ورود به سایت  --- 
 
نمایش جزئیات اثر

  نقش فن آوری نوین GPS و GIS در برنامه ریزی حمل و نق

با رشد و گسترش تکنولوژی استفاده از ماهواره های فضایی جهت جمع آوری و تحلیل و تبیین اطلاعات ، لزوم بکارگیری آنها در مباحث حمل ونقل نیز مطرح می گردد. یکی از این تکنولوژیها استفاده از فن آوری GPS و کاربرد آن در سامانه های کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی است. ما در این مقاله برآنیم تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به نحوه کاربرد سیستم حمل و نقل هوشمند AVL مبتنی بر GPS در حمل ونقل جاده ای  پرداخته و  به بررسی مزایا و معایب این سیستم در زمینه حمل و نقل بین جاده ای و بین کشوری در استانهای شرقی کشور سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی و ارتباط آنان با کشورهای همسایه بپردازیم. نتایج بیانگر این واقعیت است که می توان با استفاده از فن آوری روز و سیستم های ماهواره ای کنترل و نظارت دقیق تر بر ناوگان حمل و نقل و ترانزیتی شرق کشور به عمل آورد. این عمل با تجهیز خودروهای باری و مسافربری به GPS و کنترل از طریق پلیس راهها ،قابل حصول خواهد بود. بدیت ترتیب سیستم حمل ونقل شرق کشور از لحاظ سرعت حرکت خودروها، توقف ها، سوانح رانندگی، مسیر حرکت و توزیع مراکز خدماتی از جمله مراکز استراحت و سوخت گیری و غیره قابل نظارت و برنامه ریزی خواهد شد. بدین وسیله ارتقا کیفی و کمی خدمات رسانی در محورهای درون شهری، بین شهری و بین کشوری حاصل می آید. همچنین ایمنی و زیر ساختهای توسعه کشور با تاکید بر شرایط بومی هر منطقه و کاهش حجم کاری وحذف سیستم بوکرواسی ( کاغذ بازی اداری ) ایجاد می شود.

  • کد اثر:208404
  • نویسنده (نویسندگان): حكيمه قنبري
  • دسته: حمل و نقل و ترافیک شهری, مقاله
  • سازمان (اشخاص حقوقی): شركت واحد اتوبوسراني تبريز
  • واژگان کلیدی:

تاریخ ثبت اثر در نمایشگاه:  1391/9/26 تعداد مشاهده: 731  | چاپ مطلب : print