Menu

شاخه ها

آرشیو جشنواره هفتم 1393

شاخه
1393/10/7
بتن با پمپاژ ؟ بتن مکیده؟ بتن پیش اکنده؟ بتن پاششی(شاتکریت)؟ -
1393/9/25
نسرین رفیعی ـ محمدرضا جاجرمی مقدم
In Persian, “Bagh” (garden) is usually referred to as “Boostan” or “Bostan”. However, the word “Bagh” is most commonly used to refer to garden in Persian. “Bagh” is an Arabic word, but when suffixes such as “Cheh” and “Ban” are added to the word “Bagh” to create “Baghcheh” and “Baghban” the meaning is changed. The former combination (i.e. “Baghcheh”) refers to a garden divided into smaller sections while the latter one (i.e. “Baghban”) refers to the guardian of a garden.
1393/9/25
پروژه‌های مهندسی، تدارک، ساخت (EPC) Engineering/procurement/construction را به پروژه‌های مهندسی، تامین کالا و احداث تعبیر می‌کنند . در چنین پروژه هایی تمام فعالیت‌ها و اقدامات لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی ومهندسی تا تدارکات وساخت نهایی در هر رشته تخصصی به یک پیمانکار EPC واگذار می‌شود . دراین کتاب با تکیه بر کلیه ضوابط و بخشنامه‌های موجود سعی شده است ، نسبت به ارائه کلیه اطلاعات موردنیاز در زمینه قراردادهای EPC به صورت "سوال و جواب" و به همراه نکات مرتبط در هر بخش اقدام شود . همچنین امکان دسترسی آسان کلیه دست‌اندرکاران صنعت ساختمان به اطلاعات کاربردی مورد نیاز در زمینه EPC فراهم آید .
1393/9/25
با توجه به حجم بالاي كتاب و عدم ارسال ان كتاب به حضور ارسال مي گردد.
1393/9/25
با توجه به حجم بالی کتاب و عدم لود شدن ،کتاب از طرف شهرداری سبزوار به حضور ارسال می گردد.
1393/9/25
با توجه به حجم بالای کتاب و عدم لود شدن کتاب مذکور از طرف شهرداری سبزوار به حضور ارسال می گردد.
1393/8/24
حميد طرفي
برشي كوتاه از مردم مقاوم و نبردهاي اطراف اهواز در سالهاي آغازين جنگ ميباشددر اين تلاش حوادث اهواز تا پايان عمليات بيت المقدس كه منجر به خروج اين شهر از زير ضربات سهمگين توپخانه اي دشمن شد روايت شده است
1393/8/18
مصطفی پاکدل نژاد/ رضا شادمان فر/محمدرضا طالبی نژاد
سیاست و رویکرد مدیریت شهری تهران به برنامه‌ریزی محلی و واگذاری فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح خرد به هیأت‌امنای محلات، سبب گرديده تا رويكرد برنامه‌ريزي از پايين به بالا كم‌كم جاي برنامه‌ريزي سنتي را بگيرد. لذا همزمان با اصلاح و توسعه برنامه‌هاي مشاركتي مردم‌محور وجود راهنما و منبعي كه مسئولين محلي بتوانند بر اساس آن اقدامات لازم را انجام دهند احساس گرديد و در اين راستا تأليف و تدوين كتاب حاضر در دستور كار قرار گرفت. در اين كتاب سعي شده با زباني ساده، ارائه مثال‌هاي مناسب و محله‌اي و بيان مطالب مهم و مورد نياز در خصوص برنامه ‌و بودجه‌نويسي، در راستاي آموزش و توانمندسازي مسئولين در مديريت محله اقدام شود.
1393/8/18
مصطفی پاکدل نژاد/ رضا شادمان فر/محمدرضا طالبی نژاد
سیاست و رویکرد مدیریت شهری تهران به برنامه‌ریزی محلی و واگذاری فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح خرد به هیأت‌امنای محلات، سبب گرديده تا رويكرد برنامه‌ريزي از پايين به بالا كم‌كم جاي برنامه‌ريزي سنتي را بگيرد. لذا همزمان با اصلاح و توسعه برنامه‌هاي مشاركتي مردم‌محور وجود راهنما و منبعي كه مسئولين محلي بتوانند بر اساس آن اقدامات لازم را انجام دهند احساس گرديد و در اين راستا تأليف و تدوين كتاب حاضر در دستور كار قرار گرفت. در اين كتاب سعي شده با زباني ساده، ارائه مثال‌هاي مناسب و محله‌اي و بيان مطالب مهم و مورد نياز در خصوص برنامه ‌و بودجه‌نويسي، در راستاي آموزش و توانمندسازي مسئولين در مديريت محله اقدام شود.