ورود به سایت  --- 
 
بررسی نظرات مخاطبین و معتادین «خود معرف» در مورد کمپ های منطقه 20

» بررسی نظرات مخاطبین و معتادین «خود معرف» در مورد کمپ های منطقه 20

بر پايش ديدگاه ها و انتظارات شهروندان و مديران شهري استوار است . در « شهر تعاملي » رابطه ي مردم و مديران شهري ، رابطه اي دوسويه است . شهروندان خوب و ،« شهر تعاملي » قانونمدار، مديراني شايسته و لايق نياز دارند تا زندگي شهري را براي آن ها دلپذيرتر .« گفتن » نيستند،

چنانكه مديران، تنها براي « شنيدن » نمايند. در اين فضا، آ نها تنها براي است و پيمايش و پايش نظرات « جامع ه توسع ه يافته » از ويژگي هاي « گفت و شنود »شهروندان، شيو ه اي نظا ممند براي شنيدن حرف هاي آنهاست . مديريتي كه به ديدگاه هاي« مسئول » شهروندانش توجه و اعتماد نداشته باشد، در واقع ، خود را در برابر شهروندانم يشناسد.

کارفرما: دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
کد: 324016

 


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/11/12 تعداد مشاهده: 739  | چاپ مطلب : print