Menu

نمایش جزئیات اثر

print

نيروگاه كوچك مقياس توليد همزمان برق و حرارت/ برودت

   مولد تولید همزمان برق و حرارت/برودت  به عنوان یکی از شاخص ترین منابع تولید پراکنده، مولدي است كه اتلاف حرارت آن مستقيماً و يا جهت گرمايش، توليد آب گرم و بخار و يا استفاده در چيلر جذبي براي توليد سرمايش مورد استفاده قرار گرفته و به اين ترتيب بازده الكتريكي مؤثّر آن بيش از يك و نيم برابر متوسط بازده نيروگاههاي حرارتي است. پیشرفت فناوری مولدهای مقیاس کوچک گازسوز، سازگاری با استانداردهای زیست محیطی و امکان استفاده از این مولد ها در محیط های مختلف، شرایطی را فراهم کرده که هزینه تولید برق توسط این سیستمها  در اغلب موارد کمتر از روشهای متداول تولید جداگانه برق و حرارت باشد. با اجراي طرح مذكور در مجموعه ساختمان هاي شهرداري تهران ميتوان علاوه بر استفاده از مزاياي اجراي اين طرح در جهت بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش آلايندگي، هزينه هاي سنگين تأمين انرژي الكتريكي و حرارتي را كاهش داد.