Menu

آرشیو سال ۱۳۹۲

شاخه

  طراحی میدان مصلی شهر قم با رویکرد شهرسازی اسلامی

نویسنده (نویسندگان): شهاب الدین همتی
از ویژگی های شهرسازی اسلامی ذکر می باشد. فضایی که بر تذکرات و آگاهی ها بنا شود و یاد خدا را در دل شهروندان زنده کند. فضای ذکر در برابر فضای غفلت قرار می گیرد. بدین جهت در این المان با توجه به لزوم هویت اسلامی شهر قم، وپتانسیل موقعیت میدان مصلی، از اص...

331946-3 | طرح های پژوهشی, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  استفاده از آبهای سطحی جمع آوری شده در مصارف بهينه شهرسازي با تاكيد بر بهبود منظر شهري نمونه موردي پژوهش: آبهاي سطحي جمع آوري شده در خيابان جهان آرا ( واقع در منطقه 6 شهرداري تهران)

نویسنده (نویسندگان): فرهاد نظری
در حال حاضر با توجه به میزان افزایش مصرف آب (آب شرب – آبیاری فضای سبز و ... ) و محدودیت منابع آب (منابع آبی ذخیره شده در پشت سدها- منابع آب زیرزمینی – قنوات و ...) مقوله مدیریت منابع آب در تمامی کشورها، مطرح است .   یکی از زیرشاخه های این مبحث استفاد...

332175 | طرح های پژوهشی, محیط زیست و توسعه پایدار |  مشاهده جزئیات بیشتر


  اثربخشی جشنواره فرهنگی،هنری،آئینی شمسه

نویسنده (نویسندگان): علی ایمانی - فردین منصوری
پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی جشنواره فرهنگی ،هنری ،آیینی شمسه در محلات شهر تهران می پردازد که به روش ترکیبی کمی(پیمایش) وکیفی(مصاحبه)انجام شده است.

332125-2 | طرح های پژوهشی, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی میزان رضایت ساکنین محلات از عملکرد سرای محله

نویسنده (نویسندگان): حامد عبذالهی-حسین مصلحتی-فردین منصوری
تحقیق حاضر با موضوع بررسی میزان رضایت ساکنین محلات از عملکرد سراهای محلات در منطقه 8 شهرداری تهران، با هدف سنجش افکار عمومی در مورد فعالیت ها و عملکرد سراهای محله در 13 محله منطقه انجام شده است

332125-3 | طرح های پژوهشی, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  استفاده از نقشه های موردی در بروز رسانی نقشه پایه

نویسنده (نویسندگان): شهرام فرهمند
استفاده از نقشه های موردی utm در بروز رسانی نقشه های وضع موجود و پایه شهر

332158 | طرح های پژوهشی, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بازيافت فيلترهاي روغني خودرو

نویسنده (نویسندگان): محسن طباطبایی - حلیا سادات حسینی
افزايش جمعيت و توسعه الگوي مصرف و نيز توسعه صنعت و كشاورزي باعث توليد حجم زياد زباله‌هاي شهري و ضايعات صنعتي مي‌گردد. زباله‌ها و ضايعات صنعتي قابل بازيافت و استفاده مجددند. دانش فني و فن‌آوريهاي بازيافت، امكان استفاده و تبديل اين مواد به محصولات ارزش...

332151-2 | طرح های پژوهشی, محیط زیست و توسعه پایدار |  مشاهده جزئیات بیشتر


  کارت الکترونیک و نقش آن در بهینه سازی سیستم جمع آوری پسماند شهر اصفهان

نویسنده (نویسندگان): حمید رضا رضوانی
استفاده از سامانه کارتهای الکترونیک هوشمند با عنوان همیار طبیعت

332146-4 | طرح های پژوهشی, خدمات شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طرح جامع آموزش مدیریت پسماند اصفهان

نویسنده (نویسندگان): حمید رضا رضوانی
که با بهره گیری از یک برنامه منظم آموزشی، تدوین روش¬های مناسب فرهنگ سازی متناسب با تولید کنندگان پسماند، میزان مشارکت و همکاری مردم افزایش می یابد

332146-3 | طرح های پژوهشی, محیط زیست و توسعه پایدار |  مشاهده جزئیات بیشتر


  کتاب راهنمای خطوط اتوبوس در منطقه 7

نویسنده (نویسندگان): داود محمدیارلو(برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه هفت
راهنما برای مسافرین و مسئولین جهت دسترسی سریع به اطلاعات

331856 | طرح های پژوهشی, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مستند سازی ادبیات مکتوب بهسازی و نوسازی بافتهای شهری

نویسنده (نویسندگان): وزارت راه و شهرسازی
نگرش علمي وآكـادمـيـك بـه هـر دانـش مستلزم غناي ادبيات تـخـصـصي آن است ولي متاسفانه ادبيات تخصصي مرمت شهري در كشور ما از غناي كافي برخوردار نيست و به اندازه اي نيست كه با فعاليتهاي اجرايي و نياز كشور در اين زمينه تناسب داشته باشد. عـلاوه بـر معضل فقد...

331906-2 | طرح های پژوهشی, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی رابطه بین استفاده از رسانه ها و باورهای فرهنگی مردم استان مرکزی

نویسنده (نویسندگان): محمود زنده دل-مجتبی علی بخشی
این پژوهش با هدف بررسی میزان و دلیل استفاده، رضایت و اعتماد هر یک از مخاطبان استان مرکزی (12 شهرستان استان) از رسانه‌های داخلی (استانی و ملی) و رسانه‌های فرامرزی (ماهواره و رسانه‌های مجازی)، همچنین سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های مردم استان مرکزی و بررسی راب...

332054 | طرح های پژوهشی, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  برنامه ریزی استراتژیک خدمات یکپارچه رفاهی زائران و گردشگران مذهبی شهر مشهد

نویسنده (نویسندگان): مهدی سقایی
گزارش حاضر به عنوان گزارش نهایی برنامه ریزی استراتژیک خدمات یکپارچه رفاه زائران و گردشگران مذهبی شهر مشهد تهیه شده است. در این گزارش با توجه به بنیان های نظری و تعاریف تثبیت شده یا ابداعی مطالعه کنندگان، مطالعات میدانی و همچنین مطالعه و تحلیل متون ته...

331784 | طرح های پژوهشی, اقتصاد شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بازنمود پدیدارشناسی شهری هایدگر در شعر سهراب سپهری

نویسنده (نویسندگان): مهدی حسینی دهاقانی، آرش حاج رسولیها
تاکنون نظریات هایدگر، زمینه مناسبی را برای تحلیل پدیدارشناسانه معماری پدید آورده‌اند. اما کمتر به استفاده از آن‌ها در شهرسازی، توجه شده‌است. این پژوهش، به دنبال ایجاد چارچوبی برای استفاده از روش خاص هایدگر، یعنی پدیدارشناسی هرمنوتیک، در مطالعات شهری ...

331850-2 | طرح های پژوهشی, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  طرح اِلمان میدان دفاع مقدس

نویسنده (نویسندگان): زاهده معلمی
شهر اسلامی یکی از مظاهر تمدن اسلام بوده که در آن ارتباط ذاتی و ساختاری مابین دین، فضای شهری و مناسبات اجتماعی وجود دارد. نکته مهم این است که منظور از شهر اسلامی، تنها استفاده از فرم‎ها يا عناصر معماری اسلامی نيست. در واقع، شهر اسلامی متأثر از شهروندا...

331854 | مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری, طرح های پژوهشی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  گردشگری در تهران، ارایه راه کارهای افزایش سطح کمی و کیفی آن

نویسنده (نویسندگان): دکتر محمد رضا چیت ساز- دکتر محرمعلی قربانی
به منظور اصلاح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت های دستگاه های اجرایی و ارتقای کارآیی و بهبود روش های مربوط به موضوعات مربوط به گردشگری شهری پایدار در تهران، و هم چنین تنظیم وظایف دستگاه های عمومی، دولتی و مردمی مرتبط با این موضوع، طرح مطالعاتی و پژو...

331718 | طرح های پژوهشی, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  الزامات نرم افزاری و سخت افزاری در جهت افزایش کارآیی گرمخانه ها

نویسنده (نویسندگان): دکتر محمد رضا چیت ساز- دکتر ناهید زرگر سرایی
به منظور اصلاح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت های دستگاه های اجرایی و ارتقای کارآیی و بهبود روش های مربوط به جمع آوری، شناسایی، تعیین وضعیت و ساماندهی بی خانمانان، افراد بی سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و  موارد مشابه و هم چنین تنظیم وظایف دس...

331717 | طرح های پژوهشی, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بازنمود پدیدارشناسی شهری هایدگر در شعر سهراب سپهری

نویسنده (نویسندگان): مهدی حسینی دهاقانی، آرش حاج رسولیها
تاکنون نظریات هایدگر، زمینه مناسبی را برای تحلیل پدیدارشناسانه معماری پدید آورده‌اند. اما کمتر به استفاده از آن‌ها در شهرسازی، توجه شده‌است. این پژوهش، به دنبال ایجاد چارچوبی برای استفاده از روش خاص هایدگر، یعنی پدیدارشناسی هرمنوتیک، در مطالعات شهری ...

331850-2 | طرح های پژوهشی, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی میزان آشنایی و مشارکت مردم در سطح محلات با انتخابات شورایاری و حوزه فعالیت آنان

نویسنده (نویسندگان): فاطمه غنی-الناز مقدمیان
يكي از سطوح و عرصه‌هاي مهم مشاركت سياسي، شركت مردم يك جامعه در انتخابات است. كندوكاو در ادبيات موجود در مورد مشاركت سياسي اين نكته را روشن مي‌سازد كه با وجود راه‌هاي گوناگون مشاركت و مداخله در سياست، پژوهشگران توجه خاص به « انتخابات» و «مشاركت انتخاب...

331928-4 | اجتماعی و فرهنگی, طرح های پژوهشی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تاسیس پژوهشکده خدمات شهری

نویسنده (نویسندگان): شاهین سلیمی
ایجادمحلی درحوزه معاونت خدمات شهری جهت سازماندهی امورپژوهشی وآموزشی

331671 | طرح های پژوهشی, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی وضعیت دفع پسماند های شهری از نگاه مردم شرق تهران (تهرانپارس)

نویسنده (نویسندگان): صادق محمدطیب
اجتماعات انساني از ديرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبيعي موجود بر روی كره زمين، قسمت‌هاي غيرقابل مصرف و زايد آن را دفع مي‌نمودند. اين موضوع مشكل حادي را براي آنها و محيط‌شان ايجاد نمي‌كرد. زيرا تعداد و توزيع انسانهاي موجود بر روي كره ...

331622 | خدمات شهری, طرح های پژوهشی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  زنان و فضاهای عمومی شهری

نویسنده (نویسندگان): دکتر پرتوی، شکوهی، قرایی، حبیبی و مهندس هادی غیائی
امروزه شهرسازان دریافته اند که یکی از عوامل بسیار مهم در راستای تحقق شهرهای پایدار، عدالت محور و توانمند ساز، ایجاد فضاهای عمومی کارآمد با امکان حضور همه ی گروه های سنی و جنسی است، لذا تأمین این فضاها باید بخشی مهم از برنامه های توسعه قلمداد گردد. مط...

331621 | طرح های پژوهشی, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  انجام خدمات پژوهشي و مطالعاتي در فرايند تهيه طرح مضوعی-موضعی اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری تهران (مطالعات راهبردی - ساختاری و پایگاه اطلاعات مکانی)

نویسنده (نویسندگان): مركز پژوهشي توسعه محيط و سكونتگاههاي انساني/ معاوز
سند پيش رو خلاصه اي از دستاورد نهايي طرح پژوهشي و مطالعاتي  مي باشد كه در فرايند تهيه طرح موضوعي – موضعي اراضي ذخيره توسعه و نوسازي شهري تهران (بر اساس بند 4-6 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران)  و در چهارگام  طراحي، ايجاد و ساماندهي پايگاه اطلاعات...

331592 | طرح های پژوهشی, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارتقاء مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند

نویسنده (نویسندگان): مجتبی خانجانی - سعیده کریمی
شهرهای مختلف کشور از جمله تهران به لحاظ قدمت، ساختار و نوع بافت مسكوني ـ شهري، عمدتاً بدون برنامه ريزي و ضرورت طراحي سيستم مديريت پسماندها خصوصاً پسماندهاي خشك احداث گرديده است. همچنين هزينه هاي سرسام آور جمع آوري، انتقال و دفن پسماند لزوم ساماندهي ا...

331590 | طرح های پژوهشی, خدمات شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آلودگی وتهدیدات مخاطره آمیز کارخانه سیمان

نویسنده (نویسندگان): فاطمه محمدی فرد
کارخانه سیمان در شهرک مسکونی مشیریه با 200 هزار نفر جمعیت واقع شده و مشکلات فراوانی را برای ساکنین این منطقه به وجود آورده است.و متأسفانه با وجود تعطیلی‌های متعدد کارخانجات آلاینده برای کاهش آلودگی هوای استان تهران ولی کارخانه سیمان مشیریه همچنان به ...

331578 | طرح های پژوهشی, محیط زیست و توسعه پایدار |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مطالعه امکان تهیه و تولید توده پروتئین تک سلولی (S

نویسنده (نویسندگان): امین افصحی
مشكل كمبود آب در سطح جهان و از بین رفتن منابع طبیعی،‌ باعث شده است كه كمبود علوفه و غذای دام، به یكی از مهمترین دغدغه ها ی دنیای امروز مبدل شود. بیوتكنولوژی می‌تواند با تولید پروتئین‌های افزودنی نظیر SCP، نیازهای تغذیه‌ای دام و كمبودهای آن را برآورده...

331575 | طرح های پژوهشی, محیط زیست و توسعه پایدار |  مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 2نخست   قبلي   [1]  2  بعدي   آخرين