Menu

آرشیو سال ۱۳۹۲

شاخه

  ارائه الگوی راهبردی بهبود فضای کسب و کار در راستای ارتقای جایگاه تهران در رده بندی جهانی از شاخص کیفیت زندگی (با تأکید بر مدیریت استراتژیک نوآوری در عصر جهانی شدن)

نویسنده (نویسندگان): دکتر غلامرضا کاظمیان- دکتر محمد شیخی- سمانه نیازخا
شاخص كيفيت زندگي سالهاست كه به عنوان معيار سنجش کیفیت زندگی كلانشهرها، مورد توجه است وموسسات بسیاری در راستای رتبه¬بندی شهرهای مهم جهان بر مبنای این شاخص فعالیت می¬کنند. یکی از فاکتورهای مشترک این موسسات برای شاخص کیفیت زندگی، محیط اقتصادی است. از مه...

331901-2 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  سرمایه اجتماعی

نویسنده (نویسندگان): رشید احمدرش
توسعه یکی از ابعاد مهم جامعة در حال تغییر است و در حال حاضر حق توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر محسوب می شود که شامل برخورداری انسان ها جهت مشارکت در سطوح مختلف جامعه و حق دریافت کمک و بهره مند شدن از مواهب و مزایای توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و...

332141-1 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  کاربرد GIS در ارائه راهبرد توسعه کالبدی شهر تفرش

نویسنده (نویسندگان): سعید فراهانی
در تعیین راهبرد توسعه کالبدی شهرها یکی از مهمترین مراحل ، تحلیل و شناخت وضع موجود شهر از نظر نحوه کاربری اراضی شهری می باشد و این تحلیل می تواند از طریق تطبیق وضعیت موجود کاربری ها با شاخص های موجود در این زمینه باشد. لذا در این تحقیق و با کمک سیستم ...

332138 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزش های چند سویه نمادها و نشانه ها در خوانایی شهر

نویسنده (نویسندگان): پرنیان رحیمی کازرونی و مریم زارع
هدف از این مقاله مروری کوتاه بر ارزش های چند سویه نماد ها و نشانه ها و تاثیر آن بر خوانایی شهر توسط شهروندان می باشد. گذشت زمان  و افزایش وسعت شهرها موجب زوال عناصر شهری و تخریب هرآنچه مردم آن را به عنوان نشانه ای از گذشته می پندارند شده است. نشانه ا...

332136 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی انرژی روتردام (REAP)

نویسنده (نویسندگان): عبدالرضا فاضلی
شهرسازان تاکنون همواره به مسائلی مانند زیباشناسی، کاربری زمین، حمل و نقل و امثال آن پرداخته و کمتر به مسئله مصرف بهینه انرژی در شهر توجه کرده اند. باتوجه به اینکه منابع انرژی فسیلی محدود هستند و استفاده بی رویه از آنها، محیط زیست را آسیب پذیر کرده اس...

332132 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  نقش خاطره ي ذهني بر پياده پذيري در فضاهاي شهري نمونه موردي: بلوار معلم رامسر

نویسنده (نویسندگان): مهرشاد خلج/ عبدالله اسدیان
فضاهاي شهري همواره نقش مهمي در زندگي فردي و اجتماعي شهروندان داشته و بستر شکل¬گيري خاطره هاي ذهني بوده¬اند. در تبيين فضاهاي شهري، انباشته شدن خاطره هاي جمعي و فردي شهروندان، شاخص مي باشد. بدين مفهوم که از يک سو فضاهاي شهري خاطره ها را مي سازند و از س...

332135 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی نقش شاخصهای شهری درکلانشهر تهران برای مدیریت شهری و روشهای تعیین آن با تأکید بر مسکن شهری

نویسنده (نویسندگان): محسن طباطیایی،شادي اديبي فرد، محسن یعقوبی بازرگانی
مديريت به معني تعامل با افراد و گروهها براي رسيدن به مقاصد سازمان است. اين موارد شامل برنامه ريزي   سازماندهي ، نظارت و انگيزش مي باشد. در اين راستا مديريت شهري براي شهر برنامه ريزي  مي نمايد همچنين بر نحوه انجام خدمات شهري نظارت مي كند.مديران شهري ب...

332130-5 | مقاله, خدمات شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  نقش تفکر استراتژیک بر ایجاد جایگاه مناسب ذهنی از برند شهری

نویسنده (نویسندگان): محسن طباطبایی -بهنام قربانی فرد- پونه محمدی جو3
در این پژوهش سعی بر آن است تا نقش تفکر استراتژیک بر ایجاد جایگاه مناسب ذهنی از برند شهری مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق را کلیه ساکنین استان تهران تشکیل می دهند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد 385 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب ش...

332130-3 | مقاله, اقتصاد شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی نقش بازاریابی آنلاین بر ایجاد موضع مناسب از برند شهری

نویسنده (نویسندگان): سید محسن طباطبایی مزدآبادی - بهنام قربانی فرد
امروزه ورود سیستم های الکترونیکی به تمامی امور امری غیر قابل انکار می باشد که بازاریابی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. ورود این نوع بازاریابی در میان گردشگران ، می تواند از جهات مختلف باعث افزایش جذب گردشگر در منطقه ای خاص گردد. در این تحقیق سعی بر ...

332130-4 | مقاله, اقتصاد شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  مطالعه تاثیرتوسعه اقتصادی بر شکوفایی شهری

نویسنده (نویسندگان): سيد محسن طباطبايي
توسعه اقتصادی از جمله عوامل موثری است که در جوامع در حال گذار نقطه آغازین هر گونه تحول شناخته شده است. در این پژوهش این عامل به عنوان متغیر مستقلی مورد ارزیابی قرار گرفته است و شکوفایی شهری نیز به عنوان متغیر وابسته شناخته شده است .

332130-2 | مقاله, اقتصاد شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزیابی تأثیر اجتماعی ترمیم و باسازی بوستان¬ها

نویسنده (نویسندگان): علی ایمانی-حسین دانش مهر- داود کریم زاده- انسیه رض
. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش ترکیبی کمی و کیفی در قالب مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی (اتا) به ارزیابیترمیم و بازسازی بوستان های منطقه 18 می پردازد

332125-4 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اصلاح هندسی معابر

نویسنده (نویسندگان): علی ایمانی- فردین منصوری
پژوهش حاضر از نوع مطالعات تاثیرات اجتماعی وفرهنگی پروژه های شهری می باشد، که به ارزیابی تاثیرات اجتماعی وفرهنگی اصلاح هندسی معابر در منطقه 18شهرداری تهران می پردازد.

332125-1 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  نحوه تأمين هزينه‌ي ايجاد جذابيت در شهرها براي جذب گردشگر

نویسنده (نویسندگان): حسين محمدپور زرندي - سيد محسن طباطبايي مزدآبادي
توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، رشد جمعيت و بالارفتن سطح استانداردهاي زندگي سبب افزايش چشمگير گردشگري شده است. از اين‌رو، لزوم تحقيق و مطالعه در زمينه ماهيت گردشگري و راه‌هاي توسعه آن بر جوامع علمي و اجرايي، آشكار گرديده است. امروزه متخصصين اين حوزه، برنام...

332130-1 | مقاله, اقتصاد شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  رضایت خاطر شهروندان از سامانه مدیریت شهری 137

نویسنده (نویسندگان): دکتر حشمت خلیفه سلطانی
احساس رضايت شهروندان ازمحيط شهروخدماتي كه شهرداري ارائه مي دهد،عامل مهمي درجهت ايجاد انگيزه درمردم براي مشاركت درتوسعه ي شهري وبهبودكيفيت محل سكونت خويش است.راه اندازی سامانه مدیریت شهری  137 به عنوان  پل ارتباطی میان شهروندان و مدیران شهری علاوه بر ...

332124 | مقاله, مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آفرينش هنر در شهر، نگرشي به فضاي شهري به مثابه يك اثر هنری

نویسنده (نویسندگان): سید سجاد قشمی
شهر بستر و مكاني براي زندگي است، از اين رو مي توان تعامل و ارتباط هنر با شهر و فضاهاي آن را در همين نكته جست و جو كرد. كم نيستند شهرهايي كه به صورت نسبي پاسخگوي نيازهاي رفاهي شهروندان مي باشند اما از معنويتي كه لازمۀ شهر و فضاي شهري است برخوردار نيست...

332121 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آفرينش هنر در شهر، نگرشي به فضاي شهري به مثابه يك اثر هنری

نویسنده (نویسندگان): سید سجاد قشمی
شهر بستر و مكاني براي زندگي است، از اين رو مي توان تعامل و ارتباط هنر با شهر و فضاهاي آن را در همين نكته جست و جو كرد. كم نيستند شهرهايي كه به صورت نسبي پاسخگوي نيازهاي رفاهي شهروندان مي باشند اما از معنويتي كه لازمۀ شهر و فضاي شهري است برخوردار نيست...

332120 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  آفرينش هنر در شهر، نگرشي به فضاي شهري به مثابه يك اثر هنری

نویسنده (نویسندگان): سید سجاد قشمی
شهر بستر و مكاني براي زندگي است، از اين رو مي توان تعامل و ارتباط هنر با شهر و فضاهاي آن را در همين نكته جست و جو كرد. كم نيستند شهرهايي كه به صورت نسبي پاسخگوي نيازهاي رفاهي شهروندان مي باشند اما از معنويتي كه لازمۀ شهر و فضاي شهري است برخوردار نيست...

332119 | مقاله, معماری و شهرسازی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تأثير مديريت پسماند بر تأمين مالي شهرداري‌ها

نویسنده (نویسندگان): حسين محمدپور زرندي - سيد محسن طباطبايي مزدآبادي
. مديريت پسماند به عواملي همچون توليد، جمع‌آوري، حمل‌ونقل، دفع و بازيافت مربوط مي‌شود كه جهت انجام صحيح آن و تحقق توسعه پايدار، همكاري چندين نهاد، ضروري خواهد بود. مديريت چنين سازوكاري نه تنها با روش‌هاي سنتي امكان‌پذير نيست بلكه روش مديريت اجرايي ني...

332116-4 | مقاله, محیط زیست و توسعه پایدار |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تدوین مدل خودارزیابی به منظور افزایش رضایت مشتری (مورد مطالعه: سازمان‌های خدمات شهری)

نویسنده (نویسندگان): حسين محمدپور زرندي - سيد محسن طباطبايي مزدآبادي
. خدمات شهری از جمله فعالیت‌هايي‌ست که با زیاد شدن سازمان‌هاي خدمات‌رساني، رقابت شدیدی را بین این سازمان‌ها جهت بالا بردن کیفیت و رضایت‌مندی مشتریان و در نتیجه کسب سهم بیشتری از بازار، به وجود آورده است. در این پژوهش به تدوین مدل خودارزیابی مؤثر در ا...

332116-5 | مقاله, سایر زمینه ها |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تاثیر نحوه ساخت و ساز شهری بر روی میزان وقوع جرم

نویسنده (نویسندگان): الهه کوهیار
همواره مطرح می شود که شهر دارای دو وجه است: روح و جسم. جسم شهر شامل ساختمان ها، معابر، برج ها، مغازه ها، و سایر مراکز تفریحی نظیر پارک ها، سینماها، تئاترها و ... می باشد و روح شهر شامل انسان هایی است که با پیچیدگی های روحی و روانی خاص منحصر به فرد خو...

332117 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


  تأثير جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و مشاركت‌هاي مردمي بر توسعه پايدار شهر

نویسنده (نویسندگان): حسين محمدپور زرندي - سيد محسن طباطبايي مزدآبادي
علاوه بر كاهش هزينه در تأمين مالي پروژه‌هاي شهري، انگيزه سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي را بالا برند و با توسعه فرهنگ مشاركت در جامعه و جلب اعتماد شهروندان، چشم‌اندازهاي برنامه‌هاي آتي را براي سرمايه‌گذاري به صورت كاملاً شفاف بيان نمايند. امروزه كشورهاي د...

332116-3 | مقاله, اقتصاد شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  اقتصاد گردشگری و توسعه پایدار شهري

نویسنده (نویسندگان): حسين محمدپور زرندي - سيد محسن طباطبايي مزدآبادي
گردشگری به‌عنوان فعالیتی قدرتمند و حرفه‌ای بزرگ در سطح جهان مطرح بوده و از دیدگاه اقتصادی، اصلی‌ترین کارکرد صنعت جهانگردی، کسب درآمدهای ارزی، توزیع مجدد درآمدها، ایجاد زمینه اشتغال، سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده، هم‌چنین فروش کالاها و خدمات مورد ن...

332116-2 | مقاله, اقتصاد شهری |  مشاهده جزئیات بیشتر


  ابزارهای اقتصادی در مدیریت محیط‌‌زیست و توسعه پایدار

نویسنده (نویسندگان): حسين محمدپور زرندي - سيد محسن طباطبايي مزدآبادي
با توجه به رشد شهرنشینی، تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد. در این راستا، تأمین نیازهای شهروندان مستلزم وجود منابع مالی کافی می باشد. اما نکته حائز اهمیت در بحث تأمین منابع مالی، در نظر قرار دادن منابع طبیعی و محیط‌‌زیست ا...

332116-1 | مقاله, محیط زیست و توسعه پایدار |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بحران ازدحام جمعیت، آسیب ها و راهکار مقابله با آن

نویسنده (نویسندگان): مهدی اسلامی دیزآبادی - مهرداد وارعی
در شهرهای کنونی قرن حاضر،ازدحام جمعیت به عنوان یکی از بحرانهای مهم و تقریبا پنهان کلانشهرها بوده که در نظام برنامه ریزی و سیاستهای کلی اداره شهر نوعا به صورت موثر در نظر گرفته نمی شود و ریشه معضلات عمیق و اصلی شهرها از قبیل آلونک نشینی و حاشیه نشینی ...

332114-4 | مقاله, محیط زیست و توسعه پایدار |  مشاهده جزئیات بیشتر


  بررسی فرهنگ رویارویی با چند بحران متداول شهری

نویسنده (نویسندگان): مهدی اسلامی دیزآبادی - مهرداد وراعی
یکی از موضوعات مهمی که بیشتر شهرهای جهان با آن روبرو هستند بحرانهای معمول شهری  ناشی از عملکرد انسانی است.برخی از این بحرانها که به دلیل داشتن سیر بطئی تغییرات آنها و تا حدی مترقبه بودن ،لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات و دانستن مبانی ن...

332114-5 | مقاله, اجتماعی و فرهنگی |  مشاهده جزئیات بیشتر


صفحه 1 از 13نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين