Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونيک شهر تهران در ايجاد رضايت‌مندی شهروندان(مطالعه موردی منطقه یک شهرداری تهران)

نویسنده (نویسندگان): دکتر علی نوری کرمانی، دکتر علی‌اکبر رضايي، مهين بااوش
مقدمه و هدف پژوهش: در اواسط قرن بيستم جوامع بشري شاهد ايجاد تغييرات اساسي و شگرفي در نحوه زندگي و رفتار خود بودند در این میان بهره گیری از ارائه خدمات الکترونيکي پديده‌اي نوين و در حال گسترش در جوامع و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و جلب رضایت آن...

240570 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  Facilitating Urban Management Through Local SDI Case Study: The Municipality of Tehran

نویسنده (نویسندگان): Hamed Olfat, Abbas Rajabifard, Faisal Masood Qureshi, Seyyed Abdolhadi Daneshpour
Integrated and sustainable management of cities is one of the most important challenges facing many countries. In this critical societal challenge context, spatial data is key for decision making, planning and management of cities. Thus, in order...

2305092 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  Problems and Tendencies of the Development of the Architectural Sciences: Culture Research Aspect

نویسنده (نویسندگان): Mohammadjavad Mahdavinejad and Abdolbaghi Moradchelleh
The article poses the general scientific problem of the “putting in order” the perspectives of the development of the architectural science as an intermediary one, connecting the humanitarian researches of the architecture with the technical rese...

2305062 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  معیارهای شهر مطلوب از نظر شهروندان ( مطالعه موردی منطقه 15)

نویسنده (نویسندگان): وحید شاه حسینی، مهین بااوش، فریبا حکیمی
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه انسان ساکن در جوامع بشری در شبکه ای به هم تنیده از قواعد و نحوه ارتباط با دیگران و سازمان ها وگروهها تعریف شده است. بنابر این یک شهروند مدرن با مجموعه ای از حقوق، اختیارات، وظایف و نقش ها و تصورات و انتظاراتی سروکار دارد ک...

300003 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  عوامل موثر بر اثربخشی ارائه خدمات مجازی مدیریت شهری در ایجاد رضایتمندی شهروندان

نویسنده (نویسندگان): وحید شاه حسینی، مهین بااوش، فریبا حکیمی
مقدمه و هدف پژوهش: " شهر الکترونیک"،" شهر هوشمند"،" شهر مجازی"  واژه هایی هستند که شهروند الکترونیک را به دنیای جدید و زندگی نوین در شهرهای مدرن دعوت می کنند.. در اواسط قرن بيستم جوامع بشري شاهد ايجاد تغييرات اساسي و شگرفي در نحوه زندگي و رفتار خود ب...

300002 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  اوراق مشارکت راهکاری برای تأمین مالی پروژه‌های شهرداری (با محوریت بافت‌های فرسوده) از دید مدیریت شهری

نویسنده (نویسندگان): فریبا حکیمی
اوراق مشارکت به عنوان یک شیوه تأمین مالی با تجربه تقریباً موفق در جذب بخشی از منابع مالی مورد نیاز در سیستم مدیریت شهری برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهری توسط شهرداری‌ها شناخته شده است تا در کنار مزایا و فرصت‌های ویژه آن، تهدیدها و معایب آن را نی...

300001 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  City profile Tehran

نویسنده (نویسندگان): Ali Madanipour
Since becoming the capital of Iran 200 years ago, Tehran has grown to be one of the large cities of the world. During this period, it has attracted people and resources from a vast territory and has become a considerable node in the global econom...

2305013 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تعيين و کاربست شاخص ها و مولفه هاي اجتماعي حکمروايي خوب شهري در تحقق مردم سالاري

نویسنده (نویسندگان): محمدعلی رجای ریزی ، حمیدرضا شاعری ، مریم هاتفی
تفکر و عمل براي " اداره امور شهر " را مي توان همزاد پديده" شهر " در زندگي و تاريخ انسان دانست . شواهد و اسناد تاريخي نشان دهنده آن هستند که همزمان با شکل گيري و پيدايش شهرها ، نحوه اداره امور شهر ، هم مورد توجه حکومت بوده و هم مورد علاقه شهروندان اگر...

240564 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  سکونتگاه های غیررسمی و نقش مدیریت شهری بویژه شهرداریها در ساماندهی آن

نویسنده (نویسندگان): یداله صادقی- ناهید باقری تبار- زلیخا مرسلی
اسکان غیررسمی در اغلب کشورها، بعنوان یک مشکل و پدیده غیرقابل پذیرشی تلقی شده و مدیران شهری تعامل مطلوب و سازنده ای با ساکنان آن ندارند. در این مقاله، بر تغییر نگرش و رفتار مدیرت شهری نسبت به سکونتگاه¬های غیررسمی تاکید شده است. با این هدف که شیوه های...

240447 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مجموعه قوانین حفاظت از قنوات و منابع آب هاي زير زميني ایران

نویسنده (نویسندگان): علی فغانی/ مریم علی تبریزی/ مهسا جولائیان/زینب یعقوب پور
وجود قوانين مختلف پيرامون نحوه بهره برداري از اين آب ها ما را بر آن داشت تا با بررسي سير تحول و تطور اين قوانين به بررسي جنبه هاي گوناگون ان ها مبادرت ورزيده و آثار ناشي از اين قوعد را بر بهره برداري از ديدگاه حقوق عمومي و حقوق خصوصي مورد تحقيق و پژ...

240244 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی ساز و کارهای توسعه سلامت اداری در سازمانهای محلی کلانشهر تهران با رویکرد مدیریت شهری

نویسنده (نویسندگان): مونا فروغی
از آنجا که عوامل متعددی مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ویژگیهای فردی و سازمانی و کیفیت و کمیت قوانین و مقررات در فساد اداری تاثیر دارند مدیران شهری می توانند نقش موثری در کنترل و جلوگیری از فساد داشته باشند. مدیران شهری به عنوان طراحان...

239753 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارائه الگوی بازاریابی مراکز کارآفرینی شهرداری تهران

نویسنده (نویسندگان): مهدی رضوی،آیدا قاسم زاده،فهیمه انصاری
هدف این مقاله ارائه الگویی برای بازاریابی مراکز کارآفرینی شهرداری تهران است. با توجه به راه اندازی مراکز کارآفرینی و اهمیت موضوع کارآفرینی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور پرداختن به این موضوع دارای اهمیت قابل توجهی می باشد. با نگاهی به هدف مراکز کارآفرین...

239480 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  نقش حکمروایی خوب شهری در تحقق حقوق شهروندی

نویسنده (نویسندگان): رضا نگهبان-رقیه ودایع خیری
شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله شهروندی وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنی...

239198 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی و ارائه راهکارهایی در مدیریت یکپارچه شهری جهت ارتقاء جایگاه شهروندی

نویسنده (نویسندگان): فردادعدالت خواه/مهدی شفقتی
به دنبال رشد فزاینده جمعیت شهرنشین،روند دستیابی به سطح رفاه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بالاتر از جمله نگرانی های بیشتر سیاستمداران و مسئولان کشور ها بوده است.این رشد شتابان همچنین در کشور های در حال توسعه اداره شهرها را با مشکلات جدی روبه رو ساخته اس...

237628 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آسیب شناسی نقش روستاشهرها در مدیریت رشد شهری

نویسنده (نویسندگان): فروغ کریم زاده
Rapid urban growth toward surrounding areas and lack of a positive interaction (between cities and their peripheries), causes problems and issues that are matters of concern for the authorities. The basic assumption that future cities will be ready ...

235119 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  سنجش اعتماد اجتماعی نسبت به مدیریت شهری

نویسنده (نویسندگان): عبدالرسول فلاح زاده، منیره زارع
بسياري از پژوهش¬گران و صاحب نظران اجتماعي بر اهميت اعتماد در جامعه تأكيد نموده اند؛ مدیریت شهری و به معنای خاص شهرداري به عنوان يكي از بزرگترين سازمان های اجتماعي هنگامي مي تواند از كارايي و بهره‌وري بيشتري برخوردار باشد كه اعتماد شهروندان را به عنو...

237158 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  نقش مدیریت شهری بر کاهش وندالیسم در پارک ها

نویسنده (نویسندگان): مهدیه ساوه - دکتر افسانه زمانی مقدم
یکی از ناهنجاری ها و انحرافات شایعی که در جامعه امروزه ظهور یافته است ، وندالیسم می باشد . وندالیسم که تخریب ارادی اموال و متعلقات عمومی تعریف می گردد ، از جمله کجروی هایی است که در کمیت و کیفیت ارایه خدمات شهری تاثیر جدی برجای می گذارد و سالانه خسا...

236920 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  Evaluating Effectiveness of Executing Suggestion System of Facilitating Executive Process in Tehran Municipality

نویسنده (نویسندگان): عدالت خواه-کردی-احمدی نیا
This paper presents a survey on effect of executing suggestion system on improving services within an organization. In this case, this study was conducted in Tehran municipality in 2011. The primary question was considered as establishing a comp...

236639 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تاثیرات زیست محیطی آلاینده هابر محیط شهری

نویسنده (نویسندگان): فرداد عدالتخواه-لطفی-جعفرپور-وزیرپور
Economical developmental experiences in different countries have demonstrated that quantity and quality of environments have been decreased along with trend of increasing population, spreading of urban areas, and industrial development. This has res...

236614 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  دیپلماسی شهری و بانک شهر در ایران و جهان

نویسنده (نویسندگان): حسین خجسته نیا
"شهرداري تهران براي رفع مشكلات و حل مسائل انباشته شده، و نيز تحقق چشم انداز طرح پيشرفت شهري نيازمند اعتبارات گسترده اي است. هر اقتصادي مركب از تجاري و مالي، بين-المللي است به-ويژه در كشورهاي پيشرفته و كشورهايي كه در حال طي كردن الگوي پيشرفت هستند. ...

211107 | مدیریت شهری, طرح های پژوهشی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مدیریت فضایی گسترش کلان شهرها

نویسنده (نویسندگان): سمانه خسروانی نژاد، لیلا نیکدل، پیمان زادباقری
Expansion of metropolises is considered as a critical problem in recent decades. Negative thoughts in the approaches of metropolises management, has resulted in nothing but various damages to the natural environment. Lack of sufficient knowledge abo...

235685 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مدیریت شهری در نظام آموزش عالی ایران: ارزیابی فلسفه وجودی و الزامات میان‌رشته‌ای

نویسنده (نویسندگان): دکتر غلامرضا کاظمیان، مهندس مجید حقیقی
رشته مدیریت شهری چند سالی است که در دانشگاه‌های معتبر کشور ارائه می‌شود. هدف این رشته آماده کردن دانشجویان برای اداره و مدیریت شهرها به عنوان یک سیستم پیچیده و مشتمل بر مؤلفه‌ها و متغیرهای غیرمنتظره است. با وجود گذشت چند سال از برقراری رشته مدیریت ش...

235390 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  از شهر بروكراتيك تا شهر دموكراتيك

نویسنده (نویسندگان): آقایان حیدریان-دلفانی-بحری نساز-سرباز امام زاده
مقاله حاضر در واقع تلفيق دو مقاله يكي با عنوان شهروندي محوري و مشاركت مداري مساوي است با شهروندي ايده‌ال به نوشته آقايان رسول بحري نساز و ناصر سرباز امام‌زاده و ديگري با عنوان تولد حقيقي شهر در دل مشاركت شهروندي و مديريت واقعي شهر و حكمرانيخوب نوشته...

235215 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شبکه تبادل موفقترین تجارب مدیریت شهری در شهرداری تهران

نویسنده (نویسندگان): بابک عبدل زاده فخر - مهدی رضوی پوری
مقاله حاضر به ارایه مدلی جهت استقرار شبکه تبادل موفقترین تجارب حوزه مدیریت شهری در شهرداری تهران می پردازد. از آنجا که دانش تجربی ضمنی انباشته در کارکنان شهرداری تهران بهترین منبع یادگیری برای سایر کارکنان به ویژه آنهایی که به تازگی در یک سمت جدید د...

234148 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسي تأثیر فضای سبز شهری در رضایت شهروندی

نویسنده (نویسندگان): سعيد علائي
با افزايش جمعيت، توسعه و گسترش شهرنشينی، انسانها به تدريج از طبيعت دور شده و تراکم بيش از حد جمعيت و دخالت در محيط طبيعي و ايجاد محيط های انسان ساخت، نيازهای زيست محيطی، جسمی و روحي انسان را بيشتر بروز داده است. بطوریکه برای نمونه در کلانشهر تهران د...

233875 | مقاله, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 4نخست   قبلي   [1]  2  3  4  بعدي   آخرين