Menu

نمایشگاه الکترونیک پژوهش و نوآوری - آرشیو سال ۱۳۸۸

شاخه

شناسایی اولویت آسیبها


  شناسایی اولویت آسیبها و مشکلات اجتماعی مناطق مختلف تهران از نگاه شهروندان 

معاونت اجتماعی و فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


ارزیابی بروشورهای آموزشی


  ارزیابی بروشورهای آموزشی اداره آموزش و مشارکت شهروندی از نظر شهروندان مناطق مختلف تهران 

معاونت اجتماعی و فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی میزان رضایت معتادان بهبودیافته


  بررسی میزان رضایت معتادان بهبودیافته از محتوای جلسات NA برگزار شده در مناطق 

معاونت اجتماعی و فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


نگرش شهروندان نسبت به طرح ناحیه محوری


  بررسی نگرش شهروندان ساکن در مناطق مختلف تهران نسبت به طرح " ناحیه محوری" 

معاونت اجتماعی و فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


برنامه های آموزش سلامت


  بررسی نظران والدین و دانش آموزان شرکت کننده در طرح " برنامه های آموزش سلامت" 

معاونت اجتماعی و فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


میزان رضایت شهروندان از میادین میوه و تره بار


  بررسی میزان رضایت شهروندان از غرفه های میادین میوه و تره بار 

معاونت اجتماعی و فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


تصاویر گوناگون


  تصاویر گوناگون از دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری تهران 

معاونت اجتماعی و فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی میزان رضایت شهروندان ساکن در منطقه 17 از خدمات شهرداری در حوزه خدمات شهری


كشور ايران به عنوان يكي از كشورهاي پرجمعيت جهان طي سالهاي 1335 تا 1385 3 برابر افزايش يافته است؛ درحالي كه اين رشد، براي جمعيت جهان كمتر از / جمعيتش 62/3 برابر بوده است. رشد جمعيت شهري كشور طي همين مدت ( 50 سال) بيش از هفت برابر بوده است، امروزه با ...

معاونت اجتماعی و فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی نظرات شهروندان ساکن در منطقه 11 درباره فعالیت خانه های سلامت منطقه


اگر بپذيريم كه شهر عبارت از هنر زيستن انسانها دركنار هم است، پس شهرنشيني تبلور هوشمندانه و متفكرانه اين هنر است. به عبارت ديگر شهر محلي است كه در برگيرنده انبوه انسانهايي مي باشد كه از سويي افكار و عقايد، هنرها و ايدههاي گوناگون شخصي و خصوصي دارند و...

معاونت اجتماعی و فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی نظرات شهروندان ساکن در منطقه 17 در مورد تعریض پیاده رو خیابان آقایاری و سجاد جنوبی


بر اساس قوانين موجود، شهروندان اداره بسياري از امور شهر را به مجموعه اي به نام شهرداري سپرده اند . واگذاري اين حق، وظايفي را براي شهرداري و انتظاراتي را در شهروندان ايجاد نموده است . به همين دليل آن ها انتظار دارند نظراتشان در امور مختلف شهر دخالت د...

معاونت اجتماعی و فرهنگی | مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 18نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين