ورود به سایت  --- 
 
دستیابی به شکل پایدار شهری روش ها و استرتژی ها

» دستیابی به شکل پایدار شهری روش ها و استرتژی ها

 نویسنده : محمد هادی خلیل نژادی

ناشر : شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

سال انتشار : 1387

کد : 333100

 

 

 

 

 

 


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/11/26 تعداد مشاهده: 349  | چاپ مطلب : print