ورود به سایت  --- 
 
فضاهای عمومی و خصوصی شهر

» فضاهای عمومی و خصوصی شهر

در این کتاب سعی بر آن بوده که عرصه های عمومی و خصوصی شهر در مقیاسهای مختلف تحلیل شود. در یکسوی طیف، فضای ذهنی انسان قرار دارد که از همه پنهان است و در واقع خصوصی ترین فضای ممکن است و در سوی دیگر این طیف فضاهای شلوغ و پرغوغای شهری است که در معرض دید همه قرار دارد و عمومی ترین جای شهر است.

در میان این دو انتها ، فضایهای مختلف شهری واقع شده اند که هر کدام درجه ای   از عمومی بودن و خصوصی بودن دارند.

سعی دیگر بر آن بوده تا ابعاد فضایی و اجتماعی تحلیل با هم مطرح شوند تا معنایی پربارتر برای شهر بیابیم. اگر صرفا به بعد فیزیکی یا اجتماعی فضا توجه کنیم نگاهمان تک بعدی خواهد شد و تحلیلمان از  مسائل شهر محدود خواهد بود.

نویسنده :  علی مدنی پور

ناشر : شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

سال انتشار :  1387

کد : 313104

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/11/13 تعداد مشاهده: 721  | چاپ مطلب : print