Menu

آرشیو سال ۱۳۹۲

شاخه

  راهبردهای بهبود فضاهای فراغتی با تاکید بر بازآفرین

نویسنده (نویسندگان): علی حسینی
این مقاله در قالب chapter book در انتشارات Taylor & Francis , London به چاپ رسیده است. Among the main features of urban regeneration is the creation of leisure spaces taking into account the role of culture and utilization of historical and cultural ...

331665-1 | معماری و شهرسازی, کتاب |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی میدان مصلی شهر قم با رویکرد شهرسازی اسلامی

نویسنده (نویسندگان): شهاب الدین همتی
از ویژگی های شهرسازی اسلامی ذکر می باشد. فضایی که بر تذکرات و آگاهی ها بنا شود و یاد خدا را در دل شهروندان زنده کند. فضای ذکر در برابر فضای غفلت قرار می گیرد. بدین جهت در این المان با توجه به لزوم هویت اسلامی شهر قم، وپتانسیل موقعیت میدان مصلی، از اص...

331946-3 | طرح های پژوهشی, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزش های چند سویه نمادها و نشانه ها در خوانایی شهر

نویسنده (نویسندگان): پرنیان رحیمی کازرونی و مریم زارع
هدف از این مقاله مروری کوتاه بر ارزش های چند سویه نماد ها و نشانه ها و تاثیر آن بر خوانایی شهر توسط شهروندان می باشد. گذشت زمان  و افزایش وسعت شهرها موجب زوال عناصر شهری و تخریب هرآنچه مردم آن را به عنوان نشانه ای از گذشته می پندارند شده است. نشانه ا...

332136 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی انرژی روتردام (REAP)

نویسنده (نویسندگان): عبدالرضا فاضلی
شهرسازان تاکنون همواره به مسائلی مانند زیباشناسی، کاربری زمین، حمل و نقل و امثال آن پرداخته و کمتر به مسئله مصرف بهینه انرژی در شهر توجه کرده اند. باتوجه به اینکه منابع انرژی فسیلی محدود هستند و استفاده بی رویه از آنها، محیط زیست را آسیب پذیر کرده اس...

332132 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  نقش خاطره ي ذهني بر پياده پذيري در فضاهاي شهري نمونه موردي: بلوار معلم رامسر

نویسنده (نویسندگان): مهرشاد خلج/ عبدالله اسدیان
فضاهاي شهري همواره نقش مهمي در زندگي فردي و اجتماعي شهروندان داشته و بستر شکل¬گيري خاطره هاي ذهني بوده¬اند. در تبيين فضاهاي شهري، انباشته شدن خاطره هاي جمعي و فردي شهروندان، شاخص مي باشد. بدين مفهوم که از يک سو فضاهاي شهري خاطره ها را مي سازند و از س...

332135 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آفرينش هنر در شهر، نگرشي به فضاي شهري به مثابه يك اثر هنری

نویسنده (نویسندگان): سید سجاد قشمی
شهر بستر و مكاني براي زندگي است، از اين رو مي توان تعامل و ارتباط هنر با شهر و فضاهاي آن را در همين نكته جست و جو كرد. كم نيستند شهرهايي كه به صورت نسبي پاسخگوي نيازهاي رفاهي شهروندان مي باشند اما از معنويتي كه لازمۀ شهر و فضاي شهري است برخوردار نيست...

332121 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آفرينش هنر در شهر، نگرشي به فضاي شهري به مثابه يك اثر هنری

نویسنده (نویسندگان): سید سجاد قشمی
شهر بستر و مكاني براي زندگي است، از اين رو مي توان تعامل و ارتباط هنر با شهر و فضاهاي آن را در همين نكته جست و جو كرد. كم نيستند شهرهايي كه به صورت نسبي پاسخگوي نيازهاي رفاهي شهروندان مي باشند اما از معنويتي كه لازمۀ شهر و فضاي شهري است برخوردار نيست...

332120 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آفرينش هنر در شهر، نگرشي به فضاي شهري به مثابه يك اثر هنری

نویسنده (نویسندگان): سید سجاد قشمی
شهر بستر و مكاني براي زندگي است، از اين رو مي توان تعامل و ارتباط هنر با شهر و فضاهاي آن را در همين نكته جست و جو كرد. كم نيستند شهرهايي كه به صورت نسبي پاسخگوي نيازهاي رفاهي شهروندان مي باشند اما از معنويتي كه لازمۀ شهر و فضاي شهري است برخوردار نيست...

332119 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  نقش مصالح در ارتقاء کیفیت منظر شهری با تاکید بر پیاده راه های محله ای

نویسنده (نویسندگان): مهدی حقیقت بین-سیما بستانی
منظر‌ شهري سطح تماس انسان و شهر است و فضاهاي شهري مکان‌هایی است كه رفتارهاي عمومي شهروندان در آنها جريان دارد. منظر و فضاهای شهری همواره در تعامل دو‌طرفه با انسان و فعالیت‌های او هستند. به عبارتی دیگر مردم با حضور و فعالیت در شهر و فضاهای شهری از یکس...

332106-1 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  جایگاه حس تعلق در شهر اسلامی- ایرانی با تأکید بر محله

نویسنده (نویسندگان): مهدی حقیقت بین-سیما بستانی
شهر و روابط موجود در آن به عنوان پیشرفته ترین مجتمع زیستی بشر، اثرات بی بدیلی بر هویت ساکنان خود دارد. در سده‌های معاصر روند شهرسازی در ایران دچار تقلید از انگاره‌های غربی و پدیده جهانی‌شدن گردیده و به نوعی گرفتار انقطاع تاریخی و ناسازگاری با فرهنگ و...

332106-2 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تعیین زیرساخت های مورد نیاز گردشگری در روستاها، نمونه موردی روستای آورگان

نویسنده (نویسندگان): علیرضا عطایی نجفی ،حسین لادور
نیروهای طبیعی مبتنی به مورفولوژی اولیه سایت از یک سو و ضرورت استفاده از موهبت‌های طبیعی موجود مانند چشمه، رودخانه و اراضی کشاورزی از سوی دیگر زمینه‌های اولیه ایجاد سکونت‌گاه‌ها را فراهم می‌آورد. از عوامل طبیعی مؤثر در استقرار سکونت‌گاه ها: آب مناسب، ...

332170 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بازآفرینی محیط های طبیعی درون شهری به منظور خلق مکان هاي مردم گرا با رویکرد توسعه پایدار

نویسنده (نویسندگان): معین محمدی؛ رضا احمدیان؛ محسن صمدی
دسترسی عادلانه به امکانات، عرصه ها و فضاهای شهری با کیفیت که با بستر طبیعی شهر مطابقت داشته و منظر اجتماعی مطلوب را به ارمغان آورد، از اهداف توسعه پایدار است. اما فضاهای شهری و امکانات موجود در آنها تا چه حد می توانند پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند و...

332167 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  استفاده از نقشه های موردی در بروز رسانی نقشه پایه

نویسنده (نویسندگان): شهرام فرهمند
استفاده از نقشه های موردی utm در بروز رسانی نقشه های وضع موجود و پایه شهر

332158 | طرح های پژوهشی, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بایسته‌های‌معماری‌وشهرسازی‌در‌پیشگیری‌ازوقوع‌جرم

نویسنده (نویسندگان): زینب یوسفی زاده
گسترش روز‌افزون جرایم در ساختار کالبدی شهر و عدم توجه معماران و شهرسازان به اصول جلوگیری از جرایم، محیطی می‌طلبد که استانداردی معطوف به جلوگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی در دستور‌کار قرار گیرد. محیط فیزیکی نقشی مهم در وقوع جرم دارد، بنابراین طراحی...

332152 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزیابی پایداری کاربری اراضی کلانشهر تهران بر اساس تلفیق مدل های ANP و Fuzzy DEMATEL گروهی

نویسنده (نویسندگان): موسی پژوهان
در طرح های توسعه شهری، کاربری اراضی شهری یکی از مهمترین ابزارهای برنامه ریزی در راستای دستیابی به اهداف محسوب شده و به عنوان پلاتفرم محتوایی تمامی فعالیت ها و عملکرد های شهری و منطقه ای را در خود نمایان می سازد. بدین ترتیب شکل گیری مکانیزم شهری پویا ...

332148-1 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تحليل روش هاي ارزيابي پيش از اجراي طرح هاي شهري

نویسنده (نویسندگان): علی آسوده سرشوری
پایان نامه حاضر با نگاهی سیستماتیک به دنبال یافتن و ارائه یک روش ارزیابی جامع و سیستماتیک طرح های شهری، به منظور کاهش شکاف میان برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری می باشد. بدین منظور ضمن تحلیل روش های ارزیابی پیش از اجرا، به تدوین معیارها و زیر معیارها...

332147 | پایان نامه و رساله دکتری, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  دیوارنگاره ها و تاثیر آن در زندگی امروز (بررسی نمونه موردی کلانشهر تهران)

نویسنده (نویسندگان): مریم زارع و پرنیان رحیمی کازرونی
هدف از این مقاله مروری کوتاه بر روند شکل گیری و گسترش نقاشی های دیواری و معرفی تاثیرات این دیوارنگاره ها بر زندگی امروز می باشد. با گسترش شهرنشینی مساله ای که مورد توجه طراحان شهری قرار گرفت، زیباسازی شهری و خلق عناصری برای معرفی فضاهای شهری بوده است...

332142 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  استفاده از آبهای سطحی جمع آوری شده در مصارف بهينه شهرسازي با تاكيد بر بهبود منظر شهري نمونه موردي پژوهش: آبهاي سطحي جمع آوري شده در خيابان جهان آرا ( واقع در منطقه 6 شهرداري تهران)

نویسنده (نویسندگان): فرهاد نظری
در حال حاضر با توجه به میزان افزایش مصرف آب (آب شرب – آبیاری فضای سبز و ... ) و محدودیت منابع آب (منابع آبی ذخیره شده در پشت سدها- منابع آب زیرزمینی – قنوات و ...) مقوله مدیریت منابع آب در تمامی کشورها، مطرح است .   یکی از زیرشاخه های این مبحث استفاد...

332176 | سالن 2: حقوقی, طرح های پژوهشی, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی اثرات اجرای قوانین اصلاحی تخلفات کالبدی

نویسنده (نویسندگان): رضا نگهبان
چكيده تخلفات ساختمانی تحت تاثیر روابط نابرابر اقتصادی – فضایی، ضعف برنامه هاي ملي در سطح مياني و برنامه ريزي شهري در سطح خرد شكل گرفته است. این پدیده با گسترش روز افزون در فضای شهری ایران موجب تضاد و ناسازگاری در چهره شهرها و با ایجاد شرایط ناهنجار ف...

331916 | سالن 2: حقوقی, پایان نامه و رساله دکتری, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  "مکان یابی کاربری‌های خدماتی در مقیاس محلی در راستای نوسازی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: قلعه دولت آباد شهرری "

نویسنده (نویسندگان): احمد موحدی امین
با توجه به پیچیدگی روزافزون فرآیند برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای در سال‌های اخیر که ناشی از توجه بیش از پیش به ابعاد اقتصادی و اجتماعی مؤثر در موضوع برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای و نیز لزوم دخالت و مشارکت گسترده گروه‌های سیاست گذار و سیاست پذیر می‌باشد، ...

332067 | پایان نامه و رساله دکتری, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بازآفرینی فضاهای شهری

نویسنده (نویسندگان): حسین مشرف دهکردی
این نوشتار مشتمل بر سه بخش، تحت عنوان مفاهیم، انواع فضاهای شهری و فرایند تحلیل فضای شهری در 272 صفحه می باشد. بخش اول شامل سه فصل و در ارتباط با مفاهیم و مبانی نظری می باشد. در بخش دوم، انواع فضاهای عمومی در شهر معرفی، به ضرورت و اهمیت، پیشینه، رویکر...

331820 | کتاب, معماری و شهرسازی, سالن 2: حقوقی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مدیریت کلان شهرها، ضرورت تحولات ساختاری، بسترسازی و ایجاد شهرسازی- الکترونیک، مطالعه موردی: کلانشهر تهران

نویسنده (نویسندگان): مهدی عربی - رویا اقبال
شهر به عنوان خاستگاه تمدن بشري و پیچیده ترین مصنوع بشر، همواره مورد توجه نظریه‌پردازان علوم مختلف بوده است. فضاي پيچيده شهر، انسان‌های انديشمند را براي رهایی از مشكلات و نارسایی‌ها در رسيدن به حد متعالي زندگي به فكر اصلاح و ايجاد ساختارهاي جديد شهري ...

332112-2 | سالن 2: حقوقی, مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آزمون معرفی عناصر و اصول تفکر اندک افزا در برنامه ریزی شهری نمونه موردی: شهر تهران

نویسنده (نویسندگان): سیده فاطمه هاشمی امیری
رهیافت اندک¬افزای برنامه¬ریزی که در انتقاد بر رهیافت¬های سنتی برنامه¬ریزی شهری مطرح شده است، با تکیه بر هفت عنصر اساسی خود می¬تواند بر کاستی¬های زمان¬بر بودن، هزینه¬بر بودن، تحقق ناپذیری برنامه و سایر کاستی¬ها، پیروز شود. این عناصر عبارتند از: 1)تشخی...

331806 | پایان نامه و رساله دکتری, معماری و شهرسازی, سالن 2: حقوقی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  برنامه ریزی محله محوردر بافت فرسوده بر پایه رویکرد نوشهرگرایی

نویسنده (نویسندگان): محمد امین رضاییان
محلات شهري يكي از عناصر مهم و موثر تشكيل دهنده حيات اجتماعي شهري هستند. در  گذشته، نقش و كاركرد محلات ، موجب ميشد كه افراد ساكن، پيوندهاي اجتماعي بيشتري نسبت به  امروز داشته باشند. در نظريه ها و رويكردهاي مختلف مرتبط با توسعه محله اي نوين، اهميت  مش...

332113 | سالن 2: حقوقی, مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  باغ نگارستان

نویسنده (نویسندگان): مریم سپاهی
این مقاله پژوهشی در اسناد تاریخی از نوع دست اول یعنی سفرنامهها و عکس های تاریخی و هوایی در رابطه با باغ نگارستان تهران است

332100-4 | سالن 2: حقوقی, مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 5نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  بعدي   آخرين