ورود به سایت  --- 
تماس با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

آدرس مركز
 (۱) از مسير خيابان شريعتي- پل رومي- خيابان شهيد اكبري-نبش خيابان شهيد آقا بزرگي- شماره ۳۲
(۲) ازمسير خيابان وليعصر ( عج) بالاتر از تقاطع شهيد مدرس ( پارك وي )- خيابان شهيد فياضي - خيابان شهيد آقا بزرگي - نبش خيابان شهيد اكبري- شماره ۳۲

شماره های تماس
تلفنخانه ۲۲۳۹۲۰۸۰-۳
ریاست ۲۲۳۹۲۰۸۶-۹
معاونت علم و فناوری ۲۲۳۹۲۰۹۰
معاونت مطالعات امور اجتماعی ۲۲۳۹۲۱۰۹-۱۱
معاونت مطالعات امور زیرساخت ۲۲۲۴۸۹۲۰-۲
معاونت مالی و پشتیبانی ۲۲۳۹۲۰۹۲-۴

كدپستی: ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱

شماره پيام كوتاه:  ۳۰۰۰۴۲۵۵

پست الکترونيک: info@rpc.tehran.ir