Menu

آرشیو سال ۱۳۹۱

شاخه

  ارزیابی و مکان یابی فضای سبز شهری

نویسنده (نویسندگان): اعظم کرمی و دکتر زهره فنی
مطالعه حاضر به بررسی ارزیابی و مکان یابی فضاهای سبز شهری تهران با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی  (GIS)(مورد مطالعاتی، منطقه 7 شهرداری تهران) می‌پردازد. وسعت شهر تهران در طول دویست سال از حدود 5 کیلومتر مربع به 750 کیلومتر مربع رسیده، یعنی 150 ب...

240509 | پایان نامه و رساله دکتری, برنامه ریزی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  سنجش امکان پذیریبخشی از معابر منطقه 3 شهر اصفهان به لحاظ ایجاد مسیر های دوچرخه با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

نویسنده (نویسندگان): الناز افیونیان
امروزه وابستگی به استفاده از وسایل نقلیه موتوری در کلانشهرها مشکلاتی از قبیل آلودگی های زیست محیطی و ترافیک را به وجود آورده و چهره ی زیبا و خاطره انگیز گذشته شهرها را دست خوش تغییرات کرده و شهروندان را از فعالیت طبیعی دور کرده است و سلامت و نشاط آن...

240262 | پایان نامه و رساله دکتری, برنامه ریزی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مجتمع های چند منظوره و توسعه پایدار شهری

نویسنده (نویسندگان): سعید اسفندی
این پژوهش سعی در بررسی یافتن رابطه ای میان مقوله ی توسعه پایدار شهری و شکل گیری مجتمع های چند منظوره تجاری و فرهنگی- تفریحی دارد.در طی سالیان گذشته یکی از بارزترین عناصر و مولفه هایی که در سطح شهرهای کشورمان خودنمایی می کند٬ مجتمع های تجاری هستند که ...

239964 | پایان نامه و رساله دکتری, محیط زیست و توسعه پایدار |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تصمیم سازی مکانی گروهی در ارزیابی تناسب اراضی شهری با GIS

نویسنده (نویسندگان): اسماعیل عدیلی -دکتر عیاس علیمحمدی-دکتر محمد طالعی
.در این پایان نامه با بکارگیری همزان فناوری و ابزار های پشتیبان تصمیم  مکانی گروهی  با بررسی مستندات طرح تقصیلی شهر اصفهان  و گردآوری نظریات کارشناسی و مدلسازی اعمال آنها با تکنیکهای وزن دهی گروهی ساده و فازی (AHP) ؛ 15 قطعه زمین در منطقه 6 شهرداری ...

239808 | پایان نامه و رساله دکتری, برنامه ریزی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی محله باغملی شهرضا با رویکرد توسعه پایدار

نویسنده (نویسندگان): شیما دهقان زاد
محلات شهری علیرغم اهمیت در نظام دهی به الگوی سکونت شهری، امروزه اهمیت خود را از دست داده اند؛ در حالی که در چند دهه اخیر، دیدگاه توسعه پایدار حل مشکلات شهری را در احیای مجدد محلات می بیند. در پایان نامه حاضر، با توجه به دو رویکرد توسعه پایدار و احیا...

239472 | پایان نامه و رساله دکتری, طراحی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  چگونگی مشارکت مردم در بازسازی مسکن پس از سانحه

نویسنده (نویسندگان): فرناز بابایی
اهمیت انتخاب رویکرد مناسب بازسازی مسکن پس از سانحه در ارتباط با مشارکت مردم، این موضوع را به عنوان یکی از مهمترین چالش های کشورهای سانحه خیز از جمله ایران مطرح کرده است. در تحقیق حاضر سعی شده تا به شناسایی دامنۀ تحقق مشارکت سانحه دیدگان، مهمترین عوا...

237608 | پایان نامه و رساله دکتری, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  امکان سنجی تحقق رویکرد محله محوری در مدیریت شهری

نویسنده (نویسندگان): محمد نادری بوانلو
هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های اصلی رویکرد محله محور در مدیریت شهری، تطبیق آن با شرایط ایران و شهر مشهد، ارائه الگویی برای تحقق محله محوری در این شهر و سنجش امکان تحقق این الگو است و در این راستا به پرسش های زیر پاسخ می گوید: 1) رویکرد محله محوری...

234761 | پایان نامه و رساله دکتری, دولت محلی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مشارکت شهروندان در ارتقاء محيط زیست شهر تهران از طریق سامانه مدیریت شهری

نویسنده (نویسندگان): فردین تیزخان
شهروندان سرمایه و ساختار اصلی یک شهر را تشکیل می دهند و یاد آور مدنیت و قانون مندی در اجتماعات بشری می باشند . یکی از بارزترین مولفه های شهروندی ، حق مسئولیت و مشارکت است . مشارکت اجتماعی یکی از انواع مهم مشارکت ها می باشد که در قالب مشارکت های شه...

234446 | پایان نامه و رساله دکتری, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  جایگاه و نقش دیپلماسی شهری در روابط بین ملت ها

نویسنده (نویسندگان): منصوره اسکندران
امروزه بخش زیادی ازجمعیت انسانی درشهرها ساکن اند و شهرها بعنوان مراکزمهم توسعه و رشد حیات بشری درنظر گرفته می شوند. علاوه بر اين، درراستای رشد فنآوری اطلاعات و توسعه شبکه های ارتباطی، شهرها درفضایی متشکل ازجریانها به بازیگران اصلی حوزه ارتباط واقتصا...

234301 | پایان نامه و رساله دکتری, روابط بین الملل و دیپلماسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مشارکت اجتماعی شهروندان در مدیریت محله ای

نویسنده (نویسندگان): محمد طالبی
با پيشرفت جوامع، روند افزاش جمعیت، رشد شهرنشینی، گستره فعالیت‌های صنعتی و تغییر الگوی زندگی و دیدگاه‌های اجتماعی و هزینه‌های بسیار زیاد در نگهداری و توسعه فضای کالبدی شهر و جهان پیچیده آینده، توانا سازی آحاد مردم و مشارکت فعال آنها در تمام عرصه‌هاي ...

234103 | پایان نامه و رساله دکتری, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی شاخصهای اجتماعی با رویکرد کارکردگرایی ساختار

نویسنده (نویسندگان): علی نورپور
به نظر میرسد یکی از مهمترین موانع تحقق اهداف کلانشهر تهران، نبود اطلاعات وداده های به روز درارتباط با وضیعت موجود و توصیف دقیق اوضاع و احوال محیطهای مختلف جامعه است. اکنون که شهرداری تهران رویکرد نوینی، مبنی بر تبدیل سازمان شهرداری از یک نهاد خدمات...

233962 | پایان نامه و رساله دکتری, برنامه ریزی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تبیین مولفه های سرمایه اجتماعی در فضاهای عمومی شهر

نویسنده (نویسندگان): سید مجید نادری
نتايج بدست آمده از رساله  مويد اين موضوع است که سرمايه اجتماعي در سطح 99 درصد اطمينان با تمام ابعاد کيفيت فضاهاي شهري رابطه مثبت و معني داري دارد.  بر اساس اطلاعات  مستخرج بعد ريخت شناسي و عملکردي با 504% بيشترين شدت همبستگي را با سرمايه اجتماعي دارن...

233719 | پایان نامه و رساله دکتری, طراحی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ضرورت نظری و کاربردی رشته مدیریت شهری در ایران

نویسنده (نویسندگان): مجید حقیقی
در این تحقیق ضرورت نظری رشته مدیریت شهری و جایگاه این رشته در طبقه‌بندی علوم و ضرورت کاربردی این رشته در ایران و مواردی نظیر مشکلات شهری قابل حل توسط آموزش این رشته و نیازهای دانشی و مهارتی نهادهای اصلی سیستم مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفته است. ...

230702 | پایان نامه و رساله دکتری, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی جامعه شناختی نقش مشارکت اجتماعی در توسعه محل

نویسنده (نویسندگان): حامد موحدنسب
«مشارکت اجتماعی» یکی از قدیمی‌ترین مفاهیمی است که از بدو خلقت آدمی وجود داشته و اکثر جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران حوزه علوم انسانی در جهان، پیرامون «روابط انسان» و نقش این روابط در «جامعه انسانی» نظرات متعددی را ارائه داده‌اند. در جهان امروز، بدون شک ...

229980 | پایان نامه و رساله دکتری, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تدوین مدل سنجش و ارزیابی مدیریت مطلوب شهری در کلان

نویسنده (نویسندگان): امیر ثامنی
شهر در ایران، از آنجایی که یک پدیده و برآیند همه ویژگی ها و شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه به شمار می رود، داستانی به درازنای تاریخ پر حادثه اش دارد. نتایج این رساله حاکی از آن است که شهروندان تهرانی با وجود آنکه بر اهمیت و ...

229642 | پایان نامه و رساله دکتری, مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تدوين فرايندهای برنامه ريزی و اصول طراحی محله پايدار ايرانی (نمونه موردی محله های تهران)

نویسنده (نویسندگان): راما قلمبر دزفولی
این پژوهش در صدد بیان این موضوع است که سلسله مراتب نیازهای انسانی و ارزش پارامترهای ذهنی برای رضایتمندی از محیط انسان ساخت به عنوان معیاری برای پایداری از مکانی به مکان دیگر متفاوت است.این ارزشها وابسته به عوامل بسیاری همانند زمینه های محلی و فر...

229294 | پایان نامه و رساله دکتری, شهرسازی و معماری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مکانیابی فضاهای چندمنظوره درمناطق لرزه خیز کلانشهر

نویسنده (نویسندگان): محسن میرکوهی
ارتقاء سطح ایمنی جامعه ودسترسی مناسب شهروندان به مکان های  ایمن شهری در زمان بروز مخاطرات و بحران های شهری یکی از معیار های توسعه رفاه اجتماعی می باشد؛ درهمین راستا فضاهاي چند منظوره شهری، با درنظرگرفتن تمام شرايط و وضعيت هاي طبيعي به عنوان يكي از ر...

228045 | پایان نامه و رساله دکتری, مدیریت بحران |  مشاهده جزئیات بیشتر


  پیش بینی درآمدهای شهرداری تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نویسنده (نویسندگان): رضا زمانی
شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی است که به اتکای درآمدهای حاصل از عوارض پرداختی شهروندان و سایر درآمدهای قانونی موظف به عرضه خدمات و کالاهای عمومی در حوزه شهر شده است و با توجه به اهمیت پیش بینی درآمدها و هزینه های شهرداری در بودجه بندی سالیانه، تح...

228016 | پایان نامه و رساله دکتری, مالیه و مدیریت شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزیابی اثرات استقرار ایستگاههای مخابراتی

نویسنده (نویسندگان): زاهد یوسفی
در این پژوهش، شبکه استقرار ایستگاههای BTS سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و تالیا در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شدت اثرات ناگوار استقرار این ایستگاهها در محدوده های شهری، به واسطه رعایت نکردن اصول و قواعد شهرسازی و عدم توجه...

227209 | پایان نامه و رساله دکتری, برنامه ریزی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  توزیع فضایی قدرت سیاسی در کلان شهر تهران

نویسنده (نویسندگان): سلمان انصاری زاده
نحوه اعمال اراده سیاسی و چگونگی توزیع قدرت سیاسی در سطح فضای درون یک واحد سیاسی یا ناحیه سیاسی، از مهمترین مباحث جغرافیای سیاسی است که تحت عنوان نظام سیاسی یا نظام فرمانروایی مطرح می گردد. هدف پژوهش حاضر مطالعه توزیع فضایی قدرت سیاسی در کلان شهر تهر...

218205 | پایان نامه و رساله دکتری, دولت محلی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی طرح مدیریت محله ای در شهرداری منطقه 7 تهران

نویسنده (نویسندگان): مهدی پورعاشور
در عصر حاضر «شهرنشینی» به مثابه یکی از پدیده های اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی به حساب می آید. زندگی شهری جهت گسترش، تداوم و بقای خود مستلزم همکاری و همیاری تمامی مردم در تمام سطوح و از هر طبقه می باشد. جهت توسعه شهری و توسعه پایدار شهرها، بهره بردن...

216963 | پایان نامه و رساله دکتری, مشارکت و دموکراسی محلی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آسیب شناسی دولت محلی

نویسنده (نویسندگان): هادی ویسی
واگذاری امور عمومی محلی به شهروندان و رضایتمندی عمومی که پیامد آن مشروعیت حکومت و توسعه دموکراسی در قالب نظام عدم¬تمرکز است، مهمترین تئوری اداره امور عمومی در عصر حاضر می¬باشد. این دیدگاه که فلسفه خود را از سرشت آزاد انسان، تعلق مکانی و حق اداره قلم...

216095 | پایان نامه و رساله دکتری, دولت محلی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تعیین میزان اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری

نویسنده (نویسندگان): عبدالرسول فلاح زاده
بسياري از پژوهش¬گران و صاحب نظران اجتماعي بر اهميت اعتماد در جامعه تأكيد نموده اند؛ مدیریت شهری و به معنای خاص شهرداري به عنوان يكي از بزرگترين سازمان های اجتماعي هنگامي مي تواند از كارايي و بهره‌وري بيشتري برخوردار باشد كه اعتماد شهروندان را به عنو...

214725 | پایان نامه و رساله دکتری, جامعه شناسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  برنامه ریزی راهبردی توسعه فضاهای رها شده شهری

نویسنده (نویسندگان): مجتبی آراسته
شهر یزد، امروزه به طور فزایند¬ه¬ای با پدیده پراکنده¬رویی مواجه است. این موضوع به رشد فضاهای متروک و بی¬استفاده ماندن فضاهای مرکزی این شهر کمک نموده و روند توسعه پایدار شهر را مختل کرده است. هدف از این تحقیق، ارائه برنامه راهبردی مناسب برای استفاده ه...

212455 | پایان نامه و رساله دکتری, استراتژی های توسعه شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  حقوق اشخاص در طرح هاي شهرداری

نویسنده (نویسندگان): الهام اكبري ناصر
در بررسي كاربردي نظم موجود، سعي بر آن است تا   راه حل هاي موجود قانوني، صرف نظر از مباني وخاستگاه هاي مربوطه، آن گونه كه هستند مورد بررسي وشناخت قرار گيرد. دراين طريقه به طرز عمل مجريان و نحوه اجراي قوانين بيشتر توجه  مي شود و در صورت عدم اجراي صحيح...

212036 | پایان نامه و رساله دکتری, جامعه شناسی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 3نخست   قبلي   [1]  2  3  بعدي   آخرين