Menu

نمایشگاه الکترونیک پژوهش و نوآوری - آرشیو سال ۱۳۸۸

شاخه

اخلاق در محیط اداری در راستای طرح تکریم ارباب رجوع


فطرت آدمى كمال خواه و خداجوست ، از همين رو انسان مى كوشد تا خود را به سوى تكامل ببرد و استعدادهايش را به رشد برساند.در اين فرايند، مجموعه عوامل تشويق كننده و نيز باز دارنده در وجود او به فعاليت اند و هر يك او را به سويى مى برند. هرگاه كه عوامل با...

طرح پژوهشی | مشاهده جزئیات بیشتر


طرح دانشی شدن شورای اسلامی رشت


 مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که استفاده ازفرایند ایجاددانش که بعنوان یکی ازاستراتژیهای نوین مدیریت دولتی تلقی میگردد.(مقاله افق های نودرمدیریت دولتی- سید مهدی الوانی) قادر بوده که ازطریق ایجاد مشارکت دربین تمامی اعضاء سازمان اعم ازکارکنان ومدیرا...

طرح پژوهشی | مشاهده جزئیات بیشتر


کمپوست ساز خانگی با نام تجاری و انحصاری"پوسا سازه"


 در دنیای امروز زباله نه یک پسماند بی ارزش بلکه به عنوان" طلای کثیف" شناخته می شود. از طرف دیگر جمع آوری و بازیافت زباله، مشکلات و هزینه های هنگفت خاص خود را دارد. در حال حاضر تولید کود کمپوست از زباله بهترین روش دفع به شمار می رود.  

طرح پژوهشی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی وضعیت مدیریت شهری در آی.اس.آی (I.S.I) و ترسیم نقشه علم مدیریت شهری


 هدف پژوهش حاظر ترسیم نقشه علم مدیریت شهری بوده است. پرسش اصلی پژوهش عبارتست از اینکه دانش مدیریت شهری از چه زیر حوزه های موضوعی تشکیل شده است و ارتباط این زیر حوزه ها با یکدیگر چگونه می باشد. به این منظور پایگاه اطلاعاتی ISI به عنوان منبع استخراج ا...

طرح پژوهشی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی میزان رضایت شهروندان ساکن در منطقه 17 از خدمات شهرداری در حوزه خدمات شهری


كشور ايران به عنوان يكي از كشورهاي پرجمعيت جهان طي سالهاي 1335 تا 1385 3 برابر افزايش يافته است؛ درحالي كه اين رشد، براي جمعيت جهان كمتر از / جمعيتش 62/3 برابر بوده است. رشد جمعيت شهري كشور طي همين مدت ( 50 سال) بيش از هفت برابر بوده است، امروزه با ...

طرح پژوهشی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی نظرات شهروندان ساکن در منطقه 11 درباره فعالیت خانه های سلامت منطقه


اگر بپذيريم كه شهر عبارت از هنر زيستن انسانها دركنار هم است، پس شهرنشيني تبلور هوشمندانه و متفكرانه اين هنر است. به عبارت ديگر شهر محلي است كه در برگيرنده انبوه انسانهايي مي باشد كه از سويي افكار و عقايد، هنرها و ايدههاي گوناگون شخصي و خصوصي دارند و...

طرح پژوهشی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی نظرات شهروندان ساکن در منطقه 17 در مورد تعریض پیاده رو خیابان آقایاری و سجاد جنوبی


بر اساس قوانين موجود، شهروندان اداره بسياري از امور شهر را به مجموعه اي به نام شهرداري سپرده اند . واگذاري اين حق، وظايفي را براي شهرداري و انتظاراتي را در شهروندان ايجاد نموده است . به همين دليل آن ها انتظار دارند نظراتشان در امور مختلف شهر دخالت د...

طرح پژوهشی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی میزان رضایت شهروندان ساکن در منطقه 22 از فعالیت های انجام شده توسط اداره آسیب های اجتماعی منطقه


هما نطور كه ميدانيم هدف از تحقيق عمدتاً پي بردن به جنب ههاي مكنون و پنهان مسائل و پديد هها است. به واقع هدف از تحقيق، كشف و پي بردن به يافته ها ومتعاقباً جواب هايي براي سؤالات و مجهولات تحقيق است. گام بعدي، شناسايي روش هاي مناسب تحقيق و طبيعتاً پياد...

طرح پژوهشی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی نیازهای شهروندان ساکن در منطقه 22 در ارتباط با سلامت شهری (روانی، جسمی و اجتماعی)


همانطور كه م ي دانيم هدف ا ز تحقيق، عمدتاً پي بردن به جنبه هاي مكنون و پنهان مسائل و پديد ههاست. بواقع هدف ا ز تحقيق، كشف و پي بردن به يافت ه ها ومتعاقباً جوابهايي براي سؤالات و مجهولات تحقيق است . گام بعدي، شن اسايي روشهاي مناسب تحقيق و طبيعتاً عمل...

طرح پژوهشی | مشاهده جزئیات بیشتر


بررسی میزان اثر گذاری فعالیت های اداره فرهنگی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 22 در اجرای مراسم مربوط به مناسبت های ملی و مذهبی، از نظر شهروندان


همانطور كه مي دانيم هدف از تحقيق، پي بردن به جنبه هاي مكنون و پنهان مسائل و پديده هاست . بواقع هدف از تحقيق، كشف و پي بردن به يافته ها و متعاقباً جوابهايي براي سؤالات و مجهولات تحقيق اس ت . گام بعدي، شناساي ي روشهاي مناسب تحقيق و طبيعتاً پياده كردن ...

طرح پژوهشی | مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 11نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين