهی بیدهندی- حمیدرضا محملی ابیانه
By comparing Tehran and Jeddah development plans as two case studies, this study evaluates how Islamic ideas and practices influence procedures and content of urban development approaches. Since Tehran and Jeddah are both highly influenced by Islami...

240258 | مقاله, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  برندينگ؛ راهبردي نوين براي توسعه شهري

نویسنده (نویسندگان): پيمان باباخانلو - سهيلا سادات موسوي
امروزه "برند" به عنوان يكي از شاخصه هاي اصلي شهرهاي جهان شناخته شده است. "برندينگ شهري" مي تواند از طريق جذب سرمايه هاي خارجي و گردشگر موجبات درآمدزايي فراوان براي ساكنان مناطق شهري را فراهم آورد. سرمايه گذاري در امر برندسازي با استفاده از نمادهاي ا...

239546 | مقاله, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  Urban growth boundary simulation

نویسنده (نویسندگان): Purdue University
"Urban Growth Boundaries (UGBs) that limit urban expansion out are being implemented by planning agencies worldwide. Thus, there is a need to create models that can simulate changes in urban boundaries. The aim of this paper is to present two rul...

227101 | مقاله, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  استراتژِی توسعه شهری

نویسنده (نویسندگان): سیدحسین شکرگزار- روزبه هژبری
 در اين مقاله، بسترهاي بايسته را بر اي برپا يي الگو ي مد يريت استراتژيك شهري، شناسايي كرده و سپس با بهره گيري از پرسشنامه، وضعيت هر يك از اين بستر ها را در شهر تهران مورد سنجش قرار داده است.. براي اين كار، 243 پرسشنامه بين شهروندان و 32 پرسشنامه بين...

230865 | مقاله, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  سنجش تفكر استراتژيك در مديران شهرداري تهران

نویسنده (نویسندگان): مينا شهامت‎نژاد، عباس منوریان
مشكلات سازمان‌ها روزبه‎روز پيچيده‌تر و حل آنها نيازمند راه‎حل‌های مؤثرتری هستند. برنامه‌ریزی استراتژیک، برنامه‌ای الزاماً قابل اجرا نبوده ودرگذر زمان، دستخوش تغییرات می‌گردد و دربرخي موارد به جاي حل مشكل سازمان، فقط باعث تسكين آن شده و با از بين رفت...

230784 | مقاله, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی کارت پایش برنامه های زیست محیطی

نویسنده (نویسندگان): مجید جانفرسا
نویسنده قصد دارد تا با استفاده از تجارت موفق کلان شهرها در سطح جهانی، به معرفی الگویی جهت پایش برنامه های زیست محیطی در راستای برقراری ارتباط موثر مدیران خدمات شهری و عموم جامعه بپردازد.

191683 | استراتژی های توسعه شهری, مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  فرایند توسعه شهری در تهران به مثابه شهری مصرفی

نویسنده (نویسندگان): امیرسعید صدیق
بررسی تاریخی توسعه شهر تهران به مثابه شهری مصرفی متکی بر درآمدهای نفتی

214256 | مقاله, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  برنامه ریزی راهبردی توسعه فضاهای رها شده شهری

نویسنده (نویسندگان): مجتبی آراسته
شهر یزد، امروزه به طور فزایند¬ه¬ای با پدیده پراکنده¬رویی مواجه است. این موضوع به رشد فضاهای متروک و بی¬استفاده ماندن فضاهای مرکزی این شهر کمک نموده و روند توسعه پایدار شهر را مختل کرده است. هدف از این تحقیق، ارائه برنامه راهبردی مناسب برای استفاده ه...

212455 | پایان نامه و رساله دکتری, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  کاربرد اصول توسعه میان افزا در بهبود فضایی-عملکردی

نویسنده (نویسندگان): نوید سعیدی رضوانی، زهره داودپور، الهام فدوی
در كشور ما رشد جامعه شهري داراي سابقه اي طولاني است و با افزايش جمعيت و مهاجرت هاي گسترده به شهر، امكان برنامه ريزي دقيق جهت دست يافتن به نيازهاي مختلف اشتغال، سكونت، آموزش، بهداشت و... كاهش يافته است. در نتيجه گسترش بي رويه وكنترل نشده شهرها، آسيب ز...

199961 | مقاله, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  برنامه ریزی راهبردی توسعه فضاهای رها شده شهری

نویسنده (نویسندگان): مجتبی آراسته
شهر یزد، امروزه به طور فزایند¬ه¬ای با پدیده پراکنده¬رویی مواجه است. این موضوع به رشد فضاهای متروک و بی¬استفاده ماندن فضاهای مرکزی این شهر کمک نموده و روند توسعه پایدار شهر را مختل کرده است. هدف از این تحقیق، ارائه برنامه راهبردی مناسب برای استفاده هر...

53488 | پایان نامه و رساله دکتری, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  برنامه ریزی راهبردی توسعه فضاهای رها شده شهری

نویسنده (نویسندگان): مجتبی آراسته
شهر یزد، امروزه به طور فزایند¬ه¬ای با پدیده پراکنده¬رویی مواجه است. این موضوع به رشد فضاهای متروک و بی¬استفاده ماندن فضاهای مرکزی این شهر کمک نموده و روند توسعه پایدار شهر را مختل کرده است. هدف از این تحقیق، ارائه برنامه راهبردی مناسب برای استفاده هر...

53485 | پایان نامه و رساله دکتری, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی الگوی برنامه ریزی راهبردی در توسعه فضاها

نویسنده (نویسندگان): دکتر محمدمهدی عزیزی+مجتبی آراسته
بافت تاریخی شهر یزد که در گذشته محل زندگی اقشار اصیل و متمکن شهر یزد بوده، امروزه تبدیل به محل زندگی اقشار عمدتا کم درآمد و اغلب غیربومی شده است. این امر، روز به روز، این بافت را به سمت فرسودگی کامل نزدیکتر می¬کند. یکی از نشانه های فرسودگی این بافت، ...

53123 | مقاله, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی الگوی برنامه ریزی راهبردی در توسعه فضاها

نویسنده (نویسندگان): دکتر محمدمهدی عزیزی+مجتبی آراسته
بافت تاریخی شهر یزد که در گذشته محل زندگی اقشار اصیل و متمکن شهر یزد بوده، امروزه تبدیل به محل زندگی اقشار عمدتا کم درآمد و اغلب غیربومی شده است. این امر، روز به روز، این بافت را به سمت فرسودگی کامل نزدیکتر می¬کند. یکی از نشانه های فرسودگی این بافت، ...

53098 | مقاله, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی الگوی برنامه ریزی راهبردی در توسعه فضاها

نویسنده (نویسندگان): دکتر محمدمهدی عزیزی+مجتبی آراسته
بافت تاریخی شهر یزد که در گذشته محل زندگی اقشار اصیل و متمکن شهر یزد بوده، امروزه تبدیل به محل زندگی اقشار عمدتا کم درآمد و اغلب غیربومی شده است. این امر، روز به روز، این بافت را به سمت فرسودگی کامل نزدیکتر می¬کند. یکی از نشانه های فرسودگی این بافت، ...

52964 | مقاله, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی الگوی برنامه ریزی راهبردی در توسعه فضاها

نویسنده (نویسندگان): دکتر محمدمهدی عزیزی+مجتبی آراسته
بافت تاریخی شهر یزد که در گذشته محل زندگی اقشار اصیل و متمکن شهر یزد بوده، امروزه تبدیل به محل زندگی اقشار عمدتا کم درآمد و اغلب غیربومی شده است. این امر، روز به روز، این بافت را به سمت فرسودگی کامل نزدیکتر می¬کند. یکی از نشانه های فرسودگی این بافت، ...

52797 | مقاله, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مباحثی در شهرسازی خلاق محور(اقتصاد شهری)

نویسنده (نویسندگان): سید علی حسین پور
توسعه پایدار مالی و شهرسازی خلاق

159870 | کتاب, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه های راهبردی

نویسنده (نویسندگان): سید علی حسین پور، محمد مهدی برادران
مدیریت و ارزیابی در پروژهای شهری

159819 | کتاب, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  نقش توانمندسازی شغلی زنان در فقرزدائی و توسعه پاید

نویسنده (نویسندگان): زهره فنی-مژگان فرج زاده
پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال که کدام رویکرد در کاهش فقر زنان شهر تهران و دستیابی به شاخص¬های پایداری شهری مؤثر است؟ و فرضیه اصلی آن رویکرد توانمند¬سازی شغلی زنان در فقرزدایی اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و به تبع آن تحقق اهداف توسعه پایدار شهری مؤثر اس...

94679 | پایان نامه و رساله دکتری, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مطالعه تطبيقي سياست‌هاي کنترل رشد جمعیت کلان شهرها

نویسنده (نویسندگان): محمود مشفق
هدف اصلي اين پژوهش، مطالعه تطبيقي سياست‌هاي كنترل رشد جمعيت كلانشهرها و بازتوزيع جمعيت در كشورهاي منتخب آسيا و اقيانوسيه است.  اين مطالعه تلاش دارد كه از خلال مقايسات بين المللي و نظرات كارشناسان و صاحب نظران كشور،  پيشنهادات سياستي دربارۀ بازتوزيع ...

24403 | طرح های پژوهشی, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  استراتژی توسعه شهری در ایران

نویسنده (نویسندگان): علی محمودی
با توسعه و رشد شتابان در چند دهه گذشته، با وجود ارائه راهکارهای متفاوت در حل مسائل شهری هنوز نیاز به روش های جدید ‏جهت سامان دهی و مدیریت شهر بیش از گذشته احساس می شود. طرحهاي‎ ‎توسعه‎ ‎شهري‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎بنا به عللی ناموفق بوده اند. ‏در این میان ف...

19374 | مقاله, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  استاندارد سازی برنامه ها

نویسنده (نویسندگان): داود جهانیان
با توجه به پیشرفت علم و علم گرایی کاربردی در مدیریت شهری بر خود لازم می دانیم که از دستاوردهای روز در بهینه سازی ساختار مدیریت شهری با توجه به پتانسیل های موجود استفاده نماییم . لذا در این زمینه پیشنهاد به استاندارد سازی برنامه های آموزشی و نظام هما...

16113 | طرح های پژوهشی, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر