Menu

نمایشگاه الکترونیک پژوهش و نوآوری - آرشیو سال ۱۳۸۸

شاخه

آموزش آشنایی با قوانین


  دوره های آموزشی آشنایی با قوانین چک و اسناد رسمی، حقوق شهروندی و .... 

معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس | مشاهده جزئیات بیشتر


بروشور


  بروشوری در رابطه نشستهای مشترک شهرداران تهران، انتشارات معاونت حقوقی و .... 

معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس | مشاهده جزئیات بیشتر


نشست مدیران حقوقی کلانشهرها


  نشست مشترک مدیران حقوقی کلانشهرهای تهران، شیراز، اصفهان و قم 

معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس | مشاهده جزئیات بیشتر


روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری


گسترش شهرنشيني در حال حاضر، يك واقعيت مسلم است. اين حقيقت، داراي اين نتيجة منطقي است كه شهرهابه سرعت گسترش مي يابند و شهرداري ها نيز بايد همگام با اين توسعه حركت كرده و طرح هاي لازم عمراني را به وهلة اجراء در آورند. اجراي طر حهاي عمومي، در بسياري...

معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس | مشاهده جزئیات بیشتر


مدیریت شهری نظام حقوقی حاکم بر شهرداری و شورای شهر


  دو قرن گذشته روش هاي مديريت شهري وجود داشته كه در هر مكان و زماني به فراخور حال يكي از آنها رواج داشته است. نخستين مدل مديريتي شهر و گزينش اعضاء مسئول آن انتخاب مستقيم شهرداراز سوي دولت مركزي و نهاد اداره كننده امور داخلي آن (وزارت كشور...

معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس | مشاهده جزئیات بیشتر


رفتار شهروندی سازمانی(مفاهیم و عوامل موثر برآن)


رفتار شهروندی سازمانی موضوع جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن بیان دقیق تعریف رفتار شهروندی سازمانی، به عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی که شامل ده عامل  رضايت شغلي، رهبري، ارزش هاي اخلاقي سازم...

معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس | مشاهده جزئیات بیشتر


سازوکارهای حقوقی


  سازوکارهای حقوقی و تأثیر آن در مدیریت شهری

معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس | مشاهده جزئیات بیشتر


بروشور آموزشی


  بروشور آموزشی از معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس

معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس | مشاهده جزئیات بیشتر


اداره کل حقوقی


  نظریات مشورتی اداره کل حقوقی

معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس | مشاهده جزئیات بیشتر


دستیابی به شکل پایدار شهری روش ها و استرتژی ها


 نویسنده : محمد هادی خلیل نژادی ناشر : شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری سال انتشار : 1387 کد : 333100

معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس | مشاهده جزئیات بیشتر