Menu

نمایش جزئیات اثر


  طراحی میدان مصلی شهر قم با رویکرد شهرسازی اسلامی
از ویژگی های شهرسازی اسلامی ذکر می باشد. فضایی که بر تذکرات و آگاهی ها بنا شود و یاد خدا را در دل شهروندان زنده کند. فضای ذکر در برابر فضای غفلت قرار می گیرد. بدین جهت در این المان با توجه به لزوم هویت اسلامی شهر قم، وپتانسیل موقعیت میدان مصلی، از اصول شهراسلامی استفاده گردیده است.

  • کد اثر:331946-3
  • نویسنده (نویسندگان): شهاب الدین همتی
  • دسته: طرح های پژوهشی, معماری و شهرسازی
  • سازمان (اشخاص حقوقی):
  • واژگان کلیدی:
  نظراتتاریخ ثبت اثر در نمایشگاه:  1392/9/12 تعداد مشاهده: 242  | چاپ مطلب : print