ورود به سایت  --- 
 
نشست مدیران حقوقی کلانشهرها

» نشست مدیران حقوقی کلانشهرها

 

نشست مشترک مدیران حقوقی کلانشهرهای تهران، شیراز، اصفهان و قم 

external:http://e-exhibition.tehran.ir/Default.aspx?tabid=23211&AlbumID=53886-1046&language=fa-IR


  نظرات


تاریخ انتشار اثر:  1388/12/2 تعداد مشاهده: 599  | چاپ مطلب : print