Menu

آرشیو سال ۱۳۹۲

شاخه

  جهانی شدن و شهرهای منطقه خاورمیانه

نویسنده (نویسندگان): حسین محمدیان-علی شماعی-علی موحد
Throughout the history, cities, from city states of the ancient Greece to the Islamic cities and the cities of the middle ages have been related to each other and have always been the origin of the changes of human societies. The main instances of co...

332089 | جهانی شدن و شهر, مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تبیین فرایند کنش اهالی بافت های فرسوده در طرح های نوسازی مشارکتی

نویسنده (نویسندگان): رایحه رضایی و فاطمه کاکویی دینکی
مسأله اصلی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، چگونگی شکل گیری فرایند مشارکت در طرح های نوسازی بافت های فرسوده است. هدف اصلی در این مقاله دست یافتن به مدلی است که طی آن بتوان چگونگی کنش اهالی بافت های فرسوده را در طرح های نوسازی مشارکتی تبیین کر...

332090 | مقاله, جهانی شدن و شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر


  توسعه كلان شهرها در مسیر اقتصاد جهاني

نویسنده (نویسندگان): رسول منتظری
جهاني شدن يكي از بارزترين ويژگيهاي قرن بيست¬ويكم است كه از آن به عنوان «گفتمان غالب»  نام برده مي¬شود. جهاني شدن را مي¬توان بسط و گسترش و به عبارتي تشديد فعاليت¬هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در سراسر جهان توام با نوعي فشردگي زمان - مكان دانست ...

332096 | مقاله, جهانی شدن و شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تهران در فرایند جهانی شدن با تاکید بر حجم تجارت خارجی

نویسنده (نویسندگان): سعید ضرغامی- میلد قهرمان پور
جهانی شدن واقعیت عصر حاضر است مدیران شهری و برنامه ریزان در تلاش هستند تا وارد این چرخه شوند و از اثرات مثبت آن بهر مند  گردند کلان شهرهای جهانی با توجه به شاخص¬های مختلف، میزان تاثیر گذاری خود را در این فرایند ارتقا دادند. در این راستا برانیم به  بر...

332161 | مقاله, جهانی شدن و شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی رابطه میان برنامه ریزی منطقه ای وتوسعه پایدار

نویسنده (نویسندگان): بهزادقربانی/احمدعابدینی
. برنامه ریزی منطقه ای گونه ای ازبرنامه ریزی است که با تکمیل رابطه میان برنامه ریزی از بالا و برنامه ریزی از پایین، رشد و توسعه همه مناطق، تناسب میان چگونگی برنامه ریزی و ویژگی های پدیده مورد برنامه ریزی، تبیین جایگاه واقعی بازیگران نظام برنامه ریزی ...

331851-4 | مقاله, جهانی شدن و شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر


  گردشگری شهری و ایده های نوآورانه

نویسنده (نویسندگان): سید سلیمان میردامادی
امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای شهرهای بزرگ ازجمله شهر تهران بوجود آورده است . توسعه گردشگری شهری با هدف ایجاد بستری مناسب جهت بهره گیری از حداکثر ظرفیتها و فرصتهای به دست آمده  یکی ...

331943 | سالن 2: حقوقی, مقاله, جهانی شدن و شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر


  جهانی شدن و شهر

نویسنده (نویسندگان): ابراهیم جلالیان
کارافرینی بر توسعه شهری

331409 | مقاله, جهانی شدن و شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر


  جهانی شدن و شهر|

نویسنده (نویسندگان): علی کریمی
درزمانی که به مدداینترنت،ماهواره ورسانه های عظیم ارتباط جمعی جهان به دهکده ی جهانی می ماندخواه وناخواه تاثیرات جهانی شدن مخصوصا درکلانشهرها مانند تهران بسیار است.

331382 | مقاله, جهانی شدن و شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر


  پایان نامه دکتری

نویسنده (نویسندگان): علیرضا محمدی
اين پژوهش با رويکرد شهرنگر، خدمات پيشرفته توليد را در کلان‌شهر تهران از دو جنبه‌ي فضايي و کارکردي تحليل نموده است. يافته‌هاي اصلي اين پژوهش بر مبناي شناسايي بيش از 6 هزار شرکت و انجام مصاحبه و تکميل 200 پرسشنامه از شرکت‌ها و بررسي اسناد شهري در 22 من...

331505 | مقاله, جهانی شدن و شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر


  جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید (پژوهش موردی: کلانشهر تهران)

نویسنده (نویسندگان): علیرضا محمدی مظفر صرافی جمیله توکلی نیا
اين مقاله در ابتدا "خدمات پيشرفتة پشتيبان توليد" (APS)   را تعريف مي کند و به نظريه هاي پيرامون کارکرد و رفتار فضايي APS مي پردازد. سپس جغرافياي شرکتي APS تهران را در مناطق 22 گانه شهرداري، با هدف تبيين جايگاه فراملي کلانشهر در شبکة شهري جهاني، تحليل...

331504 | مقاله, جهانی شدن و شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر


  معماری معبود از کعبه تا بیت المقدس راهی به سوی بیداری دینی و گفتگوی ادیان ابراهیمی

نویسنده (نویسندگان): لادن منتظران* ، دکتر رضا بهبهانی ، دکتر ناصر سراف
ما انسان ها در شرایطی پا به قرن بیست و یکم گذارده ایم که جنگ ها، تجاوزها، ظلم و ستم و تروریسم جهانی در دنیا بیداد میکند و هر روزه در جهان شاهد جنگ های چریکی و کودتاهای مخملی و ... هستیم. جدال بر سر زمین ها، آب و خاک و منابع طبیعی (مانند انسانهای نخست...

331488 | مقاله, جهانی شدن و شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر


  اسکان غیر رسمی پدیده ای در حال گسترش در هزاره سوم

نویسنده (نویسندگان): محسن شاطریان،محمودگنجی پور،امیر اشنویی،مقداد نمکی
پژوهش ضمن پاسخ به پرسش «آنچه احیاگر باید بداند، چیست؟»، با در نظر گرفتن اهمیت مفهوم مشارکت، به‌عنوان یک اهرم مؤثر در موفقیت فرایند احیا، به دنبال برداشتن قدمی جهت تعریف فرایند احیای پایدار و اصولی کامل‌تر و جامع‌تر بافت‌های شهری تاریخی با رویکرد مشار...

331478 | کتاب, جهانی شدن و شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر


  شهر

نویسنده (نویسندگان): ابراهیم جلالیان
کارافرینی بر توسعه شهری

331409 | مقاله, جهانی شدن و شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تاثیر جهانی شدن برشهرها

نویسنده (نویسندگان): علی کریمی
درزمانی که به مدداینترنت،ماهواره ورسانه های عظیم ارتباط جمعی جهان به دهکده ی جهانی می ماندخواه وناخواه تاثیرات جهانی شدن مخصوصا درکلانشهرها مانند تهران بسیار است.

331382 | مقاله, جهانی شدن و شهر |  مشاهده جزئیات بیشتر