Menu

شاخه ها

آرشیو جشنواره هفتم 1393

شاخه
1393/10/7
محور اجاره دار با بیش از 1500 متر طول به عنوان یکی از محورهای جمع و پخش کننده در بخش شرقی منطقه 7 در راستای شمالی- جنوبی، بزرگراه صیاد شیرازی را به خیابان خواجه نصیر پیوند می دهد. این محور با عرض متغیر 12 الی 14 متر در وضع موجود، دارای طرح تعریض با عرض پیشنهادی 18 متر طبق طرح تفصیلی مصوب می باشد. این محور در پهنه بندی طرح تفصیلی، مختلط (M) تلقی شده و در آن انواع کاربری های مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی وجود دارد. محور اجاره¬دار با طول مناسب علاوه بر نقش جابجایی ترافیک بخش مرکزی منطقه 7 (محدوده خیابان مطهری) به بخش جنوبی آن، نقش دسترسی به کاربری های خرد محلی را نیز ایفا نموده و به همین علت میزان تردد خودروها در آن در هر ساعت از شبانه روز زیاد است؛ علاوه بر این با معضل تزاحم ترافیک نیز مواجه می باشد. لذا با توجه به اهمیت محور، ساماندهی آن ضروری می نماید.
1393/10/7
رشد روزافزون جمعيت، توسعه شهرنشيني، مصرف‌گرايي و تغيير الگوي مصرفي مردم موجب رشد فزاينده مواد زايد شده است. دفع زايدات حاصل از مصرف، يكي از عوامل اصلي آلودگي آب، خاك و هوا مي‌باشد كه حيات محيط زيست و جانداران را با تهديد جدي مواجه نموده است. از اين رو آموزش الگوي صحيح مصرف و تفكيك بهينه پسماند از مبدأ، علاوه بر حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و با توجه به اين كه تفكيك زباله درمقصد صرف هزينه و انرژي زيادي را در بر مي‌گيرد؛ از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه است.
1393/10/7
محور اجاره دار با بیش از 1500 متر طول به عنوان یکی از محورهای جمع و پخش کننده در بخش شرقی منطقه 7 در راستای شمالی- جنوبی، بزرگراه صیاد شیرازی را به خیابان خواجه نصیر پیوند می دهد. این محور با عرض متغیر 12 الی 14 متر در وضع موجود، دارای طرح تعریض با عرض پیشنهادی 18 متر طبق طرح تفصیلی مصوب می باشد. این محور در پهنه بندی طرح تفصیلی، مختلط (M) تلقی شده و در آن انواع کاربری های مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی وجود دارد. محور اجاره¬دار با طول مناسب علاوه بر نقش جابجایی ترافیک بخش مرکزی منطقه 7 (محدوده خیابان مطهری) به بخش جنوبی آن، نقش دسترسی به کاربری های خرد محلی را نیز ایفا نموده و به همین علت میزان تردد خودروها در آن در هر ساعت از شبانه روز زیاد است؛ علاوه بر این با معضل تزاحم ترافیک نیز مواجه می باشد. لذا با توجه به اهمیت محور، ساماندهی آن ضروری می نماید.
1393/10/6
معاونت برنامه ریزی منطقه 15
ورزش به عنوان یک پدیده ای اجتماعی فراگیر،بهترین سازوکارتامین سلامت اجتماعی و بهداشت روانی محسوب می گردد.لذا سرمایه گذاری درآن موجب کاهش هزینه ها دربخش بهداشت ودرمان ومراکز مبارزه با مفاسد اجتماعی وپایین آوردن سطح ناهنجاری های فردی واجتماعی می شود. ایجاد ارتباط بین کشورها و افزایش تفاهم و همزیستی مسالمت آمیزبین ملت ها از دیگر دستاورد های مهمی است که ازطریق توجه به مقوله ورزش درعرصه های سیاسی و فرهنگی عاید دولت ها و جوامع می شود.ورزش دربهره وری ملی نیزنقش بسزایی داشته ومتضمن تاثیرات بسیاربر تولید ناخالص ملی کشورباشد (فتاح پور، 1386). اهمیت ونقش سازنده¬ی تربیت بدنی درسالم سازی و بهسازی جامعه غیرقابل انکار است. دردنیای امروز ورزش به عنوان یکی از ارزشمندترین ابزار و وسیله تامین کننده حیاتی¬ترین نیازهای جامعه بشری مطرح است. هر موجود زنده¬ای برای ادامه حیات خود با توجه به شرایط محیط و وضع جسمانی خود تلاش می¬کند. دربین موجودات زنده، انسان به شکلی متفاوت و با نیازهای مختلف به کار وتلاش می¬پردازد، وهمه¬ی اوقات روز را کار می¬کند و بخشی از ساعات روزانه خود را به گونه¬ای دیگر می¬گذراند. جامعه¬ی سالم جامعه¬ای است که اعضایش بتوانند ضمن رفع نیازهای زندگی از طریق اشتغال متعارف از سرگرمی¬های سالم و روابط انسانی مطلوب و شعف عاطفی برخوردار باشند که برای لذتی زودگذر راه انحرافی در پیش نگیرند(فتاح پور، 1386). با توجه به ضرورت پژوهش در ورزش و جایگاه ورزش در بین افراد جامعه و همچنین با توجه به عدم وجود تحقیقی با این موضوعیت در شهر تهران، ضرورت اجرای تحقیقی در حوزه جایگاه ورزش در سبد خانوارهای شهر تهران ضروری می باشد.
1393/10/6
لذا با توجه به عوامل موثر متفاوت بر دوچرخه سواری جا دارد که این عوامل شناسایی و اولویت بندی شود تا مسئولین بتوانند با برنامه ریزی و پیاده سازی عوامل موثرتر زمینه دوچرخه سواری در شهر تهران انجام شود.رونق گرفتن دوچرخه سواری سبب بدست آوردن فواید فراوان ذکر شده دوچرخه سواری ،در شهر تهران می شود. امید است که نتایج این تحقیق در اختیار برنامه ریزان توسعه شهری برای برنامه ریزی توسعه دوچرخه سواری قرار گیرد.همچنین نتایج این تحقیق می تواند در اختیار علاقه مندان به استفاده از دوچرخه قرار گیرد تا با درک و آگاهی بیشتری به این حرکت روی بیاورند
1393/9/29
برومند نامداری / محمد رسول سوداگر/ فریبا جعفر پور
طب سنتی اسلامی - ایرانی بر پیشگیری از بیماری ها با آموزش روش صحیح زندگی تاکید دارد و و معتقد است این اصل، سلامتی جامعه را حفظ کند و خود به خود با این تدبیر تعداد بیماران و مصرف دارو کاهش خواهد یافت. در سال های گذشته علاقه مردم به فراگیری و استفاده از طب سنتی اسلامی - ایرانی در مناطق مختلف ایران از جمله تهران گسترش یافته و البته این علاقه مندی می تواند به دلیل تاثیرگذاری مثبت این علم در درمان بیماری ها و روش زندگی مردم باشد. از سوی دیگر تاکید بر بازشناسی ، تبیین ، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی در سیاست کلی سلامت ابلاغ شده سال 93 ، اهمیت توجه به موضوع طب سنتی اسلامی – ایرانی را نشان می دهد. شهرداری به عنوان یک سازمان مردم نهاد و در ارتباط با مردم می تواند از طریق آموزش صحیح اصول طب سنتی و نحوه به کارگیری آن در زندگی علاوه بر کمک به سلامت روحی، جسمی و اجتماعی افراد ، در ترویج این مکتب اسلامی و ایرانی نیز به عنوان یک کار فرهنگی قدم بزرگی بردارد. لذا در این طرح ترویج و توسعه طب ایرانی و اسلامی در غالب یک برنامه جامع و مدون و به صورت علمی توسط شهرداری تهران پیشنهاد شده است.
1393/9/25
عیسی ابتهاج، حسین بنکداری، علی اکبر اختری
استفاده از سیستمهای فاضلاب جهت حمل رسوبات از سالها پیش رایج بوده است. جهت ارائه روابطی که بتواند انتقال رسوب در سیستمهای فاضلاب را به خوبی پیش بینی کند، طی دهههای گذشته آزمایشاتی انجام شده است. در این آزمایشات از پارامترهایی مانند غلظت رسوب ، عمق جریان ، شعاع هیدرولیکی ، اندازه متوسط ذرات ، چگالی نسبی رسوبو ضریب اصطکاک به عنوان پارامترهای موثر بر انتقال رسوب در سیستمهای فاضلاب استفاده شده است. در این مقاله روابط ارائه شده توسط Vongvisessmojai et al.,(2010) در حالت انتقال رسوب به صورت بار بستر با نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط Ab.Ghani (1993) و رابطه May et al., (1996) مقایسه میشود. نتایج نشان میدهد که برای رابطه ارائه شده توسط Vongvisessmojai et al.,(2010) که از پارامترهای غلظت حجمی رسوب برای بدست آوردن عدد فرود استفاده میکند، به طور کلی بهترین نتیجه را ارائه میدهد.
1393/9/25
با افزایش روزافزون اتومبیل، معضل پارکینگ در شهر تهران، روزبه¬روز تشدید می¬گردد. طبق مصوبات طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران، تأمین پارکینگ برای کلیه واحدهای احداثی ضروری بوده تا آنجاکه ضوابط طرح تفصیلی، الزام تأمین پارکینگ های مورد نیاز در همان ساختمان و یا در صورت احراز و تأیید عدم امکان تأمین پارکینگ در ساختمان مربوطه، در پارکینگ هایی دارای اسناد حقوقی، در شعاع حداکثر 250 متری از ساختمان را مورد تأکید قرار داده است. یکی از مهم ترین معضلات در منطقه 7، وجود بافت فرسوده، ریزدانه و ناکارآمد شهری و در نتیجه عدم تأمین پارکینگ به میزان لازم برای واحدهای نوساز در قطعه مورد نظر طبق مصوبات طرح تفصیلی بوده که از مهم ترین موانع نوسازی بافت، به شمار می رود. در همین راستا احداث پارکینگ های محلی مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، می تواند چشم اندازی قانونی در جهت رفع این معضل در شهرداری منطقه باشد.