Menu

شاخه ها

آرشیو جشنواره هفتم 1393

شاخه
1393/10/7
مهدی خاک زند
The researcher considered the possibility of a relationship existing between Pattern Language and the field of Environmental Design that would arrive at a correlation model of "A Pattern Language for Environmental Design". The research method was a survey implemented to collect data from 129 MS (related to the Environmental Design field) graduates and students studying at various universities in Tehran. The sampling method was based on stratified random sampling. A 49-item questionnaire was used to collect data and the reliability of all subscales was more than 0.80 estimated by the Cronbach alpha test. Hierarchical Confirmatory Factor Analysis was used to analyse data by LISREL 8.72 software. The results of the analysis statistically confirmed the correlation model of "A Pattern Language for Environmental Design". While all correlations between pattern language components and their counterpart indicators were statistically significant, the correlation between the socio-cultural dimension and environmental design was the most powerful relationship in the model.
1393/10/7
مهدی خاک زند ،کوروش آقابزرگی
انجام فعالیتهای گوناگون در فضاهای شهری، جزئی از فرهنگ گذشته به حساب می آمد. حال آنکه اکنون فضاهای شهری از لحاظ کیفی تعریف خاصی ندارند. به نظر می رسد جهان مادی گرای امروز بیشتر در پی افزایش بازدهی و کمیات اقتصادی است، و این کمیت گرایی باعث باز ماندن از موضوعات کیفی شده است. بدین سبب کم رنگ شدن حضور مردم در فضاها، انجام این پژوهش مهم را ضروری می سازد. تلاش این پژوهش در ارزیابی و مقایسه تطبیقی میان مولفه های سازنده کیفیت فضاهای شهری از نگاه نظریه پردازان غربی و نیز اندیشمندان ایرانی اسلامی است. به نظر می رسد وجود پررنگ روابط اجتماعی از موثرترین مولفه های افزایش کیفیت فضاهای شهری محسوب می شود.
1393/10/7
مهدی خاک زند ،فاطمه قاسمی- فرشاد یزدیان- ابواقاسم اسماعیلی
Qeshm Island is the biggest non independent island of the world which, with its considerable capacities, can become one of the important tourism centers. Eco tourism and geo tourism are two prominent features of this touristic island in order to attract foreign tourists. In addition to serve the domestic natural tourists, it can pave the ground for attracting foreign tourists. One of the most important efforts, in this term, has been construction of Qeshm's Geo-park developed for geo-tourism development. The current research is intended to study the Geo-tourism capabilities and attractions of Qeshm Island. Also, the impact of this capability on tourism development of Qeshm Island will be considered. A survey research method and field studies were used to obtain the results. SWOT technique helps the authors to analyze weaknesses, strengths, opportunities and threats which have extracted from the context. Finally, strategies for development of tourism in Qeshm Island will be investigated considering the SWOT outputs.
1393/10/7
محور خواجه نصیرالدین طوسی با 1300 متر طول، یکی از محورهای مهم بخش جنوبی منطقه 7 بوده که از شرق به میدان امام حسین(ع) و از غرب به چهارراه طالقانی منتهی می شود و میدان سپاه نیز در مرکز آن واقع شده است. این محور از میان بافت فرسوده جنوب منطقه 7 عبورکرده و دارای کاربری های گوناگونی اعم از مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی می باشد. با عبور از خیابان های اصلی محله های همجوار سبب ایجاد تقاطع های مهمی شده است؛ همچنین وجود ایستگاه های تاکسی در این محور در طول شبانه روز گره های ترافیکی نامطلوبی را به وجود آورده که موجب اختلال در فعالیت های روزانه و همچنین نوعی ناامنی برای ساکنین شده است. افزون بر آن، با توجه به موقعیت این محور می توان از لبه جنوبی آن در جهت تأمین کمبود خدمات محله خواجه نصیر- حقوقی استفاده کرد؛ بنابراین اهمیت حفظ و ساماندهی آن ضروری به نظر می رسد.
1393/10/7
مریم عباسی
در دنياي معاصر رشد و توسعه اقتصادي كشورها با اداره موفق شهرهاي آن ها همبستگي دارد. بنابراين شيوه مديريت جديدي براي شهرها نیاز است كه بر اساس آن نه تنها دولت، بلكه جامعه مدني را به مشاركت در اداره شهر فراخواند. به نظر می رسد که با وجود پايه هاي فني و نظري قوي، بخشی از طرح های نوسازی و بهسازی به علت عدم مشارکت مردمی در بخش اجرايي با مشكلاتي مواجه شده اند. در محلات دارای بافت فرسوده شهری، افراد اثرگذار محلی به علت دارا بودن نفوذ کلام در میان مردم می توانند به عنوان بازوهای اجرایی سازمان نوسازی شهر تهران در امر نوسازی بافت فرسوده در نظر گرفته شوند.
1393/10/7
مریم عباسی
امروزه بستر اجتماعی محلات، خصوصاً محلات فرودست شهری از نظر سرمایه و دارایی های نشأت گرفته از شبکه روابط ساکنین و نحوه تعامل آنها با یکدیگر بسیار ضعیف و فقیر است و چنین بحرانی به چالش فراروی مدیریت شهری تبدیل شده است. به نظر می رسد که می توان برای پیشگیری از این بحران اقداماتی از قبیل فراهم آوردن زمینه های مناسب در جهت شکل گیری و تقویت CBOهای محله ای در نظر گرفت که نه تنها منجر به افزایش سطح تعامل ساکنین محلات با تکیه بر توانمندی ها و در صورت لزوم، توانمندسازی اجتماع محله ای می شوند بلکه می تواند مکانیسم های معطوف به تقویت همبستگی و سرمایه اجتماعی شهروندان را نیز باز آفرینی کنند.
1393/10/7
عبدالصالح حجتی
در این تحقیق به بررسی کیفی عملکرد تصفیه خانه کانال چمران جهت آبیاری فضای سبز پیرامون برج میلاد و بدنه اتوبان پرداخته شد. پنج ماده شیمیایی هیپوکلریت کلسیم، سولفات آلومینیوم، آهک هیدراته، پلی الکترولیت کاتیونی و پلی آلومینیوم کلراید جهت تصفیه شیمیایی و منعقد و ضدعفونی کردن آب مورد استفاده قرار گرفت. پارامترهای BOD, COD, TDS,EC, PH، نیتریت، نیترات، کدورت و دترجنت آب تصفیه شده با استفاده از روش استاندارد ASTM اندازه گیری شده و نتایج بدست آمده با ضوابط استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت اتخاذ تصمیم نهایی مقایسه گردید. نتایج نشان داد کیفیت آب خروجی تصفیه خانه از نظر همه پارامترها با استانداردها مطابقت دارد که می توان از این پساب بصورت نامحدود برای آبیاری کلیه گیاهان استفاده نمود.
1393/10/7
زهره شهریاری ،دکتر سوسن باستانی/دکتر مریم قاضی نژاد
تصوری که اغلب افراد از واژه شبکه دارند، مربوط به شبکه های اجتماعی مجازی همچون فیس بوک است که در برگیرنده نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی است و نسبت به سایر شبکه ها عمومیت بیشتری یافته است. با این همه، تعریف شبکه فراتر از چنین تصوری است. شبکه،در واقع، روند ساخته شدن، حفظ و گسترش مجموعه ای از روابط دو جانبه را در بر می گیرد. به این ترتیب، ورود به عصر رسانه های تعاملی و شکل گیری جامعه اطلاعاتی که دنیای جدیدارتباطات را رقم زده است، می تواند تغییر و تحولات اساسی در شبکه افراد به همراه داشته باشد. در این تحقیق، تلاش می شود تا با رویکرد توانایی اجتماعی به توضیح نحوه ارتباط تکنولوژیهای ارتباطی و افراد پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش، افراد بالای 18 سال ساکن تهران می باشد. حجم نمونه 277 نفر است که برای انتخاب آنها از نمونه گیری خوشه بندی محلات با احتمال متناسب با حجم استفاده شده و سپس با ابزار پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بر مبنای رویکرد متوازن توانایی اجتماعی، گرچه دلیل اصلی به روز شدن تکنولوژی و هماهنگی آن با زندگی روزمره، نیازهای اجتماعی هستند، تکنولوژی تنها در صورتی به کار گرفته خواهد شد که شامل ویژگیهای تکنیکی ای باشد که افراد را در بهتر برآوردن نیازهایشان یاری کند. علاوه بر این، گرچه دسترسی به وسایل ارتباطی بیشتر موجب تغییر شبکه افراد می شود، دسترسی اجتماعی و یادگیری از وضعیت استفاده مخاطبان در این رابطه تأثیر گذار است. همچنین، در بین شیوه های نوین ارتباطی، قابلیت های موبایل به گونه ای بوده است که ارتباطات موبایل واسط را در حد تعاملات حضوری و ارتباط با تلفن ثابت افزایش داده است. بر اساس نتایج درحالیکه اینترنت نقش مهمی در فردگرایی شبکه افراد ایفا می کند، اغلب ارتباطات اینترنتی افراد مکمل استفاده از سایر شیوه های ارتباطی می باشد و این وسیله بیشتر در ارتباط با کسانی به کار گرفته می شود که با آنها ارتباطات غیر اینترنتی نیز برقرار می شود.
1393/10/7
زهره شهریاری ،دکتر سوسن باستانی/دکتر مریم قاضی نژاد
تصوری که اغلب افراد از واژه شبکه دارند، مربوط به شبکه های اجتماعی مجازی همچون فیس بوک است که در برگیرنده نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی است و نسبت به سایر شبکه ها عمومیت بیشتری یافته است. با این همه، تعریف شبکه فراتر از چنین تصوری است. شبکه،در واقع، روند ساخته شدن، حفظ و گسترش مجموعه ای از روابط دو جانبه را در بر می گیرد. به این ترتیب، ورود به عصر رسانه های تعاملی و شکل گیری جامعه اطلاعاتی که دنیای جدیدارتباطات را رقم زده است، می تواند تغییر و تحولات اساسی در شبکه افراد به همراه داشته باشد. در این تحقیق، تلاش می شود تا با رویکرد توانایی اجتماعی به توضیح نحوه ارتباط تکنولوژیهای ارتباطی و افراد پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش، افراد بالای 18 سال ساکن تهران می باشد. حجم نمونه 277 نفر است که برای انتخاب آنها از نمونه گیری خوشه بندی محلات با احتمال متناسب با حجم استفاده شده و سپس با ابزار پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بر مبنای رویکرد متوازن توانایی اجتماعی، گرچه دلیل اصلی به روز شدن تکنولوژی و هماهنگی آن با زندگی روزمره، نیازهای اجتماعی هستند، تکنولوژی تنها در صورتی به کار گرفته خواهد شد که شامل ویژگیهای تکنیکی ای باشد که افراد را در بهتر برآوردن نیازهایشان یاری کند. علاوه بر این، گرچه دسترسی به وسایل ارتباطی بیشتر موجب تغییر شبکه افراد می شود، دسترسی اجتماعی و یادگیری از وضعیت استفاده مخاطبان در این رابطه تأثیر گذار است. همچنین، در بین شیوه های نوین ارتباطی، قابلیت های موبایل به گونه ای بوده است که ارتباطات موبایل واسط را در حد تعاملات حضوری و ارتباط با تلفن ثابت افزایش داده است. بر اساس نتایج درحالیکه اینترنت نقش مهمی در فردگرایی شبکه افراد ایفا می کند، اغلب ارتباطات اینترنتی افراد مکمل استفاده از سایر شیوه های ارتباطی می باشد و این وسیله بیشتر در ارتباط با کسانی به کار گرفته می شود که با آنها ارتباطات غیر اینترنتی نیز برقرار می شود.