ورود به سایت  --- 
 
نقش پژوهش در فرآیند آموزش طراحی معماری

» نقش پژوهش در فرآیند آموزش طراحی معماری
image
نویسندگان : دکتر محمد شریف شهیدی (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس( ، دکتر محمدرضا بمانیان (استادیار دانشکده معماری دانشگاه تربیت مدرس) ، مهندس مهرزاد یالپانیان (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی)
شماره مجله : شماره 2
سال انتشار : (سال 2) بهار و تابستان 1387

کد اثر:
فایل تمام متن اثر
دریافت فایل تمام متن

  نظراتتاریخ انتشار اثر:  1390/9/26 تعداد مشاهده: 668  | چاپ مطلب : print