Menu

نمایش جزئیات اثر

print

پورتال تحت موبايل نسيم همراه

شرکت سما توس به عنوان یکی از بنیان گذاران تولید نرم افزار های تحت موبایل در کشور در حرکتی نوین و با توجه به نیاز ها و زیر ساخت های موجود ارتباطی میهن عزیزمان، نسبت به طراحی و پیاده سازی نخستین پورتال تحت موبایل در ایران اقدام نموده است. در نخستین گام با توجه هدف گذاری ایجاد شهرداری بر خط در شهر های مختلف کشور، این سامانه  با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در حوزه شهروندی تعریف و در اختیار این نهاد عمومی جهت خدمت رسانی به شهروندان تهرانی قرار گرفته است.