Menu

نمایش جزئیات اثر


  ارزش های چند سویه نمادها و نشانه ها در خوانایی شهر
هدف از این مقاله مروری کوتاه بر ارزش های چند سویه نماد ها و نشانه ها و تاثیر آن بر خوانایی شهر توسط شهروندان می باشد. گذشت زمان  و افزایش وسعت شهرها موجب زوال عناصر شهری و تخریب هرآنچه مردم آن را به عنوان نشانه ای از گذشته می پندارند شده است. نشانه ابزاری برای بیان درک بصری از شهر و همچنین عامل هویت بخشی به فضای زندگی مردم می باشد و بر اساس فرهنگ و تمدن هر کشور طبقه بندی می شود و در واقع می توان گفت نشانه های شهری بخشی از خاطرات مردم شهر هستند. شهر مجموعه ای متنوع و پیچیده از نشانه ها و نماد ها می باشد. از عوامل تاثیر گذار بر خوانایی شهری،  نمادها  و مونومان ها و نشانه های شهری می توان نام برد. در این راستا از تکنیک مطالعه اسناد و بررسی نمونه موردی جهت گردآوری داده ها استفاده شده است .

  • کد اثر:332136
  • نویسنده (نویسندگان): پرنیان رحیمی کازرونی و مریم زارع
  • دسته: مقاله, معماری و شهرسازی
  • سازمان (اشخاص حقوقی):
  • واژگان کلیدی:
  نظراتتاریخ ثبت اثر در نمایشگاه:  1392/9/10 تعداد مشاهده: 596  | چاپ مطلب : print