Menu

نمایش جزئیات اثر


  بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی انرژی روتردام (REAP)
شهرسازان تاکنون همواره به مسائلی مانند زیباشناسی، کاربری زمین، حمل و نقل و امثال آن پرداخته و کمتر به مسئله مصرف بهینه انرژی در شهر توجه کرده اند. باتوجه به اینکه منابع انرژی فسیلی محدود هستند و استفاده بی رویه از آنها، محیط زیست را آسیب پذیر کرده است، استفاده از آنها بعنوان سوخت نابخردانه است. در سالیان اخیر طراحی شهرهایی با حداقل مصرف انرژی مانند مصدر در امارات مورد توجه شهرسازان قرار گرفته است. در شهری مانند تهران بعنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی در کشور که با انواع مشکلات زیست محیطی دست به گریبان است، بهينه سازی مصرف انرژی در مناطق مسکونی یک ضرورت است. در این پژوهش پس از بررسی اطلاعات مربوط به مصرف انرژی شهر تهران با استفاده از رویکرد برنامه ریزی انرژی روتردام (REAP) راهکارهايی در جهت بهينه سازی مصرف انرژی در مناطق مسکونی شهر تهران ارائه میشود.

  • کد اثر:332132
  • نویسنده (نویسندگان): عبدالرضا فاضلی
  • دسته: مقاله, معماری و شهرسازی
  • سازمان (اشخاص حقوقی):
  • واژگان کلیدی:
  نظراتتاریخ ثبت اثر در نمایشگاه:  1392/9/10 تعداد مشاهده: 463  | چاپ مطلب : print