Menu

آرشیو سال ۱۳۹۲

شاخه

  ارزیابی برنامه ریزی مشارکتی در تدوین CDS شاهرود

نویسنده (نویسندگان): نوید مسجدی، الدوز نژادی
This paper seeks to implement an evaluation process to identify main strengths and weaknesses of stakeholder participation in implementation of City Development Strategy in Shahroud. The research applies qualitative analysis based on assessment crite...

332097 | اقتصاد شهری, مقاله |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مروری بر سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری در ایران و جهان

نویسنده (نویسندگان): فرهاد ترحمی - نداميري - محسن طباطبايي
مسکن دومین نیاز بشر پس از غذاست که تهیه آن همواره دغدغة مهم خانوارها بوده است. بسیاری از دولت‌ها تهیه سر پناه مناسب برای مردم را به عنوان یکی از مهمترین وظایف خود انگاشته‌اند و برای انجام این مهم تهمیداتی نیز اندیشیده‌اند، واضح است تأمین مسکن مناسب ب...

332149-3 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزیابی پایداری کاربری اراضی کلانشهر تهران بر اساس تلفیق مدل های ANP و Fuzzy DEMATEL گروهی

نویسنده (نویسندگان): موسی پژوهان
در طرح های توسعه شهری، کاربری اراضی شهری یکی از مهمترین ابزارهای برنامه ریزی در راستای دستیابی به اهداف محسوب شده و به عنوان پلاتفرم محتوایی تمامی فعالیت ها و عملکرد های شهری و منطقه ای را در خود نمایان می سازد. بدین ترتیب شکل گیری مکانیزم شهری پویا ...

332148-1 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مدلسازی توزیع فضایی جمعیت در منطقه کلانشهری تهران

نویسنده (نویسندگان): موسی پژوهان، نوشین پاکدوست
توزیع فضایی جمعیت در مناطق شهری و کلانشهری یکی از ارکان اساسی ساختار فضایی محسوب می شود که کم و کیف آن تاثیر تعیین کننده ای بر کیفیت زندگی و مطلوبیت های مکانی دارد؛  این متغیر مهم در مطالعات ساختار فضایی نقطه شروع مهمی برای درک تغییر ماهیت و ساختار ش...

332148-3 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با سبکهاي تصمیم گیري مدیران مجموعه هاي ورزشی شهرداري تهران

نویسنده (نویسندگان): مایحه فقیر گنجی
مدیران همواره باید تصمیماتی اتخاذ کنند که تاثیر بسزایی در سازمان و بر کارکنان خود بگذارند، خصوصادر سازمانی که دارای تنوع فرهنگی است.لذا پژوهشگر در این پژوهش در صدد یافتن رابطه بین سبک تصمیم گیری و هوش فرهنگی است. جامعه آماری در این پژوهش 153 نفر از م...

332166 | سالن 2: حقوقی, مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسي تاثير بازيافت مواد زايد بر توسعه پايدار شهري

نویسنده (نویسندگان): تیمور باجول. مصطفی علامه.سمیه سلطانی زاده
يکي از مهم¬ترين استراتژي¬هايي که در جهت دستيابي به توسعه پايدار شهري مطرح مي¬شود مديريت پسماند¬هاست. بطور کلي مديريت پسماند از سه قسمت کاهش توليد، بازيافت و استفاده مجدد تشکيل مي¬شود. انسان¬ها که در گذشته پسماند خود را مستقيماً در زمين دفن مي¬کردند ا...

332165-2 | سالن 2: حقوقی, مقاله, محیط زیست و توسعه پایدار |  مشاهده جزئیات بیشتر


  استفاده از محصولات جانبی کارخانه کود آلی(RDF) به عنوان سوخت جایگزین در صنعت سیمان

نویسنده (نویسندگان): سمیه سلطانی زاده. تیمور باجول
امروزه حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی جزیی از اولویت های مدیریت کلان هر کشوری می باشد. از سوی دیگر بشر، به دلیل روبه اتمام بودن منابع انرژی فعلی (سوخت های فسیلی) به دنبال جایگزینی مناسب، پایدار و مقرون به صرفه برای آن است. در این ...

332165-1 | سالن 2: حقوقی, مقاله, محیط زیست و توسعه پایدار |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی نقش مشارکت شهروندان در ارتقاء منظر شهری

نویسنده (نویسندگان): پروین شکری
منظر شهری را می توان بی واسطه ترین وسیله ارتباطی بین شهر و ساکنین آن دانست. با وجود تلاش های فراوان شهرداری ها در طراحی فضاهای سبز و خلق جلوه های خوشایند در حاشیه بزرگراه ها و پل ها، همچنان بسیاری از نقاط شهری ما به لحاظ بصری و منظر عمومی اغتشاشات و ...

332163 | سالن 2: حقوقی, مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  راهبردهای ایجادتحول درطرح شهردارمدرسه

نویسنده (نویسندگان): سیدعابدین عبادی
هدف این مقاله ارائه پیشنهادهای کاربردی برای ایجاد تحول درطرح شهردارمدرسه است. برای دستیابی به این هدف،ضمن معرفی تاریخچه، اهداف، شیوه های اجرا، مسایل اساسی و بررسی وتحلیل عوامل موثربرمیزان کارایی طرح؛ راه کارهای عملی برای ایجادتحول درطرح ارائه شد. بات...

332164-1 | سالن 2: حقوقی, مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی وضعیت مصرف انرژی و الزامات استقرار سيستم مديريت انرژي در راه آهن شهری تهران و حومه

نویسنده (نویسندگان): محمد کرمانیان ، مصطفي محمدحسيني ، حبيب پوش پارس
در سالهاي اخير به دليل پيچيدگي و تحولات روز افزون جامعه جهاني، عامل انرژي نقش اساسي در اقتصاد و سياست هر کشور ايفا مي كند و پيگيري دقيق دورنماي بخش انرژي و اتخاذ استراتژي مناسب از اركان اصلي حفظ ثبات و قدرت سياسي اقتصادي هـر كشور اسـت.  در کشـور ایرا...

332162 | سالن 2: حقوقی, مقاله, حمل و نقل و ترافیک |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران

نویسنده (نویسندگان): ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران
این طرح مشتمل بر الگویی نوین برای اجرای پژوهش های سازمانی است. محوریت این الگو بر تعامل مستمر بین پژوهشگران برون سازمانی و کارشناسان و مدیران سازمان است. ضمن آن که به لحاظ محیطی نیز تلاش می شود تا حد امکان چه انجام پژوهش و از آن مهمتر  روند پیشرفت آن...

332150 | سالن 2: حقوقی, مقاله, سایر زمینه ها |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارايه راهکارهای افزایش درآمد شهرداریها در کلانشهرها

نویسنده (نویسندگان): سحر صادقی
در زمینه ارايه راهکارهای افزایش درآمد شهرداریها درکلانشهرها برای رسیدن به پاسخ این پرسش که چگونه میتوانیم درآمد شهرداریها را به طور کلی در سطحی ثابت نگه داشته و یا حتی الامکان افزایش دهیم،  ما با 4 عامل اصلی برای دستیابی به این راهکار های توانمند ساز...

332157 | سالن 2: حقوقی, مقاله, اقتصاد شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مروری بر سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری

نویسنده (نویسندگان): فرهاد ترحمی - ندامیری - محسن طباطبایی
مسکن دومین نیاز بشر پس از غذاست که تهیه آن همواره دغدغة مهم خانوارها بوده است. بسیاری از دولت‌ها تهیه سر پناه مناسب برای مردم را به عنوان یکی از مهمترین وظایف خود انگاشته‌اند و برای انجام این مهم تهمیداتی نیز اندیشیده‌اند، واضح است تأمین مسکن مناسب ب...

332143-4 | سالن 2: حقوقی, مقاله, خدمات شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  نقش صنعت نساجی در کاهش هزینه‌های عمرانی شهرداری

نویسنده (نویسندگان): الهه نیازخانی-سید محسن طباطبایی
یکی از عوامل مهم جهت توسعه پایدار، درآمدزایی و کاهش هزینه‌ها، استفاده صحیح از صنعت و تکنولوژی روز دنیا می باشد. از مشخصه های مبانی مدیریت نوین، بهره گیری از صنایع مختلف جهت تحقق امر توسعه پایدار که از نشانه های اقتصاد سالم و پویا است، می باشد. در همی...

332143-2 | سالن 2: حقوقی, مقاله, اقتصاد شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  رابطه بين ريسك ادراك شده گردشگر و رزرواسیون اینترن

نویسنده (نویسندگان): شادی ادیبی فرد- سید محسن طباطبایی مزدآبادی
سازگاري با تجارت الكترونيك و استفاده از اينترنت به عنوان بستري براي دسترسي و جمع آوري اطلاعات گردشگران به شمار مي آيد. همچنين مديريت دانش به عنوان مديريت عيني و سيستماتيك از دانش موجود و فرآيندهاي مرتبط با ايجاد آن، سازماندهي آن و تقسيم آن مورد بهره ...

332143-1 | سالن 2: حقوقی, مقاله, اقتصاد شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  رهیافت ارتقای امنیت محله محور در بافت های فرسوده از طریق ایجاد مناطق رشد کسب و کار

نویسنده (نویسندگان): محسن طباطبایی - حلیا سادات حسینی - علی عباس نژاد3
بافت های فرسوده پایتخت از لحاظ خصوصیات و مسایل مربوط به خود، از تنوع وسیعی برخوردارندو لاجرم الگوهای مداخله جهت نوسازی این بافت ها نیز متفاوت خواهند بود.در این میان دو قطبی بودن شهر تهران و تفاوت اساسی در توزیع امکانات و ثروت های شهری در مناطق شمالی ...

332143-3 | سالن 2: حقوقی, مقاله, محیط زیست و توسعه پایدار |  مشاهده جزئیات بیشتر


  توليد بتن بازيافتي اصلاح شده با افزودن آسفالت بازي

نویسنده (نویسندگان): سالی صالحی
پاسداشت از محيط زيست يكي از وظايف اصلي همگان بوده و امروزه در دنيا تلاشهاي فراواني براي حفظ آن صورت مي‌گيرد. صنعت ساختمان مانند ساير صنايع هر سال به محيط زيست آسيب‌هاي فراواني وارد مي‌كند

331903-2 | سالن 2: حقوقی, مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مجموعه مقالات

نویسنده (نویسندگان): سیدمحمدموسوی
استفاده از تکنیک های نوین در برنامه ریزی شهری و شهرسازی یکی از اولویت های مهم کشور است. یکی از ابزارها، پیش بینی ساختارها با استفاده از شبکه عصبی میباشد که رفتار سازه ها و سیستم ها را با دقت بالایی پیش بینی کرده و علاوه بر کاهش هزینه در تصمیم گیری ها...

331879-2 | سالن 2: حقوقی, مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی و پیاده سازی سامانه "مدیریت شهری چابک" بر مبنای شاخص چابکی در مدیریت شهری

نویسنده (نویسندگان): یونس یونسیان
سازمانهای امروز با مسائلی چون تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی، سفارشات خاص و سلیقه ای مشتریان، کیفیت کامل، انتظار دریافت سطح خیلی بالایی از خدمت روبرو هستند. از این رو سازمان ها برای بقاء و حفظ موقعیت خود، شکل های متفاوتی به خود گیرند. یکی از جدیدتر...

331875 | سالن 2: حقوقی, مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  کیفیت زندگی در شهر تهران

نویسنده (نویسندگان): ناصر برک پور، احمد خلیلی، رامین صفی یاری
سنجش کیفیت زندگی در شهر تهران می تواند زمینه ای برای ترسیم نقشه راه مدیریت شهری و سایر نهادهای مسئول در جهت آگاهی از وضعیت موجود و اقدام برای تحقق وضعیت مطلوب فراهم کند. رویکرد حاکم بر این تحقیق، رویکرد ذهنی با استفاده از روش پیمایش بوده و در تحلیل د...

331872 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی, سالن 2: حقوقی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی و پیاده سازی سامانه "جمع‌سپاری" بر مبنای خرد

نویسنده (نویسندگان): یونس یونسیان
این طرح کاربردی اختراعی  شامل فرآیند تفصیلی و نقشه راه "طراحی و پیاده سازی سامانه "جمع‌سپاری" بر مبنای خرد جمعی در مدیریت شهری " به منظور تبدیل فضای شهرداریی شهرداری ها و محیط های کسب و کار به فضاهایی با انعطاف و قابلیت پاسخ دهی بالا و توانایی عرضه س...

331825-1 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری, سالن 2: حقوقی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طراحی و پیاده سازی سامانه پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)

نویسنده (نویسندگان): یونس یونسیان
در این پروژه تحقیقاتی/ تجاری، با استفاده از پلتفورم تحت وب و موبایل، یک زیرساخت پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیران ایرانی جهت پایش، رصد و بهبود شیوه های تصمیم گیری مدیران ایجاد خواهد شد.  با استفاده از این معماری، سرویس های زیر ساختی از جمله منابع پرداز...

331825-2 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری, سالن 2: حقوقی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  "استفاده از روش های تلفیقی LID وBMP در جمع آوری روانابهای شهری (مطالعه موردی روش آتلانتیس)"

نویسنده (نویسندگان): آرمان آراء - علیرضا بیات
امروزه توسعه شهر نشینی و تغییر کاربری مناطق بایر و دست نخورده طبیعی به نواحی شهری، موجب کاهش نفوذ آبهای ناشی از بارندگی و در نتیجه افزایش حجم و شدت جریان رواناب ها شده است و این امر منجر به سیلاب های مکرر با فرسایش زیاد و افزایش بار آلایندگی تجمعی در...

332129 | سالن 2: حقوقی, مقاله, محیط زیست و توسعه پایدار |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مدیریت بحران پس از زلزله، معطوف به نقشه خطر شهر

نویسنده (نویسندگان): فرامرز معتمد دزفولی، هومن معتمد دزفولی
اين تحقيق و پژوهش تلاشی است برای تهیه نقشه خطر شهر دزفول در هنگام زلزله و استفاده در مدیریت بحران هنگام سانحه و حوادث طبیعی برای کاهش تلفات و صدمات انسانی. این تحقیق متکی است به تجربیات پیشین در زمینه مدیریت بحران و پیشینه زلزله در ایران و جغرافیای ز...

332123 | سالن 2: حقوقی, مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بهره برداری اقتصادی از سیستم های حمل و نقل عمومی

نویسنده (نویسندگان): محمد امین نظری
شهر دارای قطبهای درآمدزایی است که متاسفانه بدان توجه نمی گردد. حمل ونقل عمومی فرصتی است برای  شهرداریها تا با استفاده از بهره مندی بدون تعطیلی شهروندان از این مراکز ،درآمدی نو برای شهر کسب نمایند. شهرداری ها می توانند با رهن دادن ایستگاههای اتوبوس ،ا...

332122 | سالن 2: حقوقی, مقاله, اقتصاد شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 4نخست   قبلي   [1]  2  3  4  بعدي   آخرين