Menu

نمایش جزئیات اثر


  بررسی نقش شاخصهای شهری درکلانشهر تهران برای مدیریت شهری و روشهای تعیین آن با تأکید بر مسکن شهری
مديريت به معني تعامل با افراد و گروهها براي رسيدن به مقاصد سازمان است. اين موارد شامل برنامه ريزي   سازماندهي ، نظارت و انگيزش مي باشد. در اين راستا مديريت شهري براي شهر برنامه ريزي  مي نمايد همچنين بر نحوه انجام خدمات شهري نظارت مي كند.مديران شهري با انجام بهينه امور، انگيزش لازم را در سازمان مديريت شهري و شهروندان ايجاد  مي كنند. معمولا مديريت شهري به عنوان زير مجموعه اي از حكومت محلي تعريف شده و شهرداري خوانده مي شود. مديريت شهري به مثابه نظامي است كه شهردار با بهره گيري از كليه امكانات و منابع مالي و انساني اجراي بهينه خدمات شهري  را بر عهده مي گيرد .

  • کد اثر:332130-5
  • نویسنده (نویسندگان): محسن طباطیایی،شادي اديبي فرد، محسن یعقوبی بازرگانی
  • دسته: مقاله, خدمات شهری
  • سازمان (اشخاص حقوقی):
  • واژگان کلیدی:
  نظراتتاریخ ثبت اثر در نمایشگاه:  1392/9/10 تعداد مشاهده: 209  | چاپ مطلب : print