Menu

نمایش جزئیات اثر

print

طرح جامع کنترل آفات شهری در تهران بزرگ، براساس برنامه استراتژیک با مدل ABCDE

مسئله اساسی در راستای رفع معضل جدی مدیریت کنترل آفات شهری به ویژه موش مبتنی بر علم روز دنیا، تدوين و اجراي برنامه عمليات استراتژیک مبتني بر اصول IPM  و برنامه ABCDE در بازه زماني 95-1392 در راستاي كنترل آفات شهري تهران بزرگ به نحوي كه با رعايت مسائل زيست محيطي، به سطح پايدار مبارزه و افزايش سطح اطلاعات و مشاركت شهروندان، برسيم، می باشد.
 مهم ترین چشم اندازهای این برنامه استراتژیک عبارتند از:
طراحي سيستم مبتني بر علم روز و تجربه هاي موفق، علم بومي و خلاقيت و برنامه هاي Short & Long term
كاربرد روش هاي نوين Integrated Pest Management
منطقي نمودن كاربرد سموم شيميايي به منظور حفظ و سلامت محيط زيست
كاربرد روش هاي Prevention  مانند Sanitation و Proofing و Exclusion
آموزش و افزايش دانش شهروندان در راستاي جلب مشاركت عمومي
دستیابی به پايداري در كنترل آفات شهري
اهداف اصلي Major goals and specific objectives این برنامه نیز عبارتند از:
هماهنگی Coordination
توسعه تکنولوژی Technology development
آموزش و دسترسی به اطلاعات Education and Outreach
ظرفیت سازی Capacity building
ارزیابی، تخمین و تداوم عمليات Evaluation, Assessment and Follow up

سلامت و بهداشت در شهر, طرح های پژوهشی
| print